Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII P 45/12 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-05-07

Sygn. akt VIII P 45/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 maja 2018 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodnicząca SSO Iwona Matyjas

Protokolant sekretarz sądowy Romualda Waliszewska

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o rentę, zadośćuczynienie, zwrot kosztów opieki i zwrot kosztów leczenia

I.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. na rzecz R. K. kwotę 23.944,80 zł (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów opieki za okres od 21 grudnia 2010 roku do 30 kwietnia 2012 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 września 2012 roku do dnia zapłaty,

II.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. na rzecz R. K. tytułem renty następujące kwoty:

1)  2.214,64 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty,

2)  2.143,20 (dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2012 roku do dnia zapłaty,

3)  1.571,68 (jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty,

4)  2.143,20 (dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2012 roku do dnia zapłaty,

5)  2.214,64 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2012 roku do dnia zapłaty,

6)  428,64 zł (czterysta dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty,

7)  2.000,32 zł (dwa tysiące trzydzieści dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty,

8)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2013 roku do dnia zapłaty,

9)  2.132,48 zł (dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote czterdzieści osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2013 roku do dnia zapłaty,

10)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty,

11)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2013 roku do dnia zapłaty,

12)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty,

13)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia zapłaty,

14)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2013 roku do dnia zapłaty,

15)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2013 roku do dnia zapłaty,

16)  1.142,40 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2013 roku do dnia zapłaty,

17)  228,48 zł (dwieście dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2013 roku do dnia zapłaty,

18)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty,

19)  2.284,80 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2014 roku do dnia zapłaty,

20)  2.320 zł (dwa tysiące trzysta dwadzieścia) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2014 roku do dnia zapłaty,

21)  160 zł (sto sześćdziesiąt) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2014 roku do dnia zapłaty,

22)  1.280 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty,

23)  1.200 zł (jeden tysiąc dwieście) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2014 roku do dnia zapłaty,

24)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2014 roku do dnia zapłaty,

25)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2014 roku do dnia zapłaty,

26)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty,

27)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2014 roku do dnia zapłaty,

28)  2.240 zł (dwa tysiące dwieście czterdzieści) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2014 roku do dnia zapłaty,

29)  1.840 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty,

30)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 stycznia 2015 roku do dnia zapłaty,

31)  1.083,68 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lutego 2015 roku do dnia zapłaty,

32)  750,24 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 marca 2015 roku do dnia zapłaty,

33)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2015 roku do dnia zapłaty,

34)  583,52 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 maja 2015 roku do dnia zapłaty,

35)  583,52 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2015 roku do dnia zapłaty,

36)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 lipca 2015 roku do dnia zapłaty,

37)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty,

38)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 września 2015 roku do dnia zapłaty,

39)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 października 2015 roku do dnia zapłaty,

40)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 listopada 2015 roku do dnia zapłaty,

41)  750,84 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty,

42)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

43)  1.220,40 zł (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 października 2017 roku do dnia zapłaty,

44)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2016 roku do dnia zapłaty,

45)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 marca 2016 roku do dnia zapłaty,

46)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty,

47)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia zapłaty,

48)  880,80 zł (osiemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 czerwca 2016 roku do dnia zapłaty,

49)  704,64 zł (siedemset cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lipca 2016 roku do dnia zapłaty,

50)  1.145,04 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści pięć złotych cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty,

51)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2016 roku do dnia zapłaty,

52)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2016 roku do dnia zapłaty,

53)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 listopada 2016 roku do dnia zapłaty,

54)  2.386 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2016 roku do dnia zapłaty,

55)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty,

56)  2.571,84 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 października 2017 roku do dnia zapłaty,

57)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2017 roku do dnia zapłaty,

58)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 marca 2017 roku do dnia zapłaty,

59)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 kwietnia 2017 roku do dnia zapłaty,

60)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 maja 2017 roku do dnia zapłaty,

61)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty,

62)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia zapłaty,

63)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 sierpnia 2017 roku do dnia zapłaty,

64)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 września 2017 roku do dnia zapłaty,

65)  2.386 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 października 2017 roku do dnia zapłaty,

66)  4.515,60 zł (cztery tysiące pięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 24 października 2017 roku do dnia zapłaty,

67)  2.951,20 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 listopada 2017 roku do dnia zapłaty,

68)  2.856 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty,

69)  2.951,20 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty,

70)  3.000 (trzy tysiące) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,

III.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. na rzecz R. K. rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie po 3.000 (trzy tysiące) złotych miesięcznie, płatną począwszy od 1 lutego 2018 roku do 10 dnia następnego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi zapłaty,

IV.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. na rzecz R. K. kwotę 2.300 (dwa tysiące trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zakupu aparatów słuchowych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 30 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty,

V.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. na rzecz R. K. kwotę 220.102 (dwieście dwadzieścia tysięcy sto dwa) złote tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 7 maja 2018 roku do dnia zapłaty,

VI.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 6.474,65 zł (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy),

VII.  oddala powództwo w pozostałej części,

VIII.  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 1.800 (jeden tysiąc osiemset) złotych,

IX.  zasądza od R. K. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. kwotę 674,60 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu,

X.  zasądza od R. K. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 5.065,70 zł (pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem częściowego zwrotu kosztów sądowych,

XI.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 3.668,27 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 21.364 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) złote tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Łuczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Matyjas
Data wytworzenia informacji: