Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 494/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-10-15

Sygn. akt X Gc 494/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2018r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący p.o. SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant Urszula Majewska

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. kwoty:

1.  566 378,10zł. (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwot:

a)  48 484,60zł. (czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) od dnia 12 marca 2017r. do dnia zapłaty;

b)  68 129,70zł. (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) od dnia 15 marca 2017r. do dnia zapłaty;

c)  20 842,35zł. (dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści pięć groszy) od dnia 18 marca 2017r. do dnia zapłaty;

d)  26 125,20zł. (dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia groszy) od dnia 22 marca 2017r. do dnia zapłaty;

e)  19 649,25zł. (dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) od dnia 29 marca 2017r. do dnia zapłaty;

f)  46 272,60zł. (czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) od dnia 5 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

g)  65 682zł. (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote) od dnia 12 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

h)  74 550,30zł. (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) od dnia 16 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

i)  11 808zł. (jedenaście tysięcy osiemset osiem złotych) od dnia 17 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

j)  71 733,60zł. (siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy) od dnia 22 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

k)  17 712zł. (siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście złotych) od dnia 23 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

l)  22 693,50zł. (dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) od dnia 29 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

m)  51 783zł. (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) od dnia 30 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty;

n)  13 776zł. (trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) od dnia 6 maja 2017r. do dnia zapłaty;

o)  71 134zł. (siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote) od dnia 10 maja 2017r. do dnia zapłaty;

2.  2 551,02zł. (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi za okres czasu od dnia 15 listopada 2017r. do dnia zapłaty;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w O. kwotę 39 364zł. (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Kałuziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  p.o. Eryk Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: