Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5093

V ACa 863/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2018-12-05

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 70%

Powódka jednak nie wyraziła zgody na wykorzystanie swojego wizerunku. (...)Ciężar dowodu, że rozpowszechnienie wizerunku nie wykroczyło poza wykazany zakres zezwolenia spoczywa na osobie rozpowszechniającej ten wizerunek. (...)Dla pozwanego wartość wizerunku powódki nie mogła przy tym maleć. (...)Udzielenie praw do wizerunku na potrzeby jednego reklamodawcy ogranicza zainteresowanie wizerunkiem takiej osoby przez innych reklamodawców.
Czytaj więcej»

I C 1978/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2014-10-15

Data publikacji: 2014-12-05

trafność 66%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

W uzasadnieniu powód wskazał, że rozpoznał swój wizerunek na etykiecie piwa K. przedstawiającej wizerunek szlachcica oraz w reklamie telewizyjnej promującej ten produkt prowadzonej przez (...) Sp. z o.o. Na wykorzystanie i rozpowszechnianie swego wizerunku powód nigdy nie wyrażał zgody. (...)(...)w Internecie, a wyraz twarzy wizerunku kasztelana na etykiecie piwa wytwarzanego(...)nie wykazuje wyraźnego podobieństwa do wizerunku twarzy powoda, lecz jest bardziej podobny do wizerunku twarzy powszechnie znanego aktora G.(...)(...)W tym katalogu wymieniony został wyraźnie wizerunek człowieka.
Czytaj więcej»

II C 266/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2014-06-24

Data publikacji: 2014-08-28

trafność 62%

Orzeczenie nieprawomocne

Pozwana podniosła, że okoliczność, iż podmiot rozpowszechniający wizerunek odnosi w związku z tym korzyści ,nie jest przesłanką żądania ochrony prawa do wizerunku. (...)Zakres ochrony wizerunku człowieka w sposób szczegółowy określa art. 81 ustawy, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. (...)Nie stanowi rozpowszechnienia sprzedaż utrwalonego wizerunku osobie trzeciej. Zdaniem Sądu pozwana nie dopuściła się naruszenia prawa do wizerunku powódki, gdyż oceniając całokształt okoliczności powódka wyraziła zgodę na wykorzystanie jej wizerunku.
Czytaj więcej»

I ACa 185/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2014-06-12

Data publikacji: 2014-08-22

trafność 61%

Istotność:

Zebrany materiał dowodowy pozwala na stwierdzenie, iż powodowie M. S. i J. R. zgodzili się na utrwalenie ich wizerunków telefonem komórkowym, tj. godzili się na sfilmowanie, natomiast nie wyrazili zgody na publiczne rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób wizerunków. (...)Opublikowanie zatem wizerunków powodów nastąpiło bez ich zezwolenia. (...)Zgoda na rozpowszechnienie wizerunku musi być niewątpliwa, zatem osoba(...)nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego jej komentarza, czyli(...)co do warunków dopuszczalnego wykorzystania wizerunku. (...)Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.
Czytaj więcej»

I ACa 1207/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 61%

Sąd pierwszej instancji wskazał również, że doszło do rozpowszechnienia wizerunku powoda, co oznacza publiczne udostępnianie wizerunku, za pomocą dowolnego medium, tutaj telewizji i (...) . (...)Nie zostało także wykazane przez pozwaną, że dysponowała ona zgodą powoda na rozpowszechnianie jego wizerunku. (...)Powód swe roszczenia wiąże z ujawnieniem jego wizerunku w materiale emitowanym przez stronę pozwaną w 2011 roku. (...)Dlatego uznać należy, że dalsze posługiwanie się wizerunkiem powoda, wbrew jego sprzeciwowi, stanowiłoby naruszenie jego prawa.
Czytaj więcej»

I ACa 1089/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 2012-11-27

Data publikacji: 2013-03-21

trafność 60%

Wyboru wizerunku powoda dokonał franczyzodawca, a nie pozwany. Na ulotkach użyty został również wizerunek E. R. - w takiej samej konwencji w jakiej użyto wizerunku powoda. (...)Do kampanii wykorzystano wizerunek powoda oraz E. R. . (...)Powód rzeczywiście wykorzystał na bilbordach wizerunek powoda.
Czytaj więcej»

I C 122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 2015-10-28

Data publikacji: 2017-03-29

trafność 60%

Orzeczenie nieprawomocne

W ocenie Sądu w pierwszej kolejności ustalić należało, czy pozowanie do fotografii i będące tego konsekwencją utrwalenie na niej wizerunku powoda stanowi artystyczne wykonanie, czy też jedynie utrwalenie tego wizerunku. (...)Zakres ochrony wizerunku w sposób szczegółowy określa art. 81 Prawa autorskie. (...)Zgoda z reguły dotyczy nie samego "abstrakcyjnego" rozpowszechniania wizerunku, lecz odnosi się do, znanych udzielającemu zgodę, konkretnych warunków rozpowszechniania wizerunku; chodzi tu np. o osobę(...)jej komentarz, zestawienie z innymi wizerunkami itd. (...)Bez wątpienia opublikowanie wizerunku bez zgody modela, który za pozowanie otrzymuje wynagrodzenie, wyrządziło w jego majątku szkodę, za którą odpowiada pozwany, jako wykorzystujący wizerunek M. G. .
Czytaj więcej»

V ACa 814/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 2012-10-25

Data publikacji: 2013-04-25

trafność 60%

Nadto w piśmie tym Prezes Zarządu podkreślił, że powódka wyraziła zgodę na bezterminowe wykorzystywanie wizerunku podczas utrwalania jej wizerunku w siedzibie spółki. (...)W piśmie tym skarżąca powołuje się na fakt wykorzystywania wizerunku powódki zgodnie z treścią umowy , w zakresie w jakim powódka wyraziła zgodę na wykorzystanie jej wizerunku. (...)W doktrynie przyjmuje się , iż ochrona prawa do wizerunku ma charakter autonomiczny. (...)Rzeczą skarżącej było ustalenie , w jakim zakresie może dysponować wizerunkiem powódki.
Czytaj więcej»

I C 1062/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2014-02-17

Data publikacji: 2014-06-02

trafność 57%

Istotność:

Miała zatem pełną świadomość, że jej wizerunek znajduje się na portalu. Mimo tego, nigdy wcześniej nie kwestionowała wykorzystania jej wizerunku. (...)Od tak rozumianego wizerunku należy odróżnić portret, będący materialnym nośnikiem, w którym został utrwalony wizerunek. (...)Ponadto regulacja ta dotyczy jedynie rozpowszechniania takiego wizerunku.
Czytaj więcej»

I C 266/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2011-05-09

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 56%

A. wizerunku jest dokonywana przy użyciu dwóch metod. (...)Jednym z dóbr osobistych podlegających ochronie jest wizerunek, wymieniony wprost w treści art. 23 k.c. (...)Tym samym została utrzymana generalna zasada ochrony wizerunku powoda, będącego oskarżonym. (...)Tym samym pozwany nie wykonał w skuteczny sposób nakazu sądu dotyczącego nieujawniania wizerunku powoda.
Czytaj więcej»