Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 691/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-09-13

Sygn. akt VII K 691/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 września 2017 r.

Sąd Rejonowy – w Piotrkowie Tryb. VII Wydział Karny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Jolanta Korkus

Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Chojnacka

po rozpoznaniu w dniu 29.06.2017 r., 13.09.2017 r. sprawy A. R. , syna F. i S. z domu L., urodzonego (...) w O.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 04 do 06 czerwca 2016 roku działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w dniu 04.06.2016 roku na terenie (...) w celu użycia za autentyczny podrobił dokument w postaci umowy kupna – sprzedaży samochodu marki C. (...), numer (...) (...) w ten sposób, że wiedząc iż samochód kupiła wcześniej P. B. (1) prowadząca firmę(...) - (...) P. B. wypełnił własnymi danymi jako kupującego umowę jego kupna – sprzedaży i podpisał się jako kupujący, następnie w dniu 06.06.2016 roku posługując się tą umową jako autentyczną oraz wypisaną i podpisaną własnoręcznie deklaracją uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego podanego samochodu usiłował wyłudzić poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika U. (...) w P. przy ulicy (...) w ten sposób, że przedłożył te dokumenty w celu dokonania zapłaty akcyzy i uzyskania pisemnego potwierdzenia jej zapłaty, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wystawienia pisemnego potwierdzenia zapłaty

to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk i 13 § 1 kk w zw. z art. 272 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk

1.  oskarżonego A. R. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 270 § 1 k.k. i 13 § 1 k.k. w zw. z art. 272 k.k. w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na podstawie art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk w zw. z art. 37 a kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 40 (czterdziestu) złotych;

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu poniesionych wydatków oraz kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty.

Sygn. akt VIIK 691/16

UZASADNIENIE

Przy wymiarze kary w stosunku do oskarżonego A. R. Sąd kierował się następującymi względami:

Sąd uwzględnił stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego, który należy ocenić jako niezbyt duży. Popełnienie tego przestępstwa nie przyniosło oskarżonemu żadnej korzyści. Motywem działania oskarżonego było dopełnienie formalności celnych przy sprowadzeniu pojazdu z terenu Niemiec i zapłata podatku akcyzowego, a więc wydatek z majątku oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa.

Jako okoliczność obciążającą Sąd poczytał uprzednią karalność oskarżonego. Ale Sąd uwzględnił także, że uprzednie skazanie ( tylko na grzywnę ) dotyczyło przestępstwa zupełnie innego rodzaju, niż to, za które oskarżony odpowiada obecnie.

Za okoliczności łagodzące Sąd uznał szczere przyznanie się przez oskarżonego do winy, złożenie wyjaśnień i wyrażenie skruchy.

Z tych względów uznał, że kara 50 stawek dziennych grzywny po 40,00 złotych jest współmierna do stopnia społecznej szkodliwości tego czynu i w sposób prawidłowy spełni cele kary w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej. Oskarżony utrzymuje się z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskując dochody w kwocie około 3000 złotych miesięcznie . Na utrzymaniu ma córkę w wieku 16 lat. Wobec tego Sąd stwierdził, że grzywna w tej wysokości jest dla oskarżonego dolegliwa , a zarazem realna do spłacenia.

Ponieważ oskarżony pracuje i osiąga dochody Sąd obciążył go kosztami sądowymi.

Mając wszystkie powyższe ustalenia na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

`

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Korkus
Data wytworzenia informacji: