Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 353/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-05-25

Tytuł:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2016-05-25
Data orzeczenia:
25 maja 2016
Data publikacji:
12 lipca 2016
Sygnatura:
I Ns 353/14
Sąd:
Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Wydział:
I Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Lidia Grzelak
Protokolant:
Ewelina Goryszewska
Hasła tematyczne:
Podział Majątku Wspólnego
Podstawa prawna:
art. 46 kro
Teza:
I ustalić, że w skład majątku wspólnego wnioskodawczyni … i uczestnika postępowania … wchodzą: 1. zabudowana nieruchomość położona w … gmina C., stanowiąca działkę oznaczoną numerem o powierzchni ha, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW … o wartości 374000,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych ); 2. motocykl nr rej. … o wartości 5000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ); 3. szafa zabudowy wewnętrznej z drzwiami przesuwanymi - lustrami o wartości 800,00 zł ( osiemset złotych ); 4. szafa zabudowy wewnętrznej narożna z lustrem o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 5. szafa zabudowy wewnętrznej z drzwiami przesuwanymi o wartości 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych ); 6. 2 ( dwie ) szafy o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 7. zabudowa mebli kuchennych o wartości 5000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ); 8. odkurzacz o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 9. zmywarka o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 10. piekarnik elektryczny o wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 11. kuchenka mikrofalowa o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 12. lodówka o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 13. okap kuchenny o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 14. zlewozmywak z baterią o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 15. opiekacz ( grill, gofrownica, toster ) o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 16. rolety kuchenne o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 17. rolety okienne o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 18. żyrandol i oświetlenie barku o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 19. 2 ( dwa ) krzesła barowe o łącznej wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 20. naczynia szklane ( szklanki, kieliszki, patery, kufle, salaterki, dzbanki ) o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 21. zastawa stołowa porcelanowa na 12 osób o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 22. komplet sztućców posrebrzanych na 6 osób o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 23. 2 ( dwa ) garnki emaliowane koloru białego i 2 ( dwie ) patelnie duże o łącznej wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 24. meble VOX ( stół, ławka, 4 krzesła ) o łącznej wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 25. zestaw wypoczynkowy skóropodobny ( kanapa, 2 fotele ) o wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 26. ława o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 27. meble ( biurko, 2 komody, kredens ) o łącznej wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 28. telewizor o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 29. kino domowe o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 30. odtwarzacz o wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 31. żelazko koloru żółtego o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 32. monitor komputerowy oraz narzędzie wielofuncyjne o łącznej wartości 150,00 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ); 33. wzmacniacz gitarowy i gitara basowa o łącznej wartości 500,00 zł ( pięćset złotych ); 34. kominek z wkładem o wartości 2000,00 zł ( dwa tysiące złotych ); 35. pompa cieplna o wartości 7000,00 zł ( siedem tysięcy złotych ); 36. piec gazowy o wartości 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych ); 37. umywalka z baterią o wartości 400,00 zł ( czterysta złotych ); 38. muszla o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 39. odkurzacz przemysłowy o wartości 200,00 zł ( dwieście złotych ); 40. pralka o wartości 300,00 zł ( trzysta złotych ); 41. kinkiet o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 42. szlifierka kątowa o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 43. zestaw narządzi o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 44. wiertarka o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 45. wąż ogrodniczy o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 46. drabina aluminiowa rozstawna o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 47. aparat fotograficzny o wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 48. lampka nocna o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 49. serwis obiadowy o wartości 100,00 zł ( sto złotych ); 50. firanki o wartości 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych ); 51. laptop o wartości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych ); 52. środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr … prowadzonym przez w wysokości 152,51 zł ( sto pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy ); 53. środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr … prowadzonym przez w wysokości 118,41 zł ( sto osiemnaście złotych czterdzieści jeden groszy ); 54. środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym nr …. prowadzonym przez w wysokości 31,39 zł ( trzydzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy ); tj. składniki majątkowe o łącznej wartości 412552,31 zł ( czterysta dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy ), stanowiące przedmiot współwłasności wnioskodawczyni … i uczestnika postępowania …; II dokonać podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni … i uczestnika postępowania … w ten sposób, że: 1. Składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 2, 6, 8, 11, 15, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 54 o łącznej wartości 9981,39 zł ( dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy ) przyznać na rzecz wnioskodawczyni …; 2. Składniki majątkowe opisane w pkt I ppkt 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53 o łącznej wartości 402570,92 zł ( czterysta dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze ) przyznać na rzecz uczestnika postępowania …; III zasądzić od uczestnika postępowania … na rzecz wnioskodawczyni …tytułem dopłaty kwotę 196294,76 zł ( sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy ) płatną w 5 ( pięciu ratach ) do dnia 31 grudnia każdego kolejnego roku począwszy od 2016 r. wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności, z tym że pierwsza rata w wysokości 44294,76 zł ( czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy ), zaś cztery kolejne po 38000,00 zł ( trzydzieści osiem tysięcy złotych ); IV nakazać uczestnikowi postępowania … wydanie wnioskodawczyni …ruchomości opisanych w pkt I ppkt 6, 8, 11, 15, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 40 w terminie miesiąca od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; V ustalić, że wnioskodawczyni … i uczestnik … dokonali nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty wnioskodawczyni … w łącznej wysokości 1850,00 zł ( jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych ); VI zasądzić od wnioskodawczyni … na rzecz uczestnika postępowania … tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt V kwotę 925,00 zł ( dziewięćset dwadzieścia pięć złotych ) płatną w terminie do 31 grudnia 2016 r. wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; VII ustalić, że uczestnik postępowania … poniósł nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny w łącznej wysokości 27961,47 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy ); VIII zasądzić od wnioskodawczyni … na rzecz uczestnika postępowania …tytułem zwrotu połowy nakładów opisanych w pkt VII kwotę 13980,74 zł ( trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze ) płatną w terminie do 31 grudnia 2016 r. wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności; IX zasądzić od uczestnika postępowania … na rzecz wnioskodawczyni … kwotę 500,00 zł ( pięćset złotych ) tytułem zwrotu połowy opłaty sądowej; X nakazać ściągnąć od wnioskodawczyni … na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1880,52 zł ( jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) tytułem uzupełnienia kosztów dokumentacji bankowej orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 r. oraz kosztów opinii biegłego sądowego orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r.; XI nakazać ściągnąć od uczestnika postępowania … na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1880,52 zł ( jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) tytułem uzupełnienia kosztów dokumentacji bankowej orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 20 lutego 2015 r. oraz kosztów opinii biegłego sądowego orzeczonych prawomocnym postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r.; XII w pozostałym zakresie pozostawić wnioskodawczynię i uczestnika postępowania przy poniesionych kosztach postępowania związanych z ich udziałem w sprawie.
Istotność:
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: