Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 588/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-08-16

Sygn. akt I C 588/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Alicja Fronczyk

po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2017 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

postanawia:

1.  na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  nakazać wypłacić powodowi (...) z siedzibą w W. ze Skarbu Państwa – Kasy Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 1 280 zł (tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu opłaty sądowej uiszczonej od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

UZASADNIENIE

Pismem procesowym z dnia 28 lipca 2017 roku powód (...) z siedzibą w W. cofnął pozew bez zrzeczenia się roszczenia, wnosząc jednocześnie o zwrot uiszczonej opłaty sądowej (k. 13).

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Pozwem z dnia 15 lutego 2017 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) z siedzibą w W. domagał się orzeczena nakazem zapłaty, że pozwana A. W. ma zapłacić kwotę 102 322,40 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty ( dowód: pozew k. 2 – 7).

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 26 maja 2017 roku stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie ( dowód: postanowienie k. 8)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. W myśl § 4 cytowanego wyżej przepisu, sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Sąd co do zasady związany jest cofnięciem pozwu. Jednakże obowiązany jest dokonać oceny, czy czynności wymienione w art. 203 § 4 k.p.c. nie są sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub czy zmierzają do obejścia prawa.

W ocenie Sądu cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia przez powoda (...) z siedzibą w W. nie zmierza do obejścia prawa, nie jest sprzeczne z prawem ani z zasadami współżycia społecznego i jest dopuszczalne z punktu widzenia chwili dokonania tej czynności bez zgody pozwanej.

Wobec powyższego należało umorzyć postępowanie w sprawie, o czym orzeczono jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie uiszczonej opłaty sądowej orzeczono na podstawie art. 79 ust. 1 lit. a u.k.s.c. (pkt 2 sentencji).

SSO Alicja Fronczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Fronczyk
Data wytworzenia informacji: