Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 241/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2020-02-19

Sygn. akt IV K 241/19


WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w IV Wydziale Karnym
w składzie:

Przewodniczący: del. Sędzia SR Damian Krakowiak

Ławnicy: M. K., G. J.

Protokolant: Staż. J. W.

w obecności Prokuratora Martyny Podlewskiej

po rozpoznaniu w dniu 14 i 19 lutego 2020 roku w Łodzi

sprawy

T. Z. , syna M. i J. z domu P., urodzonego dnia (...) w P.,

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od sierpnia 2018 roku do dnia 12 kwietnia 2019 roku w miejscowości K., pow. (...), woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawiał krzewy konopi innych niż włókniste w ilości 4 sztuk krzewów konopi, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznych ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, a następnie wytwarzał z plonów przedmiotowej uprawy środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w znacznej ilości, w ten sposób, że dokonywał ich zbiorów, suszenia uzyskanej substancji, przy czym w dniu 12 kwietnia 2019 roku posiadał wbrew przepisom ustawy uzyskane w ten sposób środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w znacznej ilości 154,38 grama,

to jest o czyn z art. 63 ust. 3 w zw. z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. ,

II.  w dniu 12 kwietnia 2019 roku w miejscowości K., pow. (...), woj. (...), wbrew przepisom ustawy, posiadał substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości 2,69 grama,

to jest o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ,

III.  w dniu 12 kwietnia 2019 roku w miejscowości K., pow. (...), woj. (...) groził M. J. pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia w postaci samochodu marki M., które to groźby wzbudziły w niej uzasadnioną obawę ich spełnienia,

to jest o czyn z art. 190 § 1 k.k. ,

1.  uznaje oskarżonego T. Z. w zakresie zarzuconego
w punkcie I aktu oskarżenia czynu za winnego tego, że w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 12 kwietnia 2019 roku
w miejscowości K., pow. (...), woj. (...), działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wbrew przepisom ustawy uprawiał konopie inne niż włókniste w ilości 4 krzewów, zaś przedmiotem czynu była uprawa mogąca dostarczyć znacznych ilości ziela konopi innych niż włókniste, a nadto wytworzył, ściąwszy, ususzywszy fragmenty roślin i oddzieliwszy kwiatostany, środek odurzający w postaci ziela konopi innych niż włókniste (marihuana) w znacznej ilości wynoszącej 154,38 grama, przez co wypełnił dyspozycję art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwudziestu) złotych;

2.  uznaje oskarżonego T. Z. za winnego dokonania czynu opisanego w punkcie II aktu oskarżenia, wypełniającego dyspozycję art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii wymierza oskarżonemu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

3.  na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k. umarza postępowanie o czyn z punktu III aktu oskarżenia;

4.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. orzeczone wobec oskarżonego T. Z. w punktach 1, 2 za zbiegające się przestępstwa kary pozbawienia wolności łączy, wymierzając oskarżonemu karę łączną 3 (trzech) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

5.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej wobec oskarżonego T. Z. w punkcie 4. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 12 (godzina 10:55) do dnia 13 (godzina 16:24) kwietnia 2019 roku;

6.  na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka w związku ze skazaniem z punktu 1. przepadek dowodów rzeczowych opisanych w wykazie z k. 78 akt sprawy pod pozycjami 1, 2 i 4;

7.  na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii orzeka w związku ze skazaniem z punktu 2. przepadek dowodu rzeczowego opisanego w wykazie z k. 78 akt sprawy pod pozycją 3, zarządzając jego zniszczenie;

8.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. nakazuje zwrócić oskarżonemu T. Z. dowody rzeczowe opisane w wykazie z k. 78 pod pozycjami 5 i 6;

9.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. D. kwotę 1.254,60 (jednego tysiąca dwustu pięćdziesięciu czterech 60/100) złotych brutto tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu;

10.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Suliga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Damian Krakowiak,  Małgorzata Krawczyk ,  Grażyna Jeżewska
Data wytworzenia informacji: