Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 213/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2014-12-03

Sygn. akt I Ns 213/14

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Joanna Składowska

Sędziowie SSO Iwona Podwójniak

SSO Elżbieta Zalewska-Statuch

Protokolant sekretarz sądowy Elwira Kosieniak

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. w Sieradzu

na rozprawie sprawy

na skutek protestu C. W.

z udziałem Komisarza Wyborczego w S.B. B., Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej numer (...) w W. - M. N., Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w O. - T. N. i A. N.

o stwierdzenie nieważności wyboru

postanawia:

1.  stwierdzić nieważność wyboru A. N. na radnego do Rady Gminy w O. w O. Wyborczym numer (...) oraz wygaśnięcie jego mandatu;

2.  nakazać Obwodowej Komisji Wyborczej numer (...) w W. ponowne przeliczenie głosów oddanych na kandydatów na radnych w O. Wyborczym numer (...) i sporządzenie ponownego protokołu wyników głosowania w obwodzie na listę kandydatów na radnego w O. Wyborczym numer (...);

3.  zobowiązać Gminną Komisję Wyborczą w O. do ponownego ustalenia wyniku wyboru na radnego w O. Wyborczym numer (...) gminy O..

Sygn. akt I Ns 213/14

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014r. do Sądu Okręgowego w Sieradzu wpłynął protest C. W. przeciwko ważności wyboru na radnego Rady Gminy O. A. N..

W uzasadnieniu wskazano, iż jeden z głosów uznanych przez Obwodową Komisję Wyborczą nr (...) w W. za nieważny miał wszelkie cechy głosu ważnego, a naruszenie przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących ważności głosów miało wpływ na wynik wyborów, ponieważ liczba głosów oddanych na dwóch kandydatów – C. W. i A. N. była równa i zwycięzca został wyłoniony w drodze głosowania.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuję:

W wyborach samorządowych jakie odbyły się 16 listopada 2014r., w jednomandatowym okręgu wyborczym nr (...) do Rady Gminy O. kandydowały cztery osoby: A. N., W. K., A. G. i C. W..

Po zliczeniu oddanych głosów Obwodowa Komisja Wyborcza nr (...) w W. sporządziła protokół, w którym stwierdzono, iż wydano 168 kart do głosowania i tyleż wyjęto z urny. 162 głosy były ważne, z czego A. N. i C. W. otrzymali po 63 głosy, A. G. 26 głosów, a W. K. 10 głosów. 6 głosów natomiast było nieważnych. Z uwagi na równą liczbę głosów oddanych na A. N. i C. W. zwycięzcę wyłoniono przez losowanie dokonane przez Gminną Komisję Wyborczą w O. i radnym został A. N..

(protokół wyników głosowania – k. 9-11, protokół z wyborów do Rady Gminy O. – k. 12-53)

Spośród kart zawierających głosy uznane za nieważne: na trzech w kratce obok nazwiska brak było znaku x, znajdowały się natomiast inne znaki, w jednej brak było jakiegokolwiek zakreślenia, na piątej karcie jedną z pustych kratek obok tej, w której wstawiono znak x zamazano, natomiast na szóstej karcie w kratce obok nazwiska C. W. postawiono znak x, natomiast nazwiska dwóch innych kandydatów zostały przekreślone.

(oględziny pakietu zawierającego głosy nieważne z okręgu wyborczego nr (...) w obwodzie głosowania nr (...) – protokół rozprawy z 3 grudnia 2014r.)

Sąd zważył, co następuję:

Zgodnie z art. 82 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest z powodu naruszenia przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów, mającego wpływ na wynik wyborów.

Analizując zarzuty podniesione w niniejszej sprawie należało stwierdzić, iż Obwodowa Komisja Wyborczą nr (...) w W. błędnie uznała jeden z głosów oddanych na C. W. za nieważny, a mianowicie ten, w którym obok nazwiska C. W. postawiono znak x, natomiast nazwiska dwóch innych kandydatów zostały przekreślone. Decyzja ta stanowiła naruszenie art. 41 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu. Za wskazane „dopiski” uznać należy bowiem wszelkie znaki, w tym przekreślenia i wykreślenia znajdujące się poza kratką.

Wpływ wskazanego naruszenia prawa na wynik wyborów nie budzi wątpliwości, skoro pozostała liczba oddanych na C. W. i A. N. głosów była równa, ważność opisanego głosu decyduje o zwycięstwie wnoszącego protest oraz braku przesłanek zarządzenia losowania na podstawie art. 233 § 2 Kodeksu wyborczego.

W związku z powyższy, Sąd Okręgowy na podstawie art. 394 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego orzekł o nieważności wyboru radnego A. N. do Rady Gminy O., stwierdzając wygaśnięcie jego mandatu oraz postanawiając o podjęciu ponownie czynności wyborczych w postaci przeliczenia głosów oddanych w okręgu wyborczym nr (...) i sporządzenia protokołu wyników głosowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Składowska,  Iwona Podwójniak ,  Elżbieta Zalewska-Statuch
Data wytworzenia informacji: