Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Gz 292/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-10-22

Sygn. akt VI Gz 292/15

POSTANOWIENIE

Dnia 22 października 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Renata Bober

Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Krztoń

po rozpoznaniu w dniu 22 października 2015 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa B. P.

przeciwko S. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej na postanowienie Sądu Rejonowego
w Tarnobrzegu V Wydziału Gospodarczego z dnia 31 sierpnia 2015 r., sygn. akt V GC 357/15

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu oddalił wniosek pozwanej o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 9 lipca 2015r., podając w uzasadnieniu, że przedmiotowy nakaz nie jest natychmiast wykonalny, a więc przepis art. 492 §3 kpc nie ma zastosowania, co czyni wniosek bezzasadnym.

Postanowienie powyższe w ocenie Sądu Okręgowego jest trafne,
a zażalenie bezzasadne z powodów następujących.

W niniejszej sprawie został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jednak jak podkreślił to Sąd I instancji nakaz ten nie jest natychmiast wykonalny, bowiem nie został wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku. Jedynie w takim natomiast przypadku, w razie wniesienia zarzutów, uzasadniony może być wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zgodnie z art. 492 § 3 kpc.

W sytuacji natomiast jak w niniejszym przypadku, skutecznie wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty powoduje, że Sąd podejmuje dalsze czynności w sprawie przewidziane przepisami art. 495 i nas. kpc, co umożliwi ocenę zarzutów merytorycznych pozwanej, które właściwie są jedynymi argumentami jej zażalenia.

Reasumując więc, skoro nakaz nie jest prawomocny i nie jest też natychmiast wykonalny wniosek pozwanej o wstrzymanie jego wykonalności był bezprzedmiotowy, wobec czego zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu należało oddalić na podstawie art. 385 kpc w zw.
z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Bober
Data wytworzenia informacji: