Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 101/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głubczycach z 2016-07-27

Sygn. akt: I Ns 101/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Chruszczewski

Protokolant:

st. sekr. sądowy Monika Bliźnicka

po rozpoznaniu

na rozprawie

sprawy z wniosku H. P.

z udziałem (...) Sp. z o.o. w S., A. S., M. M. i D. S.

o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po L. Ś.

postanawia:

na podstawie art. 1019 § 2 k.c. zatwierdzić uchylenie się przez H. P.w dniu
1 grudnia 2015 roku od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po L. Ś., zmarłej dnia (...)roku w G., ostatnio stale zamieszkałej w G..

.

I Ns 101/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni H. P. wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie przez Sąd, jej oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po jej matce L. Ś. a także o zatwierdzenie przez Sąd tego oświadczenia.

Uczestnicy postępowania (...) Sp. z o.o. w S., A. S., M. M. i D. S. nie opowiedzieli się co do wniosku H. P..

Sąd ustalił:

L. Ś.zmarła dnia (...)roku w G., ostatnio stale zamieszkiwała w G.. Jej córka H. P.w ustawowym terminie 6 miesięcy nie złożyła oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po niej, w trybie przepisu art. 1012 k.c. Przed Sądem Rejonowym w G.toczy się pod sygnaturą I Ns (...)/12 sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po L. Ś.z wniosku (...) Sp. z o.o.w S.. Z akt tego postępowania wynika, że zmarła L. Ś.była dłużnikiem (...) Sp. z o.o.w S..

Wnioskodawczyni H. P. nie utrzymywała żadnych kontaktów z matką. Co prawda L. Ś. była jej biologiczną matką ale została przez nią porzucona gdy wnioskodawczyni miała 2 lata w 1958 roku. Od tego czasu ich kontakty zostały całkowicie zerwane.

W toku postępowania w dniu 1 grudnia 2015 roku wnioskodawczyni H. P. złożyła oświadczenie, iż spadek po matce L. Ś. odrzuca.

/ dowód : akt zgonu L. Ś.k.15, dokumenty w aktach I Ns (...)/12 SR w G. oraz oświadczenie wnioskodawczyni H. P.k. 39/

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1019 § 2 k.c. spadkobierca, który pod wpływem błędu, nie złożył w terminie żadnego oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, może uchylić się od skutków prawnych niezachowania tego terminu.

Podstawę uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych braku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, może stanowić jedynie błąd prawnie doniosły, a to uchylenie się, wymaga zatwierdzenia przez Sąd. /art. 1019 § 3 k.c./

Konstrukcja przepisu art. 1019 § 2 k.c., dotyczy sytuacji, w której pod wpływem błędu, spadkobierca nie złożył w zakreślonym przez przepis art. 1015 k.c. terminie, żadnego oświadczenia, co do przypadającego mu spadku.

W niniejszej sprawie matka wnioskodawczyni L. Ś. była dłużnikiem (...) Sp. z o.o. w S..

Wnioskodawczyni H. P. nie posiadała informacji o tym fakcie bowiem nie utrzymywała żadnych kontaktów z matką. L. Ś. była biologiczną matką H. P. jednakże porzuciła ją w 1958 roku, gdy ta miała 2 lata. Od tego czasu ich kontakty zostały całkowicie zerwane.

W tym stanie rzeczy, błąd wnioskodawczyni H. P., co do istnienia długu spadkowego, który spowodował zaniechanie przez nich złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po matce L. Ś., został przez Sąd zakwalifikowany jako błąd istotny, co do treści czynności prawnej.

Zdaniem Sądu, w okolicznościach tej sprawy, nie można także zarzucić wnioskodawczyni H. P., braku należytej staranności w działaniach, zmierzających do ustalenia stanu spadku po L. Ś.. Z racji tego, iż od roku 1958 nie utrzymywała ona żadnych kontaktów z matką, z jej winy, to faktycznie nie miała możliwości uzyskania wiedzy o rzeczywistym stanie majątku spadkowego, pozostałego po niej.

Dlatego też w sytuacji, gdy wnioskodawczyni H. P., powołując się na powyższe okoliczności, dnia 1 grudnia 2015 roku złożyła oświadczenie, w którym uchyliła się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku po L. Ś. i spadek ten odrzuciła, to Sąd, na podstawie przepisu art. 1019 § 2 k.c., zatwierdził to uchylenie się przez H. P., od skutków prawnych niezachowania terminu, do złożenia oświadczenia, w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia spadku po L. Ś..

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Wiorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głubczycach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Chruszczewski
Data wytworzenia informacji: