Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ns 1839/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2016-01-11

Sygn. akt II Ns 1839/15

POSTANOWIENIE

dnia 28 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny,
w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. K. Ś.

Protokolant: sekr. sądowy D. B.

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 roku w Łodzi na rozprawie jawnej

sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Ł.

o uchylenie postanowienia ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa
w Ł. w dniu 7 czerwca 2010 roku, w sprawie o sygnaturze akt (...), którym Sąd uznał osoby za zmarłe

postanawia

oddalić wniosek.

Sygnatura akt: II Ns 1839/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Ł. złożył wniosek o uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, ogłoszonego w sprawie o sygnaturze akt (...), mocą którego Sąd uznał za zmarłych A. N. (1) i S. N. i wnosił o uznanie za zmarłych tych osób z innymi datami aniżeli daty wskazane w wyżej oznaczonym orzeczeniu.

(wniosek z uzasadnieniem k. 2-4)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. N. (1) z domu F., córka A. i W., urodziła się w dniu (...). S. N. syn A. i A. z domu F. urodził się w dniu (...).

(skrócone odpisy aktów urodzenia i małżeństwa k. 5 i postanowienie k. 61 załączonych akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, ogłoszonego w sprawie o sygnaturze akt (...)

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt (...), z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ł., uznał za zmarłych wyżej wskazane osoby, oznaczając jako daty ich zgonu dzień 31 grudnia 1929 roku, godzina 24:00.

(postanowienie k. 61 załączonych akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, ogłoszonego w sprawie o sygnaturze akt (...)

W toku sprawy o sygnaturze akt (...) Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, dokonał ogłoszeń stosownie do normy art. 530 k.p.c.

(postanowienie k. 26 i Monitor Sądowy i Gospodarczy k. 47-48 i Gazeta (...) k. 49-50 i ogłoszenie w budynku Sądu k. 52-53 i ogłoszenie w siedzibie Miasta Ł. k. 54 załączonych akt Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, ogłoszonego w sprawie o sygnaturze akt (...)

W dniu 21 maja 1932 roku A. N. (1) z domu F., córka A. i W. oraz S. N. syn A. i A. z domu F. byli stroną czynności prawnej w postaci umowy kupna – sprzedaży nieruchomości zawartej przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

(umowa k. 18)

W dniu (...) roku A. N. (2) zmarł jako zamężny z A. N. (1) z domu F., córką A. i W.. Zgon A. N. (2) zgłaszał S. N. syn A. i A. z domu F..

(dokument k. 14)

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 539 k.p.c., dowód, że osoba uznana za zmarłą zmarła w innej chwili niż chwila oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmarłą, może być przeprowadzony wyłącznie w postępowaniu o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego. Jednakże, Sąd uchyla postanowienie o uznaniu za zmarłą tylko wówczas, gdy równocześnie stwierdza zgon takiej osoby, na co wskazuje przepis art. 542 k.p.c. W konsekwencji, koniecznym warunkiem dla uchylenia orzeczenia o uznaniu za zmarłą jest udowodnienie innej daty zgonu osoby objętej takim orzeczeniem. Inna data zgonu osoby objętej orzeczeniem o uznaniu za zmarłego musi być pewna by móc uchylić orzeczenie o uznaniu za zmarłą osoby wskazanej w tym orzeczeniu. Wynika to także – poza powyżej wskazanymi normami - ze sformułowania „w wypadku udowodnienia innej chwili śmierci niż oznaczona w postanowieniu o uznaniu za zmarłego” zawartego w przepisie art. 542 k.p.c.

W realiach przedmiotowego przypadku niewątpliwym jest w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, że w dniu oznaczonym jako daty zgonu z orzeczenia o uznaniu za zmarłych, A. N. (1) i S. N. żyli. Nie ma jednak żadnych dowodów wskazujących na inną, konkretną datę zgonu tych osób. Postępowaniem o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego nie można skutecznie żądać uznania za zmarłą w innej dacie osoby, co do której ogłoszono już postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarłą. Wniosek inicjujący przedmiotowe postępowanie de facto tego zaś dotyczy.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie powyżej wskazanych przepisów oddalił wniosek, jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Ślubowski
Data wytworzenia informacji: