Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1841/15 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-05-24

Sygn. akt I C 1841/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike-Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

1.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz B. B.:

a)  kwotę 50.858 (pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych z ustawowymi odsetkami od kwoty 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych od dnia 29 października 2013r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 40.858 (czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych od dnia 20 listopada 2015r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

b)  kwotę 47.920 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 20 listopada 2015r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty odszkodowania,

c)  kwotę po 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) złotych miesięcznie, począwszy od listopada 2015r. i na przyszłość, płatna z góry do dnia 20. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty, tytułem renty na zwiększone potrzeby,

d)  kwotę 2.497 (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałej części i odstępuje od obciążenia powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

3.  nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 6.581 (sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Ike-Duninowski
Data wytworzenia informacji: