Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 761/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-02-09

Sygn. Akt X GC 761/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lutego 2018r.

Sąd Okręgowy w Ł. (...) X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący p.o. SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant: Karolina Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018r. w Ł. (...)

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w A.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Ł.

o zapłatę

zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Ł. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w A. kwotę 248 364,42zł. (dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot:

1)  5.200,95 złotych (pięć tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 13 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

2)  4.243,42 złote (cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote czterdzieści dwa grosze)od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

3)  2.048,13 złotych (dwa tysiące czterdzieści osiem złotych trzynaście groszy) od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

4)  1.807,88 złotych (jeden tysiąc osiemset siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

5)  6.914,45 złotych (sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych czterdzieści pięć groszy) od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

6)  5.481,75 złotych (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy) od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

7)  2.467,05 złotych (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięć groszy) od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

8)  7.271,31 złotych (siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy) od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

9)  3.790,92 złotych (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) od dnia 22 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

10)  8.020,45 złotych (osiem tysięcy dwadzieścia złotych czterdzieści pięć groszy) od dnia 26 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

11)  1.795,58 złotych (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

12)  1.653,66 złote (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy) od dnia 27 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

13)  542,92 złote ( pięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) od dnia 29 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

14)  7.374,17 złote (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

15)  1.921,79 złotych (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

16)  10.129,08 złotych (dziesięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy) od dnia 4 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

17)  6.125,14 złotych (sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy) od dnia 5 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

18)  4.988,10 złotych (cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

19)  698,74 złotych (sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) od dnia 11 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

20)  8.390,02 złotych (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwa grosze) od dnia 18 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

21)  1.455,40 złotych (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) od dnia 19 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

22)  5.110,60 złotych (pięć tysięcy sto dziesięć złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 23 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

23)  5.092,47 złote (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści siedem groszy) od dnia 24 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

24)  539,23 złotych (pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 25 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

25)  5.922,86 złote (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy) od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

26)  566,29 złotych (pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) od dnia 2 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

27)  4.185,05 złotych (cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych pięć groszy) od dnia 2 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

28)  1.675,09 złotych (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięć groszy) od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

29)  9.398,31 złotych (dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy) od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

30)  2.324,70 złote (dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt groszy) od dnia 22 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

31)  5.120,43 złotych (pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych czterdzieści trzy grosze) od dnia 22 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

32)  6.746,81 złotych (sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) od dnia 23 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

33)  5.231,46 złotych (pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych czterdzieści sześć groszy) od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

34)  2.631,03 złotych (dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych trzy grosze) od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

35)  4.111,58 złotych (cztery tysiące sto jedenaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) od dnia 28 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

36)  3.105,64 złotych (trzy tysiące sto pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) od dnia 1 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

37)  1.062,72 złote (jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) od dnia 3 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

38)  7.207,23 złotych (siedem tysięcy dwieście siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) od dnia 6 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

39)  1.116,10 złotych (jeden tysiąc sto szesnaście złotych dziesięć groszy) od dnia 8 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

40)  2.601,42 złotych (dwa tysiące sześćset jeden złotych czterdzieści dwa grosze) od dnia 8 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

41)  3.038,35 złotych (trzy tysiące trzydzieści osiem złotych trzydzieści pięć groszy) od dnia 13 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

42)  574,90 złote (pięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 15 marca 2017 r. do dnia zapłaty,

43)  8.814,69 złotych (osiem tysięcy osiemset czternaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

44)  1.732,66 złote (jeden tysiąc siedemset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

45)  4.537,44 złotych (cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych czterdzieści cztery grosze) od dnia 12 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

46)  3.636,40 złotych (trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy) od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

47)  5.134,27 złote (pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote dwadzieścia siedem groszy) od dnia 14 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

48)  590,89 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

49)  2.841,62 złotych (dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze) od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

50)  3.245,11 złotych (trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych jedenaście groszy) od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

51)  3.261,96 złotych (trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

52)  873,42 złote (osiemset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze) od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

53)  1.716,10 złotych (jeden tysiąc siedemset szesnaście złotych dziesięć groszy) od dnia 8 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

54)  7.390,56 złotych (siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy) od dnia 8 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

55)  3.618,34 złotych (trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych trzydzieści cztery grosze) od dnia 9 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

56)  579,82 złotych (pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

57)  1.755,40 złotych (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) od dnia 10 maja 2017 r. do dnia zapłaty;

58)  5.332,09 złote (pięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote dziewięć groszy) od dnia 21 czerwca 2017r. do dnia zapłaty;

59)  4.575,54 złotych (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) od dnia 28 czerwca 2017r. do dnia zapłaty;

60)  9.232,59 złote (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 11 lipca 2017r. do dnia zapłaty;

61)  9.272,34 złotych (dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze) od dnia 21 lipca 2017r. do dnia zapłaty;

oraz kwotę 21 815 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Kałuziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  p.o. Eryk Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: