Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 1121/14 - postanowienie Sąd Rejonowy w Trzciance z 2016-10-27

Sygn. akt I Ns 1121/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny

w następującym składzie :

Przewodniczący: S.S.R. Piotr Chrzanowski

Protokolant : sekr. sąd. Dorota Saks

po rozpoznaniu dnia 27 października 2016 roku w Trzciance

na rozprawie

sprawy z wniosku D. B.

przy uczestnictwie (...) Sp. z o.o.

o ustanowienie służebności przesyłu i wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

1.obciąża nieruchomość położoną w miejscowości P., Gmina T., Powiat C.- (...), Woj. (...), o powierzchni 3.06.00 ha, działki o numerach geodezyjnych (...), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział Ksiąg Wieczystych w Trzciance prowadzi księgę wieczystą (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. oraz jej następców prawnych służebnością przesyłu polegająca na tym, iż (...) Sp. z o.o. oraz jej następcy prawni będą prowadzić eksploatację sieci przesyłowych przebiegających przez działkę numer (...) położoną w miejscowości P., w graniach zakreślonych w opinii biegłego Z. Ż. z dnia 4 lutego 2016 roku - w szczególności w załączniku do opinii nr (...) zawierającym mapę pasów ochronnych linii przesyłowej oraz przebieg pasa służebności dojazdu - stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w tym będą mieli prawo swobodnego wstępu i dojazdu do urządzeń przesyłowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz usuwania ewentualnych awarii sieci przesyłowej i jej rozbudowy, w tym wymiany urządzeń i przewodów, wprowadzania nowych obwodów elektrycznych z urządzeń już istniejących, przyłączania do sieci nowych podmiotów z istniejącej infrastruktury przesyłowej, w ramach przestrzennych ustanowionej służebności i z minimalizacją uciążliwości dla każdorazowego właściciela opisanej wyżej nieruchomości, natomiast każdorazowy właściciel opisanej wyżej nieruchomości będzie miał obowiązek znoszenia ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia urządzeń wchodzących w skład sieci, kabla elektroenergetycznego, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska,

2.tytułem jednorazowego wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości służebnościami przesyłu i dojazdu opisanymi wyżej, zasądza od uczestnika (...) Sp. z o.o. na rzecz wnioskodawcy D. B. kwotę 7.486 zł (siedmiu tysięcy czterystu osiemdziesięciu sześciu złotych),

3.w pozostałym zakresie wniosek oddala,

4.kosztami postępowania obciąża uczestnika (...) Sp. z o.o. i z tego tytułu zasądza:

- od uczestnika (...) Sp. z o.o. na rzecz wnioskodawcy D. B. kwotę 2.096,37 zł (dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu sześciu złotych trzydziestu siedmiu groszy),

- od uczestnika (...) Sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzciance kwotę 1.961,85 zł (jednego tysiąca dziewięciuset sześćdziesięciu jeden złotych osiemdziesięciu pięciu groszy).

/-/ S.S.R. Piotr Chrzanowski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Furs
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzciance
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: