Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 184/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-04-26

Sygn. akt XXVI GC 184/17

POSTANOWIENIE

Dnia 26 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący – SSO Karolina Toczyńska

po rozpoznaniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko B. K.

o uchylenie wyroku sądu polubownego

postanawia

stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, I Wydziałowi Cywilnemu.

SSO Karolina Toczyńska

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią przepisu art. 1208 § 1 k.p.c., skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego wnosi się do sądu apelacyjnego, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny, a w braku tej podstawy - do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie lub wykładnię wyroku - w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

W przedmiotowej sprawie, skarżąca (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniosła skargę o uchylenie wyroku Sądu Polubownego z dnia 01 grudnia 2016r. w części pkt. 1 co do zasądzonych od (...) S.A. na rzecz B. K. wraz z odsetkami ustawowymi kwot o łącznej wartości 93.398,97 zł oraz w zakresie kosztów postępowania przed tym sądem dotyczących opłaty arbitrażowej i kosztów zastępstwa procesowego w części dotyczącej zaskarżanej kwoty (k. 3).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 200 §1 k.p.c., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

SSO Karolina Toczyńska

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

SSO Karolina Toczyńska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karolina Toczyńska
Data wytworzenia informacji: