Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5997

II K 871/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-01-28

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: skazanie
K. , tj. o czyn z art. 286§1 kk III w dniu 16 sierpnia 2012 roku w W. w woj. (...) , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z N. K. (1) podając fikcyjne dane osobowe na portalu Tablica.pl uprzednio zamieszczając ofertę telefonu komórkowego Samsung (...) zawarł ustną umowę jego sprzedaży z R. P. , wprowadzając go w błąd co do tożsamości osoby sprzedającej jak i faktu dysponowania przedmiotem sprzedaży w ten sposób, iż po otrzymaniu(...)
Czytaj więcej»

II K 1/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Data orzeczenia: 2016-12-29

Data publikacji: 2017-10-19

trafność 92%

Istotność:

(...)pożyczki, która w podanej wysokości została przelana na jej rachunek bankowy, nie mając zamiaru spłaty pożyczki, na szkodę w/w spółki tj. o czyn z art. 286 § 1 kk XXVI. w dniu 5 lutego 201:3 roku w G. , działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził (...) sp. z o.o. z/s we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 200 złotych, wprowadzając w/w podmiot w błąd co do osoby pożyczkobiorcy w ten sposób, że wykorzystując dane osobowe D. (...)
Czytaj więcej»

VI K 393/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2017-04-20

trafność 86%

Orzeczenie nieprawomocne

(...)danych osobowych i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w zw. z art. 11§2 kk ,- XIX w nieustalonym okresie czasu, a ujawnionym w dniu 02 sierpnia 2014 roku w L. , województwa (...) administrując zbiorem danych zawartych w teczce z napisem (...) zawierającej dane osobowe M. J. (1) w postaci imienia i nazwiska wraz z numerem pesel, adresem zamieszkania oraz dokumentami dotyczącymi stanu tj. kart informacyjnych, zbierał i przechowywał w/w (...)
Czytaj więcej»

II K 1057/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Głogowie

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2014-01-22

trafność 85%

Orzeczenie nieprawomocne

(...)w dniu 15.07.2010r. za pośrednictwem sklepu internetowego (...) złożył zamówienie zakupu N. (...) D. C. B. o wartości 918,97 zł posługując się w tym celu uzyskanymi w nieustalonych okolicznościach danymi karty kredytowej wydanej na dane osobowe J. N. 6330 S. Dr S. Ca (...) , po czym posługując się tymi danymi uregulował należność za złożone zamówienie, gdzie jednocześnie wskazał adres do doręczeń korespondencji i wysyłki zamówionego produktu na dane osobowe K(...)
Czytaj więcej»

IV K 533/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-08-04

trafność 82%

Orzeczenie nieprawomocne

(...)że podając nieprawdziwe dane osobowe w postaci nr (...) nie mając zamiaru się z nią wywiązać wyłudzając przy tym urządzenie (...) G. (...) . 0 ( (...) ) o nr (...) , czym spowodował straty w wysokości 2149,18 złotych na szkodę (...) S.A. tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. 24 w dniu 10 marca 2014r. w W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pracowników (...) S.A. w ten sposób, że podając nieprawdziwe dane osobowe(...)
Czytaj więcej»

III K 410/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-10-23

Data publikacji: 2015-09-10

trafność 78%

Orzeczenie nieprawomocne

J. (1) do banku wnioski o kredyt i umowy, oparte na rzeczywistych danych osobowych, jednakże faktycznie osoby te nie ubiegały się o dany kredyt. (...) Wówczas podał, że dane osobowe, które wpisał na (...) I tak, dane osobowe niektórych klientów z bazy danych firmy (...) wykorzystywano przy sporządzeniu podrobionych umów w PHU (...) , dane kredytobiorców z firmy (...) M. K. (5) zostały wykorzystane przy składaniu umów przez M. R. (1) za pośrednictwem PHU (...) R. M. (1) .
Czytaj więcej»

I ACa 340/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 76%

Istotność:

(...)kredytu w banku (...) S.A. , a w dniu 12 marca 2012 r. złożyła zawiadomienie o posłużeniu się jej danymi osobowymi w celu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez (...) S.A. W dniu 24 lutego 2012 r. Departament Windykacji (...) S.A. wezwał powódkę do zapłaty zadłużenia w wysokości 2.439,55 zł w terminie do dnia 5 marca 2012 r., wskazując, iż wierzyciel podjął działania zmierzające do umieszczenia jej zobowiązań wraz z danymi osobowymi (...)
Czytaj więcej»

II K 724/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-11-17

trafność 75%

Orzeczenie nieprawomocne

Dowód : - dane osobowe k. 3226-3227, - dane o karalności k. 5341-5342, 5711-5712, - wywiad środowiskowy k. 5383-5384, J. B. (1) nie przyznał się do zarzucanego mu czynu stwierdził, że nigdy nie kupował narkotyków ani ich nie zażywał. (...) Dowód : - dane osobowe k. 3168, - dane o karalności k. 5343-5344, 5714-5715, - wywiad środowiskowy k. 5385, P. C. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu stwierdził, że nigdy nie prosił K. G. (1) o sprzedaż narkotyków. (...)dane (...)
Czytaj więcej»

I C 122/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 2014-06-03

Data publikacji: 2015-01-16

trafność 74%

(...)Inspektora Ochrony Danych Osobowych wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. [Dowód: wniosek powoda z dnia 18.10.2013 r., k. 123-124, 138-139.] Decyzją z dnia 24 stycznia 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych utrzymał w mocy decyzję z dnia 11 października 2013 r., gdyż w dacie wydawania przedmiotowej decyzji proces przetwarzania danych osobowych powoda przez pozwaną już nie zachodził i postępowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (...)
Czytaj więcej»

VI ACa 1414/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2013-07-10

Data publikacji: 2013-09-22

trafność 73%

(...)wszystkim treść sentencji i uzasadnienia Decyzji Głównego Inspektora Danych Osobowych z dnia 24 sierpnia 20011 r., w której to Decyzji przesądzono, iż dane osobowe powoda, i to w zakresie większym niż jedynie adres e-mail, wbrew deklaracjom pozwanej spółki składanych powodowi, nadal są przez nią przetwarzane i w związku z tym zasadne było nakazanie jej usunięcia tego uchybienia w procesie wypełniania obowiązku informacyjnego z art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych .
Czytaj więcej»