Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 693/18 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-04-26

Sygn. akt I C 693/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. J.

przeciwko K. P. i (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

1.  zasądza od K. P. i (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. J. :

a)  kwotę 57.500 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), tytułem zadośćuczynienia, z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2018 roku do dnia zapłaty;

b)  kwotę 12.175 zł (dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), tytułem zwrotu kosztów pogrzebu, z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2018 roku do dnia zapłaty;

c)  kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych), tytułem renty za okres 3 września 2016 roku- 30 kwietnia 2019 roku, z ustawowymi odsetkami od dnia 26 kwietnia 2019 roku do dnia zapłaty;

d)  kwotę po 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie, tytułem renty, płatną do 10- go dnia każdego miesiąca, począwszy od maja 2019 roku, z odsetkami ustawowymi w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z kwot;

z zastrzeżeniem, że każdy z pozwanych jest odpowiedzialny za zapłatę zasądzonych kwot w całości, zaś zapłata dokonana przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego od obowiązku zapłaty do wysokości zapłaconej kwoty;

2.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 2.980 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych);

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  zasądza od M. J. na rzecz K. P. i (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty po 7.884 zł (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5.  zasądza solidarnie od K. P. i (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz M. J. kwotę 2.391,12 zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu przez adwokat B. P.;

6.  nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz adwokat B. P. kwotę 6.464,88 zł (sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Barszczak vel Bartczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Paweł Barański
Data wytworzenia informacji: