Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1793/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-10-18

I ACz 1793/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Skarbu Państwa – (...) (...) Zarządu (...) w Z.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w Z.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 23 sierpnia 2013 roku, sygn. akt: I C 321/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA M. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał z urzędu klauzulę wykonalności wyrokowi Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 22.03.2012 r. co do punktu 3, którym nakazano ściągnięcie od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa ( Sądu Okręgowego w Zielonej Górze ) kwotę 11.905 zł tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których strona powodowa była zwolniona.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył pozwany, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie. W zażaleniu skarżący podniósł, że kwota wynikająca z punktu 3 wyroku Skarbowi Państwa się nie należy i jako świadczenie nienależne nie powinno podlegać egzekucji.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Skoro wyrok z dnia 22.03.2012 r. jest prawomocny, to na obecnym etapie sprawy nie można odnosić się do zasadności obciążenia pozwanego kwotą 11.905 zł w punkcie 3 tegoż orzeczenia. Ponieważ pozwany nie zapłacił tej należności dobrowolnie, to wierzyciel może dochodzić należności na drodze egzekucji, a podstawą prowadzenia egzekucji musi być tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wykonalności.

Argumenty podniesione przez skarżącego w zażaleniu okazały się zatem całkowicie chybione.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanego na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA M. Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Geisler,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Marek Górecki
Data wytworzenia informacji: