Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 103/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze z 2013-02-15

Sygn. akt II Cz 103/13

POSTANOWIENIE

Dnia 15 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO B. Kostaś/spr./

Sędziowie: SSO J. Jakubowska

SSO M. Lechowska

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. w Jeleniej Górze

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużniczki T. M.

z udziałem wierzyciela (...) S.A. we W.

z udziałem

na czynności komornika

na skutek zażalenia dłużniczki

na postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

z dnia 18 grudnia 2012 r. sygn. akt I Co 4504/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze odrzucił skargę dłużniczki na czynność komornika przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze M. K. w sprawie Km 2445/12 w postaci:

- zawiadomienia z dnia 25.09.2012 r. o wszczęciu postępowania egzekucyjnego;

- zawiadomienia z dnia 25.09.2012 r. o wszczęciu egzekucji z nieruchomości położonej w S. o numerze księgi wieczystej (...) i wezwania do zapłaty długu

oraz oddalił wniosek dłużniczki o zawieszenie postępowania.

W uzasadnieniu wskazano, iż skarga na czynność komornika została wniesiona po upływie terminu określonego w art. 767§4 kpc. Wprawdzie skargę złożono w ostatnim dniu tj. dnia 08.10.2012 r. jednak po jej przekazaniu do właściwego sądu w drodze niezaskarżalnego zarządzenia skuteczne wniesienie skargi nastąpiło dopiero w dniu 22.10.2012 r.

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego złożyła dłużniczka i zaskarżając je w całości wnosiła o jego uchylenie.

W uzasadnieniu zarzuciła, iż Sąd Rejonowy w Chodzieży powinien wydać postanowienie o uznaniu się niewłaściwym i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, bowiem skarga na czynność komornika była pismem wszczynającym postępowanie w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Okręgowy w pełni podziela pogląd wyrażony w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 21.05.2010 r. w sprawie III CZP 28/10 powołanym w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

W szczególności zgodzić należy się ze stanowiskiem, iż przepis art.200 kpc nie może stanowić podstawy do przekazania skargi na czynność komornika do sądu właściwego.

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż skarga na czynność komornika nie wszczyna „sprawy” (postępowania egzekucyjnego). Postępowanie wywoływane skargą ma bowiem charakter wpadkowy w stosunku do właściwego postępowania egzekucyjnego.

Skoro zatem dłużniczka złożyła środek zaskarżenia do sądu niewłaściwego to zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem datą skutecznego wniesienia skargi był dzień jej wpływu do sądu właściwego.

Niewątpliwie skarga dłużniczki została złożona po upływie ustawowego terminu, a zatem na podstawie przepisu art.767 3 kpc podlegała odrzuceniu, zaś wniosek o umorzenie postępowania oddaleniu.

Z tych względów na podstawie przepisu art.385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art.13§2 kpc orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marzanna Szymańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  B. Kostaś,  J. Jakubowska ,  M. Lechowska
Data wytworzenia informacji: