Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 696/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-07-23

Sygn. akt II Cz 696/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lipca 2013r

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Grażyna Kobus

Sędziowie: SO Barbara Nowicka

SO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia zarządcy nieruchomości M. K. na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 21 marca 2013, sygn. akt I Co 560/13

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu- W. W. / KM 113/03 i inne /

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 21 marca 2013r Sąd Rejonowy w Wałbrzychu odrzucił zażalenie zarządcy nieruchomości M. K.na wcześniejsze postanowienie tegoż Sądu z dnia 21 lutego 2013r zatwierdzające sprawozdanie zarządcy. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd powołując się na przepis art. 370 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc stwierdził, że postanowienie z dnia 21 lutego 2013r nie podlega zaskarżeniu. Wprawdzie od dnia 5 maja 2013r obowiązuje § 3 art. 937 k.p.c, wskazujący, iż na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania przysługuje zażalenie, jednak zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011r o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2 listopada 2011r ) przepisy niniejszej ustawy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie. Przepis ten- zdaniem Sądu- nie może więc mieć zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł zarządca nieruchomości M. K., podnosząc, że przepis art. 937 § 3 kpc powinien mieć zastosowanie w niniejszej sprawie, gdyż postępowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu miało miejsce po 3 maja 2012r i dotyczyło okresu czasu po tym dniu. Ponadto skarżący powołał argumenty świadczące- jego zdaniem- o wadliwości postanowienia z dnia 21 lutego 2012r. Wskazując na powyższe zarzuty M. K. wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył:

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu, gdyż podniesione w nim okoliczności nie podważają trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia. Przepis art. 937 kpc regulujący kwestię składania przez zarządcę sprawozdania z jego czynności nie przewidywał możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy. Sytuacja w tym zakresie uległa zmianie dopiero dniem 3 maja 2012 r., kiedy to ustawą z dnia 16 września 2011 r o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. z 2011 r., Nr 233, poz. 1381/, wprowadzono § 3 do art. 937 kpc, zgodnie z którym, na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania przysługuje zażalenie. Przepis ten jednak, jak to słusznie stwierdził Sąd Rejonowy, stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie, czyli wszczętych po dniu 3 maja 2012 r. Przy czym nie chodzi tu, jak to interpretuje skarżący, o wszczęcie postępowań incydentalnych a o wszczęcie postępowania jako całości, czyli w niniejszej sprawie- o wszczęcie całego postępowania egzekucyjnego. Ponieważ niniejsze postępowanie egzekucyjne wszczęte zostało przed 3 maja 2012r, § 3 art. 937 kpc nie może być tu zastosowany. Z tych przyczyn zażalenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw, należało oddalić- art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc i art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Kobus,  Barbara Nowicka ,  Aleksandra Żurawska
Data wytworzenia informacji: