Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4254

I ACa 1089/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2012-11-27

Data publikacji: 2013-03-21

trafność 100%

(...)się na wykorzystanie jego wizerunku(...) Podstawową kwestią dla rozstrzygnięcia było ustalenie czy powód wyraził zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, przy czym istotne jest na jaką formę wykorzystania się godził, a w niniejszym przypadku czy wyrażał zgodę, jak sam twierdzi, na wykorzystanie swojego wizerunku tylko na zdjęciu grupowym na ulotkach, czy też zgoda ta obejmowała umieszczenie jego wizerunku ujętego w konwencji „zdjęcia policyjnego” na bilbordach.
Czytaj więcej»

I C 327/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2013-05-10

Data publikacji: 2013-07-09

trafność 99%

Wyjątki od tej reguły wskazane są w art. 81 ust. 2 pr. aut. i obejmują: 1) rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 2) rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenia, krajobraz, publiczna impreza. (...)znaczenie ma ustalenie w strukturze przedstawienia relacji między wizerunkiem (...)
Czytaj więcej»

I ACa 1826/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-05-19

trafność 99%

Istotność:

(...)to jest: a/ art. 65 k.c. w zw. z art. 2 lit c w zw. z art. 6 oraz art. 7 ust. 1 Regulaminu Serwisu (...) (...) przez uznanie, że powodowie zamieszczając swój wizerunek w serwisie społecznościowym (...) wyrazili zgodę wyłącznie na rozpowszechnianie ich wizerunku na portalu (...) , w sytuacji, gdy z treści w/w regulaminu wynika, że użytkownik poprzez umieszczenie wizerunku na portalu wyraża wprost i bez dodatkowych obostrzeń zgodę na wyświetlenie publicznie tego wizerunku (...)
Czytaj więcej»

V ACa 814/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2012-10-25

Data publikacji: 2013-04-25

trafność 97%

Zwraca się przy tym uwagę na to, iż zezwolenie musi być wyrażone ze świadomością wynikających z niego konsekwencji i powinno odnosić się do skonkretyzowanych stanów faktycznych, a więc do sprecyzowanych sposobów i okoliczności wykorzystania wizerunku (chodzi tu o oznaczenie osoby rozpowszechniającej wizerunek, czas i miejsce udostępnienia wizerunku, ewentualnie o towarzyszący komentarz lub zestawienie z innymi wizerunkami (tak: Janusz Barta i Ryszard Markiewicz Komentarz (...)
Czytaj więcej»

I C 1062/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-17

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 97%

Istotność:

Nowa strona internetowa pozwanej spółki zaczęła działać w maju 2011 r. Od początku istnienia tej strony powódka wiedziała, że zdjęcia z jej wizerunkiem zostały na niej zamieszczone. (dowód: wydruki ze strony internetowej strony pozwanej, k. 19-27; zeznania świadka J. S. , e – protokół z dnia 14 lutego 2014 r., 7 min. 47 sek. – 20 min. 16 sek.; częściowo przesłuchanie powódki, e – protokół z dnia 14 lutego 2014 r., 21 min. 50 sek. – 37 min. 49 sek.; (...)
Czytaj więcej»

I C 122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 95%

Orzeczenie nieprawomocne

Zgoda z reguły dotyczy nie samego "abstrakcyjnego" rozpowszechniania wizerunku, lecz odnosi się do, znanych udzielającemu zgodę, konkretnych warunków rozpowszechniania wizerunku; chodzi tu np. o osobę rozpowszechniającą, czas i miejsce publikacji, ewentualnie towarzyszący jej komentarz, zestawienie z innymi wizerunkami itd. W kontekście tych wyjaśnień trzeba przyjąć, że osoba, która otrzymała zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie jest uprawniona do "przeniesienia" (...)
Czytaj więcej»

II C 1696/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-08-17

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 95%

Istotność:

Te interesy opisane być mogą jako naruszające cześć, prywatność portretowanego, prawo do persony, kult pamięci osoby zmarłej itp. Najpowszechniej przyjmowana jest w polskim prawie wykładnia, zgodnie z którą, prawo do wizerunku w art. 81 prawa autorskiego jest konkretyzacją prawa do wizerunku z art. 23 k.c. , ale chroni swoisty interes idealny, jaki uprawniony ma w tym, by decydować o rozpowszechnianiu swego wizerunku, niezależnie od tego, czy wiąże się ono z naruszaniem (...)
Czytaj więcej»

XVIII C 241/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 92%

Istotność:

Warunkiem zastosowania art. 81 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy jest to, aby rozpowszechniany wizerunek był, po pierwsze, powiązany z pełnioną przez daną osobę funkcją, co eliminuje utrwalanie wizerunku w sytuacji prywatnej (tak też J. B. , Prawo do wizerunku ..., s. 126), zaś po drugie – aby wykorzystanie takiego wizerunku było związane z relacjonowaniem wykonywania przez tę osobę funkcji zawodowych, społecznych lub politycznych. (...)wizerunku osoby powszechnie znanej, a wizerunek (...)
Czytaj więcej»

VI ACa 1781/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2017-02-22

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 89%

Istotność:

Aby rozstrzygnąć o zasadności apelacji należało więc najpierw odnieść się do tego czym jest wizerunek i jaka ochrona wizerunku przysługuje na podstawie obu wskazanych wyżej ustaw. (...) Chociaż przepisy o ochronie wizerunku znajdują się w ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych , fakt ten nie skutkuje tym, że wszystkie wizerunki są przedmiotem tego prawa. (...)autorskich do własnego wizerunku, zaś wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku (...)
Czytaj więcej»

VI ACa 1657/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-07-29

Data publikacji: 2014-11-16

trafność 88%

(...)wizerunku powoda w sposób arbitralnie przyjęty przez pozwaną i bez jakiejkolwiek konsultacji z powodem nie wpłynęło negatywnie na ten wizerunek i reputację powoda, a w szczególności pominięcie okoliczności, że reklama na stronie internetowej pozwanej (...) dla przeciętnego odbiorcy sugerowała udzielenie przez powoda rekomendacji odżywiania w restauracjach pozwanej, a także pominięcie okoliczności, że wykorzystanie wizerunku ojca powoda negatywnie rzutuje na jego (...)
Czytaj więcej»