Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1999/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-11-13

Sygn. akt I ACz 1999/12

POSTANOWIENIE

Dnia 13 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Marek Górecki

SA Jan Futro

SA Hanna Małaniuk

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. P.

przeciwko: Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt I C 245/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Jan Futro Marek Górecki Hanna Małaniuk

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy stwierdził swą niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu w Krakowie jako właściwemu rzeczowo i miejscowo w świetle art. 29 kpc.

W zażaleniu na to postanowienie powód wniósł o jego zmianę i pozostawienie sprawy do rozpoznania Sądowi w Koninie. Skarżący podniósł, że podejmowanie czynności procesowych przed Sądem Okręgowym w Krakowie będzie dla niego – jako mieszkańca K. – nadmiernie uciążliwe.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z przepisu art. 29 kpc wynika, że powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie – co w okolicznościach sprawy – wytoczonej przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w K., przekłada się na właściwość Sądu Okręgowego w Krakowie.

Niewłaściwość Sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron – jak w rozważanym przypadku – Sąd bierze pod uwagę na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 202 kpc), a skoro zarzut taki pozwany złożył w odpowiedzi na pozew, przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego w Krakowie jako właściwego miejscowo i rzeczowo, było w pełni usprawiedliwione. Argumenty co do niewygody takiego rozwiązania dla powoda – pozbawione były prawnego znaczenia.

Zażalenie powoda należało zatem oddalić na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Jan Futro Marek Górecki Hanna Małaniuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Górecki,  Jan Futro ,  Hanna Małaniuk
Data wytworzenia informacji: