Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1162/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2013-10-25

Sygn. akt I Ns 1162/13

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2013 roku

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSR Wojciech Zatorski

Protokolant: Anna Drozd

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013 roku w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z wniosku: D. H. (1)

przy udziale A. H.

o stwierdzenie nabycia spadku po I. K. (1) i J. K. (1)

I. stwierdza, że spadek po I. K. (1)

zmarłej w dniu 27.09.2004roku w Ś.

ostatnio stale zamieszkałej w J.

na podstawie testamentu odręcznego spadkodawczyni z dnia 26.10.1998r.

nabyły: D. H. (1) i A. H. (córki J. i I.) - po ½ części każda z nich.

II. stwierdza, że spadek po J. K. (1)

zmarłym w dniu 12.07.2013roku w J.

ostatnio stale zamieszkałym w J.

na podstawie testamentu notarialnego rep. A 14034/1996 z dnia 27.09.1996r.

nabyła: D. H. (1) (córka J. i I.) w całości.

UZASADNIENIE

D. H. (1) wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej I. B. K. a ponadto po zmarłym J. J. K., w obu przypadkach na jej rzecz w całości , na podstawie testamentów notarialnych, a w uzasadnieniu wniosku wskazała, że każde ze spadkodawców pozostawiło testament, w którym powołuje wnioskodawczynię, jako ich córkę do całości spadku (k.3).

Uczestnik A. H. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej I. B. K. na podstawie testamentu odręcznego z dnia 26.10.1998r. którym spadkodawczyni powołuje do dziedziczenia D. H. (1) i A. H. po ½ części, a ponadto o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym J. J. K. na podstawie testamentu notarialnego, na rzecz wnioskodawczyni D. H. w całości (k. 12).

Sąd ustalił:

I. K. (1) zmarłą dnia 27.09.2004r. w Ś.. J. K. (1) zmarł 12.07.2013r. w J. Śl.

Dowód:

- odpisy skrócone aktów zgonu – k. 5-6.

Dnia 27.09.1996r. oboje w/w sporządzili testamenty w Kancelarii Notarialnej Notariusza M. W..

Mocą swojego testamentu I. K. do całości spadku po sobie powołała córkę D. H. (1). Również J. K. do całości spadku po sobie powołał córkę D. H. (1).

Dowód:

- wypisy aktów notarialnych A 14034/1996 i A (...) – k. 7-8,

- odpis aktu małżeństwa – k. 4.

W dniu 26.10.1998r. I. K. sporządziła własnoręczny testament, którym do całego spadku po sobie powołała swoje córki, tj. D. H. (1) i A. H., przeznaczając im cały swój majątek w udziałach po ½ części.

Dowód:

- testament – k.13

- odpis aktu małżeństwa – k. 14,

- przesłuchanie wnioskodawczyni – k.22o.

Spadek po J. K. D. H. przyjęła wprost.

Dowód:

- oświadczenie o przyjęciu spadku – k.22o.

Sad zważył:

Zgodnie z art. 926 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) powołanie do spadku wynika z ustawy lub z testamentu, natomiast zgodnie z art. 943 kc spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i poszczególne jego postanowienia, przy czym odwołanie testamentu może nastąpić m.in. poprzez sporządzenie nowego testamentu – art. 946 kc.

W sprawie bezsporne jest dziedziczenie testamentowe po zm. J. K., który testamentem notarialnym z 27.09.1996r. do całości spadku po sobie powołał wnioskodawczynię. Wynika to wprost z testamentu, na który powołują się zgodnie obie córki spadkodawcy. W konsekwencji przyjęto dziedziczenie na podstawie tego testamentu po w/w zmarłym przez D. H., która złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku wprost (pkt II postanowienia).

W przypadku dziedziczenia po zm. I. K. w grę wchodzą natomiast 2 testamenty, tj. notarialny z 1996r. i odręczny z 1998r. Testament późniejszy ma przy tym zasadnicze znaczenie, niezależnie od jego formy, skoro spadkodawca może odwołać poprzednie testamenty, właśnie poprzez sporządzenie testamentu nowego, ku czemu nie jest wymagana forma szczególna, np. odpowiednia formie poprzedniego testamentu, w tym przypadku notarialnego (art. 946 kc).

Wnioskodawczyni sama przyznała, że jest to testament sporządzony przez jej matkę, na co wskazuje charakter jej pisma (k. 22o.). Jeżeli więc spadkodawczyni po dacie testamentu notarialnego sporządziła nowy, odręczny testament, oznacza to, że odwołała poprzedni, tj. notarialny, który w ten sposób utracił moc.

Bez znaczenia dla powyższych ocen są przy tym uwagi wnioskodawczyni, iż mama (spadkodawczyni) pozostawała pod olbrzymim wpływem siostry (co ma stanowić, jak można przypuszczać, o wadliwości drugiego z jej testamentów). Pomijając nawet niespójność jej zeznań (wyrażającą się w twierdzeniach, iż wcześniej nie widziała testamentu odręcznego i nie wiedziała, że istnieje, by dodać, że miesiąc po śmierci ojca, zatem w VIII 2013, udostępniła siostrze dokumenty, w których znalazła „ten papier”) a także brak ich logiki (skoro mimo olbrzymiego wpływu drugiej córki, pod którym miała znajdować się spadkodawczyni, testament odręczny uposażył obie córki, nie zaś tylko jedną, która przez całe życie miała dostawać, i to w pierwszej kolejności, zawsze co chciała – k. 22o.), okoliczności te nie stanowią o wadach kwestionowanego testamentu. Istotą testamentu jest przecież rozporządzenie przez testatora własnym majątkiem wedle swego uznania, nie zaś według zasad słuszności, oczekiwań spadkobierców co do określonego podziału majątku spadkowego, itp. Wystarczającą przesłanką ogólnej ważności testamentu jest więc sporządzenie go przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944§ 1 kc), czego wnioskodawczyni nie podważyła, natomiast o nieważności testamentu stanowi sporządzenie go w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, działanie pod wpływem groźby lub błędu uzasadniającego przekonanie, że gdyby nie ten błąd, spadkodawca sporządziłby testament innej treści (art. 945 § 1 kc), zaś żadnej z tych przesłanek wnioskodawczyni nie wykazała.

Wobec powyższego przyjęto ważność testamentu odręcznego z 1998r. i w oparciu o ten testament, na podstawie w/w przepisów orzeczono o dziedziczeniu po zm. I. K. przez D. H. i A. H., po ½ części (pkt I postanowienia).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Zatorski
Data wytworzenia informacji: