Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 1016/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-07-12

Sygn. akt XVI GC 1016/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2013 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Marcin Krawczyk

Protokolant: sekretarz Agnieszka Rozen

po rozpoznaniu dnia 28 czerwca 2013 roku w Warszawie, na rozprawie

sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W.

przeciwko J. L.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 263.259,77 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od kwot:

- 12.797,09 zł (dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy) od dnia 7 grudnia 2005 r. do dnia zapłaty;

- 1.742,73 zł (jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) od dnia 29 grudnia 2005 r. do dnia zapłaty;

- 1.834,45 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy) od dnia 18 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 5.503,35 zł (pięć tysięcy pięćset trzy złote trzydzieści pięć groszy) od dnia 25 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.834.45 zł (jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy) od dnia 27 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 4.939,37 zł (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy) od dnia 15 lutego 2006 r. do dnia zapłaty;

- 4.506,40 (cztery tysiące pięćset sześć złotych czterdzieści groszy) od dnia 22 marca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 8.892,90 zł (osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 29 marca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 5.804,58 zł (pięć tysięcy osiemset cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) od dnia 6 kwietnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 17.180,53 zł (siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt trzy grosze) od dnia 13 kwietnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 32.117,40 zł (trzydzieści dwa tysiące sto siedemnaście złotych czterdzieści groszy) od dnia 17 maja 2006 r. do dnia zapłaty;

- 12.889,97 zł (dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) od dnia 7 czerwca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.975,23 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 14 czerwca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.975,23 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 21 czerwca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 7.423,09 zł (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięć groszy) od dnia 27 czerwca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 4.449,80 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) od dnia 7 lipca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 3.513,00 zł (trzy tysiące pięćset trzynaście złotych) od dnia 18 lipca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 988,19 zł (dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) od dnia 28 lipca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.975,23 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 2 sierpnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 9.681,46 zł (dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści sześć groszy) od dnia 3 sierpnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 5.925,68 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 5 sierpnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.975,23 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 17 sierpnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.171,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden złotych) od dnia 19 sierpnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 13.264,22 zł (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze) od dnia 15 września 2006 r. do dnia zapłaty;

- 574,14 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) od dnia 27 września 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.894,89 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 28 września 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.894,89 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 19 października 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.894,89 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 24 października 2006 r. do dnia zapłaty;

- 5.269,50 zł (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 21 listopada 2006 r. do dnia zapłaty;

- 2.658,10 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) od dnia 24 listopada 2006 r. do dnia zapłaty;

- 7.845,70 zł (siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt groszy) od dnia 6 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 3.513,00 zł (trzy tysiące pięćset trzynaście złotych) od dnia 13 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.171,00 zł (jeden tysiąc sto siedemdziesiąt jeden złotych) od dnia 22 grudnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 5 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 3.513,00 zł (trzy tysiące pięćset trzynaście złotych) od dnia 17 stycznia 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 2.658,10 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) od dnia 9 marca 2007 r. do dnia zapłaty;

- 9.595,21 zł (dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy) od dnia 31 marca 2006 r. do dnia zapłaty;

- 2.657,93 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) od dnia 12 kwietnia 2007 r. do dnia zapłaty;

- 8.291,68 zł (osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) od dnia 14 marca 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 26 kwietnia 2006 r. do dnia zapłaty;

- 5.269,50 zł (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) od dnia 11 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 4.694,65 zł ( cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia 17 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 19 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 3.755,72 zł (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) od dnia 22 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 3.513,00 zł (trzy tysiące pięćset trzynaście złotych) od dnia 23 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 3.337,35 zł (trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy) od dnia 31 maja 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.873,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy złote) od dnia 15 czerwiec 2007 r. do dnia zapłaty;

- 7.798,76 zł (siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) od dnia 12 lipca 2007 r. do dnia zapłaty;

- 3.957,42 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) od dnia 17 czerwiec 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 3 sierpnia 2007 r. do dnia zapłaty;

- 1.877,86 zł (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 10 sierpnia 2007 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego J. L. na rzecz powoda Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. kwotę 12.617,00 (dwanaście tysięcy sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancje;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego J. L. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 27.042,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści dwa złote) tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu oraz od apelacji, od których to opłat powód został zwolniony w całości.

/SSR Marcin Krawczyk/

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Krawczyk
Data wytworzenia informacji: