Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 29/16 - wyrok Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-03-02

Sygn. akt IV U 29/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Sławomir Dudek

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ewa Adaszek

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z odwołania: Z. M. (1)

przeciwko Zakładowi (...)w T. M.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania: Z. M. (1)

od decyzji Zakładu (...) w T. M.

z dnia 29 grudnia 2015 roku sygn. (...) i z dnia 29 grudnia 2015 roku, sygn. (...)

oddala odwołanie.

IV U 29/16 U Z A S A D N I E N I E

ZUS (...)w T. M.. decyzją z dnia 29.XII.15r. sygn.. (...) przyznał Z. M. (1) prawo do zasiłku chorobowego za okres od 25.XI.15r. do 15.XII.15r. w wysokości 80% podstawy wymiaru oraz odmówił prawa do zasiłku chorobowego za okres od 16.XII.15r. do 17.XII.15r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że powódka miała wystawione zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy za okres od 24.XI.15r. do 17.XII.15r. Z. M. została wezwana na badanie kontrolne przez lekarza orzecznika na dzień 15.XII.15r. Wezwanie to było dwukrotnie awizowane. W związku z tym zostało uznane za doręczone, a to skutkować musiało uznaniem że ubezpieczona uniemożliwiła badanie. Dlatego zaświadczenie lekarskie utraciło ważność od dnia 16.XII.15r. A tym samym Z. M. nie ma prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia, w którym zaświadczenie utraciło ważność.

Drugą decyzją z dnia 29.XII.15r. sygn..(...) ZUS odmówił Z. M. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 18.XII.15r. do 8.I.16r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że powódka podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w (...) sp. z o.o. do dnia 31.X.15r. ZUS wypłacił powódce zasiłek chorobowy za okres do 15.XII.15r., natomiast odmówił wypłaty zasiłku za dni 16 i 17 grudnia 2015r. Ponownie niezdolna do pracy powódka stała się od 18.XII.15r. a więc po okresie ponad 14 dni od daty ustania ubezpieczenia. Dlatego nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Od decyzji tych odwołała się Z. M. (1) podnosząc, że niestawiennictwo na badaniach nie było z jej winy, nie odebrała bowiem żadnego wezwania na badania.

ZUS nie uznał odwołania i wniósł o jego oddalenie.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Z. M. (1) była zatrudniona do 31.X.15r. , a od 30.X.15r. była niezdolna do pracy i przebywała na zwolnieniach lekarskich. Miała wystawione zaświadczenie lekarskie na okres od 25.XI.15r. do 17.XII.15r.

ZUS wezwał powódkę na badanie kontrolne do lekarza orzecznika na dzień 15.XII.15r. Wezwanie to było dwukrotnie awizowane, w dniach 30.XI.15r. i 8.XII.15r. Zostało zwrócone do nadawcy (ZUS).

Z. M. wezwania tego nie odebrała. Mieszka na własnej posesji, nie zainstalowała na niej skrzynki na listy, dlatego listonosze zostawiają listy i inną korespondencję w drzwiach domu lub na parapecie okna przy drzwiach wejściowych (k-7).

Stwierdzić należy, że to właściciele domów mają obowiązek założenia skrzynek na listy na drzwiach wejściowych lub w innym miejscu dostępnym dla listonosza. W przypadku braku takiej skrzynki listonosz zostawia korespondencję w drzwiach mieszkania, domu.

W sprawie wezwanie dla powódki na badanie był awizowane dwukrotnie. Nie została wskazana żadna okoliczność, która mogłaby podważyć prawidłowość działania poczty. Fakt, ze powódka nie ma skrzynki na listy nie jest okolicznością, za którą odpowiedzialność ponosiłaby poczta, a wręcz przeciwnie odpowiedzialność za to ponosi powódka. Ponosi też odpowiedzialność za konsekwencje braku skrzynki na listy i konieczność pozostawiania korespondencji w drzwiach domu. Wezwanie dla powódki zwrócone do nadawcy zostało zgodnie z zasadami kpa (art.44) uznane za doręczone.

A wobec powyższego to Z. M. (1) ponosi odpowiedzialność za niestawiennictwo na badanie kontrolne. A w myśl art. 59 ust.6 ustawy zasiłkowej zaświadczenie lekarskie traci w takim przypadku ważność od dnia następnego po dniu wyznaczonym na badanie. Dlatego zaświadczenie lekarskie dla powódki utraciło ważność od dnia 16.XII.15r. Zasadnie więc organ rentowy odmówił Z. M. (1) prawa do zasiłku za okres, w jakim zaświadczenie lekarskie było nieważne.

Druga decyzja jest konsekwencją wydania decyzji pierwszej. Osoba, która przestała podlegać ubezpieczeniom społecznym ma prawo do zasiłku chorobowego, o ile stała się niezdolna do pracy w okresie 14 dni od zakończenia okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym (art.7 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Z. M. podlegała ubezpieczeniom do 31.X.15r. Brak prawa do zasiłku chorobowego za 16 i 17 grudnia 2015r. skutkuje uznaniem, że jej niezdolność do pracy od 18.XII.15r. jest niezdolnością powstałą po ponad 14 dniach od ustania ubezpieczenia, czyli od dnia 31.X.15r.

I taka decyzja ZUS jest zgodna z ww przepisami.

Dlatego odwołanie Z. M. (1) od decyzji należało jako niezasadne oddalić (art.477 14§1 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Famulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Dudek
Data wytworzenia informacji: