Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 69/13 - postanowienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2015-09-17

Sygnatura akt II C 69/13

POSTANOWIENIE

Dnia 17 września 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa II Wydział Cywilny w składzie:

Przewodnicząca Sędzia SR A. S.

Protokolant sekr.sąd. M. O.

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów

postanawia:

oddalić wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie postanowienia z dnia 17 września 2015 roku wydanego na rozprawie w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

Na rozprawie w dniu 17 września 2015 roku powód wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Oświadczył, że jest bezrobotny i nie uzyskuje żadnych dochodów. W gospodarstwie domowym pozostaje z żoną i dwojgiem dzieci, w tym jednym pełnoletnim . Żona powoda pracuje i otrzymuje dochód w kwocie ok. 1200 – 1300 zł netto. Wyjaśnił, że posiada samochód marki V., rok prod. 2005 lub 2006 kupiony w maju 2015 roku za kwotę ok. 25.000 zł, przy czym z własnych oszczędności na ten cel wyłożyli z żoną ok. 3000 – 4000 zł, a resztę dołożyła mama i brat żony. Stwierdził, że nie ma innych wartościowych składników majątku. Tytułem utrzymania mieszkania i opłat za media wydatkują miesięcznie ok. 700 zł. Żona powoda spłaca kredyt, ale powód nie wie w jakich kwotach. Żona powoda otrzymuje miesięcznie pieniądze od matki i brata, ale powód także nie wie w jakich kwotach. Zdarza się, że matka żony powoda kupuje im produkty spożywcze. Powód wyjaśnił też, że nie zmieniły się dane dotyczące wydatków miesięcznych, podane w uprzednio złożonym oświadczeniu tj. , że wydatkują miesięcznie m.in. tytułem: odzieży i środków czystości – ok. 250 zł, wyżywienia całej rodziny – ok. 1000 zł, wydatków szkolnych ( w tym obiady dzieci) – ok. 300 zł, komunikacji – ok. 200 zł.

(protokół rozprawy k. 127, oświadczenie k. 71-43)

Zaliczka na poczet wydatków związanych z wynagrodzeniem biegłego ustalona została na kwotę 500 zł.

(postanowienie k. 128)

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398) zwolnienia od kosztów sądowych domagać się może osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa (tak Sąd Najwyższy w postanowieniu dnia 24 września 1984 roku, w sprawie II CZ 104/84, opubl. w programie komputerowym LEX nr 8623).

Zdaniem Sądu, powód nie jest w trudnej sytuacji materialnej. Świadczy o tym wysokość dokonywanych w jego gospodarstwie domowym miesięcznie wydatków. Mimo, że pracuje tylko żona, to rodzina potrafiła dokonać oszczędności na poziomie ok. 3000-4000 zł. Powód posiadał więc oszczędności w kwocie znacznie przewyższającej wysokość ustalonej zaliczki na poczet wynagrodzenie biegłego, a jednocześnie nie wskazał przyczyn, dla których nie mógłby ich przeznaczyć na uiszczenie kosztów sądowych. Postępowanie w sprawie niniejszej toczy się od 2013 roku, zatem powód, który zgłosił wnioski dowodowe związane z wydatkami powinien liczyć się koniecznością dokonania oszczędności na poczet tych wydatków. Powód tymczasem posiadane oszczędności przeznaczył na zakup samochodu za kwotę ok. 25.000 zł. Mimo tego, że powód nie ujawnił w jakiej wysokości otrzymuje pomoc od rodziny żony, to dokonywane przez niego wydatki świadczą, że nie jest to niewielka pomoc, ale znaczna i systematyczna.

Uwzględniając powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Kopydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Dhahir-Swaidan
Data wytworzenia informacji: