Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 121/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legionowie z 2020-11-02

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 121/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

B. P. (1) został skazany;

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 23.09.2015 r. sygn. akt II K 498/15 za czyny z art. 278§1k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 279§1k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem SO Warszawa Praga z dnia 05.10.2017 roku warunkowo zwolniony z okresu próby do dnia 05.10.2019 roku.

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 11.04.2016 roku sygn. akt II K 382/15 za czyn z art. 279§1k.k. w zw. z art. 275§1 k.k. w zw. z art. 11§2k.k. za które wymierzono mu karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolości z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, obecnie nie można już zarządzić wykonanie orzeczonej kary.

III.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 02.09.2017 roku sygn.. akt IV K 343/17 za przestępstwo z art.242§3k.k. w zw. z art.242§2k.k. za które orzeczono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 20 godzin miesięcznie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Postanowieniem SR w Legionowie z dnia 07.03.2019 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na karę 120 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Skazany odbył ją w dniu 20.07.2019roku.

IV.  Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt II K 820/16 z dnia 15.01.2019 roku za przestępstwo z art. 224§2k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa od dnia 08.01.2020roku.

V.  Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt II K 608/19 z dnia 21.10.2019 roku za przestępstwo z art. 189§1k.k. w zw. z art.11§2k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 13§1k.k. w zw. z art. 282k.k. na karę 2 i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art.190§1k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pobawienia wolności;

I.  23.09.2015 rok;

II.  11.04.2016 rok;

III.  02.09.2017rok ;

IV . 15.01.2019 rok;

V.21.10.2019OK;

I.  II K 498/15 ;

II.  II K 382/15

III.  IV K 343/17;

IV . II K 820/16;

V.II K 608/19;

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

B. P. (1) był skazany;

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie II Wydział Karny z dnia 23.09.2015 r. sygn. akt II K 498/15 za czyny z art. 278§1k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności i z art. 279§1k.k. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę łączną w wymiarze 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem SO Warszawa Praga z dnia 05.10.2017 roku warunkowo zwolniony z okresu próby do dnia 05.10.2019 roku.

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 11.04.2016 roku sygn. akt II K 382/15 za czyn z art. 279§1k.k. w zw. z art. 275§1 k.k. w zw. z art. 11§2k.k. za które wymierzono karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolości z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat, obecnie nie można już zarządzić wykonanie orzeczonej kary.

III.  Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie z dnia 02.09.2017 roku sygn.. akt IV K 343/17 za przestępstwo z art.242§3k.k. w zw. z art.242§2k.k. za które orzeczono karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania 20 godzin miesięcznie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Postanowieniem SR w Legionowie z dnia 07.03.2019 roku karę ograniczenia wolności zamieniono na karę 120 dni zastępczej kary pozbawienia wolności. Skazany odbył ja w dniu 20.07.2019roku.

IV.  Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt II K 820/16 z dnia 15.01.2019 roku za przestępstwo z art. 224§2k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa od dnia 08.01.2020roku.

V.  Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt II K 608/19 z dnia 21.10.2019 roku za przestępstwo z art. 189§1k.k. w zw. z art.11§2k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 13§1k.k. w zw. z art. 282k.k. na karę 2 i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art.190§1k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pobawienia wolności;

-K. k. 10, 37-38

-opinia o skazanym k.15-19;

-informacja o pobytach i orzeczeniach k. 4-6;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 498/15 k.145-146;

-wyrok SR w Legionowie sygn.. akt II K 382/15 k.126-127;

-wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ sygn. akt IV K 343/17 k.37;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 820/16 k 87;

-wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt 608/19 k.505-506;

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- KRK k. 10, 37-38

-opinia o skazanym k.15-19;

-informacja o pobytach i orzeczeniach k. 4-6;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 498/15 k.145-146;

-wyrok SR w Legionowie sygn.. akt II K 382/15 k.126-127;

-wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ sygn. akt IV K 343/17 k.37;

-wyrok SR w Legionowie sygn. akt II K 820/16 k 87;

-wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt 608/19 k.505-506;

Dowody z dokumentów są wiarygodne jasne i logiczne. Zostały sporządzone przez powołane do tego organy, a żadna ze stron nie zaprzeczyła ich prawdziwości i autentyczności

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sądu Rejonowego w Legionowie sygn.. akt II K 820/16 z dnia 15.01.2019 roku za przestępstwo z art. 224§2k.k. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany karę pozbawienia wolności odbywa od dnia 08.01.2020roku.

Za czyn z art. 224§2k.k. wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

2.

Sądu Rejonowego w Legionowie sygn. akt II K 608/19 z dnia 21.10.2019 roku za przestępstwo z art. 189§1k.k. w zw. z art.11§2k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art. 13§1k.k. w zw. z art. 282k.k. na karę 2 i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz z art.190§1k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pobawienia wolności;

Kara za czyn z art. 189§1k.k. w zw. z art. 11§2k.k. za który wymierzono 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art.13§1 k.k. w zw. z art.282k.k. wymierzono karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 190§1k.k. wymierzono karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z dyspozycją art. 85 k.k. jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Wydanie wyroku łącznego ma na celu połączenie kar wydanych przez różne Sądy w sytuacji polegającej na tym, że sprawy mogły być rozpoznawane w jednym postępowaniu przez jeden Sąd i aby po wymierzeniu kar jednostkowych za poszczególne przestępstwa, można było orzec jedną karę łączną. Instytucja wyroku łącznego jest zatem wprowadzona w interesie sprawców, którzy popełnili dwa lub więcej przestępstwa, za które z różnych powodów m.in. wobec popełnienia ich na terenie właściwości różnych Sądów, sprawy zostały rozpoznane w różnych postępowaniach.

W przedmiotowej sprawie wniosek o wydanie wyroku łącznego złożył dyrektor Zakładu Karnego w K.. Analizując podstawy wydania wyroku łącznego Sąd kierował się dyspozycją art. 86 k.k. zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisu jako względniejszego wobec skazanego, która stanowi, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Treść art. 85 k.k. stanowi, iż jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 k.k., w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4§1k.k. połączy kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego wyrokami opisanymi w punktach IV i V wyroku i wymierzył wobec skazanego B. P. (1) karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. W ocenie Sądu przepisy dotychczas obowiązujące w zakresie wyroku łącznego i łączenia kar jako względniejsze od nowych wprowadzonych w dniu 24.06.2020roku, w ocenie Sądu na podstawie art.4§1k.k. miały zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Z analizy przedstawionego w wyroku łącznym chronologicznego zestawienia wydanych wobec skazanego wyroków wynika, że połączeniu w przedmiotowej sprawie podlegają kary orzeczone wyrokami opisanymi w pkt IV i V. Suma kar obejmująca wskazane wyroki wynosi 3 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności. Sąd wymierzając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności orzekł ją w dolnej granicy kary łącznej, stosując zasadę częściowej absorpcji. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że słuszne i spełniające swe cele prewencji indywidualnej i generalnej jest orzeczenie wobec B. P. (1) kary 3 lat pozbawienia wolności. Wskazać należy, że Sąd orzekł karę łączną niższą o 2 miesiące od sumy kar, podlegających łączeniu w tym postepowaniu. Jako okoliczności obciążające przemawiające za wymierzeniem kary z zastosowaniem zasady kumulacji w sprawie kar przemawiały niewątpliwie ilość popełnionych dotychczas przez B. P. (2) przestępstw i jego niepoprawność. Sąd uwzględnił również okoliczności łagodzące, przemawiające za zastosowaniem zasady absorpcji kar tj. poprawne zachowanie w ZK i poprawną opinię skazanego w okresie odbywania kary. Sąd na podstawie art. art. 577 k.p.k. na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie 1 zaliczył skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 08.01.2020 r. do dnia 09.10.2020 roku

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

W pozostałym zakresie postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w ocenie Sądu należało na podstawie art. 572 k.p.k. umorzyć.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

6.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i zwolnił skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych biorąc pod uwagę jego sytuację majątkową .

Sąd Na podstawie art. 618§1 p.11 kpk w zw. z art. 29§1 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze i §14 ust.2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz kancelarii radcy prawnego M. D. wynagrodzenie w kwocie 120 złotych powiększonych o należną stawkę podatku VAT za pełnienie obowiązków obrońcy skazanego z urzędu i kwotę tę wypłacić z sum Skarbu Państwa.

1.PODPIS

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zenon Aleksa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legionowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Zmysłowska-Sołowiej
Data wytworzenia informacji: