Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 760/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legionowie z 2016-12-21

Sygn. akt II K 760/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 grudnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Grzegorz Woźniak

Protokolant: Maciej Błaszczyk

przy udziale Prokurator Ewy Urman-Brzosko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.11. i 21.12.2016 r.

sprawy przeciwko

D. O. urodz. (...) w N.

syna G. i M. z d. K.

skazanego prawomocnie:

1. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, sygn. akt IV K 525/10 z dnia 15.07.2010 r. za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k., popełnione w dniu 3.06.2010 roku, na karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 3.06.2010 r. do dnia 4.06.2010 r., przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 8.11.2012 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę 82 (osiemdziesięciu dwóch) dni pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 10.05.2014 r. do dnia 11.08.2014 r.

2. Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 939/10 z dnia 13.10.2011 roku za przestępstwa:

a) z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 2.06.2010 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

b) z art. 276 k.k., popełnione w okresie od bliżej nieustalonego dnia grudnia 2009 roku do dnia 9.06.2010 r., na karę 30 (trzydziestu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

karę łączną grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 (pięciu) lat próby, postanowieniem z dnia 26.05.2015 r., sygn. akt II Ko 666/15 zarządzono wykonanie tej kary, na poczet której zaliczono okres od 9.06.2010 r. do dnia 1.10.2010 r., którą skazany odbywa od dnia 1.12.2016 r.

3. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny, sygn. akt II K 1250/11 z dnia 2.04.2012 roku, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 4.09.2011 roku, na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem pozbawienia wolności od dnia 4.09.2011 r. do dnia 7.09.2011 r., którą skazany odbył w okresie od dnia 24.05.2012 r. do dnia 21.05.2014 r.

4. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt II K 218/12, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 18.02.2012 r., na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 (trzech) lat próby i karę 20 (dwudziestu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych.

5. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.09.2012 r., sygn. akt II K 817/12 za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 5.05.2012 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych,

b) z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 19.04.2012 r., na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności i 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

c) z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnione w dniu 7.05.2012 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 (pięciu) lat próby oraz karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych, przy czym postanowieniem z dnia 21.10.2016 r. sygn. akt II Ko 1666/16 zarządzono wykonanie kary pozbawianie wolności i na jej poczet zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 9.02.2012 r. do dnia 24.09.2012 r.

6. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2015 roku, sygn. akt II K 260/15, za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w nocy z 28 na 29 stycznia 2015 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w nocy z 28 na 29 stycznia 2015 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

karę łączną 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 3.09.2015 r. do dnia 1.12.2016 r.

7. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II K 758/15 za przestępstwo z art. 291 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 24.05.2015 r., na karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie.

orzeka

I. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. Nr 396) stosuje Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ww. ustawy (zwany dalej „k.k.”).

II. Rozwiązuje kary łączne orzeczone w wyrokach wskazanych w punktach 2 i 6.

III. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. oraz art. 87 § 1 k.k. karę ograniczenia wolności wymierzoną skazanemu wyroku wymienionym w punkcie 1 oraz kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 2a i 2b łączy i orzeka karę łączną 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności.

IV. Na mocy art. 85 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. oraz art. 87 § 1 k.k. kary pozbawienia wolności wymierzone skazanemu w wyrokach wymienionych w punktach 6a i 6b oraz karę ograniczenia wolności wymierzoną skazanemu wyroku wymienionym w punkcie 7 wyroku łączy i orzeka karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

V. Na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. umarza postępowanie w przedmiocie połączenia kar wymierzonych w wyrokach opisanych w punkcie 3, 4 i 5.

VI. Na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. stwierdza, że w częściach nie objętych wyrokiem łącznym poszczególne wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

VII. Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie III kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okresy:

- od dnia 3.06.2010 r. do dnia 4.06.2010 r.,

- od dnia 10.05.2014 r. do dnia 11.08.2014 r.,

- okres od 9.06.2010 r. do dnia 1.10.2010 r.,

- od dnia 1.12.2016 r.

VIII. Na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie IV kary łącznej zalicza okres od dnia 3.09.2015 r. do dnia 1.12.2016 r.

IX. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 Ustawy o opłatach w sprawach karnych zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu kosztów sądowych i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 760/15

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Sąd, na podstawie całokształtu materiału dowodowego ujawnionego podczas rozprawy, ustalił następujący stan faktyczny:

D. O. był prawomocnie skazany wyrokami:

1. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ, sygn. akt IV K 525/10 z dnia 15.07.2010 r. za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k., popełnione w dniu 3.06.2010 roku, na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, z zaliczeniem okresu zatrzymania od dnia 3.06.2010 r. do dnia 4.06.2010 r., przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 8.11.2012 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na zastępczą karę 82 dni pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 10.05.2014 r. do dnia 11.08.2014 r.

2. Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 939/10 z dnia 13.10.2011 roku za przestępstwa:

a) z art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., popełnione w dniu 2.06.2010 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i 50 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych,

b) z art. 276 k.k., popełnione w okresie od bliżej nieustalonego dnia grudnia 2009 roku do dnia 9.06.2010 r., na karę 30 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych,

karę łączną grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość stawki na kwotę 10 złotych, przy czym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres 5 lat próby, postanowieniem z dnia 26.05.2015 r., sygn. akt II Ko 666/15 zarządzono wykonanie tej kary, na poczet której zaliczono okres od 9.06.2010 r. do dnia 1.10.2010 r., którą skazany odbywa od dnia 1.12.2016 r.

3. Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny, sygn. akt II K 1250/11 z dnia 2.04.2012 roku, za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k., popełnione w dniu 4.09.2011 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności, z zaliczeniem pozbawienia wolności od dnia 4.09.2011 r. do dnia 7.09.2011 r., którą skazany odbył w okresie od dnia 24.05.2012 r. do dnia 21.05.2014 r.

4. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.05.2012 r., sygn. akt II K 218/12, za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 18.02.2012 r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby i karę 20 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych.

5. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 24.09.2012 r., sygn. akt II K 817/12 za przestępstwa:

a) z art. 278 § 1 k.k. popełnione w dniu 5.05.2012 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych,

b) z art. 279 § 1 k.k., popełnione w dniu 19.04.2012 r., na karę 1 roku pozbawienia wolności i 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych,

c) z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, popełnione w dniu 7.05.2012 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności,

karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby oraz karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 złotych, przy czym postanowieniem z dnia 21.10.2016 r. sygn. akt II Ko 1666/16 zarządzono wykonanie kary pozbawianie wolności i na jej poczet zaliczono okres pozbawienia wolności od dnia 9.02.2012 r. do dnia 24.09.2012 r.

6. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 25 maja 2015 roku, sygn. akt II K 260/15, za przestępstwa:

a) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w nocy z 28 na 29 stycznia 2015 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

b) z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w nocy z 28 na 29 stycznia 2015 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności,

karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, którą skazany odbył w okresie od dnia 3.09.2015 r. do dnia 1.12.2016 r.

7. Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II K 758/15 za przestępstwo z art. 291 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniu 24.05.2015 r., na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Dowód:

- dane o karalności (k.108),

- wyrok i postanowienie w sprawie IV K 525/10 (k.48),

- postanowienie w sprawie II Ko 1334/12 (k.15),

- wyrok i postanowienie w sprawie II K 939/10 (k.454-455,495),

- wyrok w sprawie II K 1250/11 (k.356-357),

- wyrok w sprawie II K 218/12 (k.98-99),

- wyrok w sprawie II K 817/12 (k.535-538),

- postanowienie w sprawie II Ko 1666/16 (k.92),

- wyrok w sprawie II K 260/15 (k.90-91),

- wyrok w sprawie II K 758/15 (k.75).

Skazany nie dopuścił się wcześniej innych przestępstw. Od dnia 3 września 2015 r. zaczął odbywać kolejne kary pozbawienia wolności. W warunkach więziennych zachowuje się poprawnie, był kilkukrotnie nagradzany za poprawne zachowanie, nie był karany dyscyplinarnie.

Dowód:

- dane o karalności (k.108),

- opinia o skazanym (k.144).

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wymieniony na k.152 i 163 został sporządzony przez powołane do tego osoby, poszczególne dowody nie były kwestionowane przez strony, zostały sporządzone obiektywnie i bezstronnie. Na podstawie tego materiału dowodowego został ustalony stan faktyczny i okoliczności istotne do stwierdzenia możliwości połączenia wyroków i wymiaru kary łącznej.

Sąd zważył, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że wobec skazanego wydano tylko jeden wyrok po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396), czyli ten wymieniony powyżej w punkcie 7. Wszystkie przypisane mu przestępstwa skazany popełnił przed dniem 1 lipca 2015 r. W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31.05.2016 r., sygn. akt II Akz 124/16 należy przyjąć, że wobec skazanego powinno mieć zastosowanie instytucja określona w art. 4 § 1 k.k. Należy zatem porównać ustawy obowiązujące w czasie popełnienia przestępstw i w czasie wydania ostatniego wyroku jednostkowego i dokonać wyboru stanu prawnego względniejszego dla skazanego. Porównanie możliwości orzeczenia wyroku łącznego pod rządami poprzedniego stanu prawnego i obecnie obowiązującego, wskazuje na to, że pod rządami Kodeksu Karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2015 r. należałoby zastosować art. 85 k.k. w brzmieniu stanowiącym, że połączeniu podlegają kary orzeczone za dwa lub więcej przestępstw, jeśli sprawca popełnił przestępstwa przed wydaniem pierwszego wyroku co do któregokolwiek z przestępstw, a wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu. Do wydania wyroku wymienionego w punkcie 1 skazany popełnił przestępstwa wymienione w puntach 1 i 2. Do wydania wyroku wymienionego w punkcie 3 skazany popełnił przestępstwa wymienione w wyrokach z punktów 3 i 4. Wyrok z punktu 4 obejmuje karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat próby, okres próby upłynął w dniu 1.06.2015 r. i kary tej nie można zarządzić do wykonania od dnia 1.12.2015 r. Połączenie tej kary z karą wymienioną w punkcie 3, z wyżej wymienionego powodu, byłoby niekorzystne dla skazanego. Ponadto do czasu wydania wyroku wymienionego w punkcie 5 skazany nie popełnił kolejnych przestępstw. Natomiast przed wydaniem wyroku w sprawie wymienionej w punkcie 6 skazany popełnił przestępstwo wymienione w punkcie 7.

Stosując ten stan prawny należałoby zatem połączyć kary orzeczone w wyrokach wymienionych w punktach 1 i 2 oraz osobno wymienione w punktach 6 i 7.

Od dnia 1 lipca 2015 r. uległa zmianie zasada orzeczenia kary łącznej, obecnie można połączyć kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu, jeśli sprawca nie odbył tych kar i nie popełnił kolejnego przestępstwa w okresie odbywania kar. Stosując tą zasadę żadne kary nie podlegają połączeniu, gdyż od dnia 2 grudnia 2016 r. skazany odbywa tylko jedną karę, wymienioną w punkcie 2.

Z tego powodu połączenie kar powinno nastąpić na podstawie stanu prawnego obowiązującego przed dniem wejścia w życie w ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396).

Należy zwrócić uwagę, że połączenia dotyczą kary za:

- zniszczenie mienia, w wymiarze 6 miesięcy ograniczenia wolności,

- rozboju w połączeniu z przywłaszczeniem dokumentów, w wymiarze 2 lat pozbawienia wolności, ,

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.k. przy połączeniu kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności orzeka się karę pozbawienia wolności, przy czym kara ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom pozbawienia wolności.

Suma kar podlegających połączeniu, przy uwzględnieniu, że kara 6 miesięcy ograniczenia wolności odpowiada 3 miesiącom pozbawienia wolności, wynosi 2 lata i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W ramach drugiej kary łącznej połączeniu podlegają kary za:

- kradzież mienia z włamaniem, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- kradzież mienia z włamaniem, w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności,

- za paserstwo skradzionego mienia, w wymiarze 1 roku ograniczenia wolności,

Suma kar podlegających połączeniu, przy uwzględnieniu, że kara 1 roku ograniczenia wolności odpowiada 6 miesiącom pozbawienia wolności, wynosi 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany ma 24 lata, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu. W warunkach izolacji więziennej zachowuje się poprawnie, był kilka razy nagradzany, nie był karany, wykazuje krytyczny stosunek wobec popełnionych przestępstw (k.144). Popełnienie przez skazanego w okresie około 6 lat jedenastu przestępstw, w tym 9 przeciwko mieniu (k.108) świadczy niewątpliwie o rażącym lekceważeniu przez skazanego porządku prawnego. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z zastosowaniem zasady kumulacji kar przemawia niewątpliwie ilość popełnionych przestępstw i dokonanie ich mimo, że skazany był już karany. Sąd uwzględnił za okoliczność łagodzącą, przemawiającą za zastosowaniem zasady częściowej absorpcji kar, pozytywną opinię z Aresztu Śledczego (k.144).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszną, sprawiedliwą i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej powinna być kara łączna za przestępstwa ujęte w punktach 1 i 2 w wymiarze 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Zwrócić uwagę należy, że połączeniu podlega w tym ciągu przestępstw kara 2 lat pozbawienia wolności za rozbój i kara ograniczenia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Tylko zastosowanie zasady kumulacji kar może uwzględnić znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów. Natomiast odnośnie kar wymierzonych w wyrokach opisanych w punktach 6 i 7 adekwatną i spełniającą swe cele powinna być kara łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary łącznej zaliczono okres pozbawienia wolności skazanego, zgodnie z opinią Dyrektora Aresztu Śledczego z k.144.

Skazany nie posiada majątku, ani pracy, odbywa karę, której koniec przypada za ponad półtora rok, nie ma zatem możliwości zwrotu kosztów sądowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd przejął te koszty na rzecz Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Woźniak
Data wytworzenia informacji: