Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 42/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2011-02-17

Sygn. akt III K 42/11

POSTANOWIENIE

Dnia 17 lutego 2011r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Beata Kinstler

Protokolant: Joanna Kulpińska

bez udziału Prokuratora

na posiedzeniu

po rozpoznaniu wniosku P. S.

w sprawie o wydanie wyroku łącznego

z urzędu

w przedmiocie właściwości

na podstawie art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 569 § 1 k.p.k.

postanawia

uznać się niewłaściwym rzeczowo i przekazać sprawę według właściwości Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia - Śródmieścia Wydziałowi II Karnemu celem rozpoznania wniosku o wydanie wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Skazany P. S. wniósł o wydanie wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków w sprawie sygn. akt 1410/09 i w sprawie sygn. akt VII K 634/10 oraz Sądu Okręgowego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie sygn. akt IV Ka 1190/10.

Z ustaleń wynika (k. 8), iż wymieniony we wniosku skazanego wyrok Sądu Okręgowego w sprawie IV Ka 1190/10 zapadł w następstwie rozpoznania apelacji od wyroku wydanego w I instancji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia
w sprawie sygn. akt II K 719/10.

Skazany zatem wskazał wyroki, które w pierwszej instancji zapadły przed sądami rejonowymi. Sąd zbadał z urzędu, czy wobec skazanego zapadł inny wyrok, nie wymieniony w jego wniosku, a wydany przez tutejszy Sąd Okręgowy jako sąd I instancji uzasadniający jego właściwość rzeczową. Analiza danych zawartych w Informacji
z Krajowego Rejestru Skazanych (tzw. karcie karnej) dotyczącej skazanego wskazuje, że zapadły wobec niego inne orzeczenia, niemniej jednak wszystkie zostały wydane
w pierwszej instancji przez wymienione tam Sądy Rejonowe.

Zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji. Właściwość sądu okręgowego uzasadniona jest, jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu (art. 569 § 2 k.p.k.). Z zapisów w karcie karnej wynika, że w przypadku skazanego P. S. sytuacja taka nie wystąpiła. Z uwagi na to, że ostatni z wyroków został wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia w sprawie sygn. II K 719/10, Sąd – zgodnie
z dyspozycją art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art.569 § 1 k.p.k. – przekazał sprawę do rozpoznania temu sądowi jako właściwemu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Patrycja Świtoń
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Kinstler
Data wytworzenia informacji: