Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 190/14 - postanowienie, protokół Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-04-14

Sygn. akt I C 190/14

PROTOKÓŁ

- wypis z protokołu-

Dnia 14 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek

Protokolant: sekr. Sądowy Jadwiga Welc

na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa P. A.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:50 zakończono o godz. 13,10

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powódka P. A. - osobiście.

P.. Powódki nie stawił się zawiadomiony prawidłowo.

Za pozwanego Towarzystwo (...) S.A. w W. – apl. Radcowski P. W. który przedkłada upoważnienie od radcy pr. P. P..

W tym miejscu strony oświadczają, że są skłonne zawrzeć ugodę w sprawie i zawierają ugodę następującej treści.

U G O D A:

1./ pozwany Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powódki P. A. kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 3 400,00 zł (trzy tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów opieki osoby trzeciej, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności powyższych kwot w terminie, przy czym zapłata tych kwot nastąpi na rachunek Kancelarii radcy p. B. K. podany przez powódkę w terminie 14 dni od daty wskazania numeru konta kancelarii radcy prawnego,

2./ pozwany Towarzystwo (...) S.A. w W. zobowiązuje się zapłacić na rzecz powódki P. A. kwotę 1 800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oraz kwotę 331,00 zł (trzysta trzydzieści jeden złotych) tytułem połowy opłaty od pozwu, która powódka została obciążona,

3./ w związku z zawarciem powyższej ugody powódka oświadcza, że zrzeka się wszelkich dalszych roszczeń jakie wynikają z tytułu wypadku jakiemu uległa w dniu 6.06.2002 roku

(…)

Sygn. akt I C 190/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Worek

Protokolant: Jadwiga Welc

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2015 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa P. A.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

p o s t a n a w i a:

I./ umorzyć postępowanie,

II./ kosztami postępowania w kwocie 249,78 zł (dwieście czterdzieści dziewięć złotych 78/100) obciążyć stronę pozwaną zaś w kwocie 580,78 zł (pięćset osiemdziesiąt złotych 78/100) obciążyć powódkę,

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Worek
Data wytworzenia informacji: