Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 767/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-05-29

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jacek Nowicki

Sędziowie: SA Bogdan Wysocki (spr.)

SA Ewa Staniszewska

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2014 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. H.

przy udziale T. S. (1)

o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego

na skutek zażalenia dłużnika

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie

z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt: ICo 64/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

Bogdan Wysocki Jacek Nowicki Ewa Staniszewska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie dłużnika T. S. (2) na postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. jako wniesione z uchybieniem miesięcznego terminu wskazanego w art. 43 rozporządzenia Rady (WE) nr (...)

Zażalenie na to postanowienie złożył dłużnik, wniósł o jego uchylenie w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie art. 43 pkt 5 Rozporządzenia Rady (WE) Nr (...) dłużnikowi przysługiwał miesięczny termin od doręczenia mu postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. do jego zaskarżenia. Odpis postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. otrzymał żalący w dniu 27 grudnia 2013 r. (k.27), a zażalenie na w/w postanowienie datowane na dzień 7 stycznia 2014 r. nadał w Polskim Urzędzie Pocztowym w Ś. koło K. w dniu 11 lutego 2014 r. (k.37). Zatem zażalenie dłużnika zostało nadane do Sądu Okręgowego w Koninie po upływie ustawowego terminu, który upłynął bezskutecznie z dniem 27 stycznia 2014 r.

Wobec tego zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 18 grudnia 2013 r. jako wniesione po terminie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397§ 2 k.p.c. podlegało odrzuceniu.

Biorąc to pod uwagę Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Bogdan Wysocki Jacek Nowicki Ewa Staniszewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Nowicki,  Ewa Staniszewska
Data wytworzenia informacji: