Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 89/17 - wyrok Sąd Okręgowy w Łodzi z 2019-05-08

Sygn. akt I C 89/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2019 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSO Ewa Maciejewska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Dąbrowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 roku w Ł.

sprawy z powództwa W. L.

przeciwko Gminie Miejskiej P. – Miasto P. i Zakładowi (...) Spółce z o.o. w P.

z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) S.A. V. (...) w W.

o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę

1.  zasądza solidarnie od Gminy Miejskiej P. – Miasto P. i Zakładu (...) Spółki z o.o. w P. na rzecz W. L. :

a)  tytułem zadośćuczynienia kwotę 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od Gminy Miejskiej P. – Miasto P. od dnia 20 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty, a od Zakładu (...) Spółki z o.o. w P. od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia zapłaty;

b)  tytułem odszkodowania kwotę 9 247,51 zł (dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od Gminy Miejskiej P. – Miasto P. od dnia 20 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty, a od Zakładu (...) Spółki z o.o. w P. od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia zapłaty;

c)  rentę po 100 (sto złotych) miesięcznie, płatną z góry do dnia 10. każdego miesiąca, od dnia 1 grudnia 2016 r. na przyszłość, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie: od Gminy Miejskiej P. – Miasto P. od dnia 20 stycznia 2017 roku do dnia zapłaty co do rat wymagalnych do dnia 20 stycznia 2017 r. oraz w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z późniejszych rat, od dnia następnego po dacie wymagalności raty, a od Zakładu (...) Spółki z o.o. w P. od dnia 14 lutego 2018 r. co do rat wymagalnych do dnia 14 lutego 2018 r. oraz w przypadku uchybienia terminu płatności którejkolwiek z późniejszych rat, od dnia następnego po dacie wymagalności raty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części.

3.  zasądza solidarnie od Gminy Miejskiej P. – Miasto P. oraz Zakładu (...) Spółki z o.o. w P. na rzecz W. L. kwotę 4.973,63 zł (cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Maciejewska
Data wytworzenia informacji: