Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 662/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku z 2015-12-04

Sygn. akt I Ns 662/15

POSTANOWIENIE

Dnia 4 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Rybniku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Patrycja Paloc

Protokolant:

stażysta Radomir Lepiarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Rybniku na rozprawie

sprawy z wniosku I. C.

z udziałem E. S.

o stwierdzenie nabycia spadku po K. S.

postanawia:

stwierdzić, że spadek po K. S., córce J. i W., zmarłej 22 października 2013r. w R., ostatnio zamieszkałej w S. przy ul. (...) nabyli z mocy ustawy:

- jej mąż E. S., syn M. i P.,

- jej córka I. C., córka E.

po ½ części każde z nich.

Sygn. akt I Ns 662/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni I. C. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku z mocy ustawy po swojej matce K. S.. Jako uczestnika postępowania wskazała ojca E. S.. Uczestnik postępowania przychylił się do wniosku.

Sąd ustalił:

Spadkodawczyni K. S. córka J. i W. zmarła 22 października 2013roku w R.. Ostatnio stale mieszkała w S. przy ul. (...). Była raz mężatką z uczestnikiem postępowania E. S., synem M. i P.. Spadkodawczyni miała jedną córkę, wnioskodawczynię I. C., córkę E.. Nie miała dzieci pozamałżeńskich, ani przysposobionych. Spadkodawczyni nie sporządziła testamentu. Spadkobiercy nie złożyli dotąd oświadczeń o przyjęciu spadku, odrzuceniu, ani o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po spadkodawczyni K. S..

Dowód: akt zgonu k. 5, akt małżeństwa I. C. k. 3, akt urodzenia E. S. k. 4, zapewnienie spadowe I. C. k.11, zapewnienie spadkowe E. S. k. 12.

Ustalono stan faktyczny na podstawie aktów stanu cywilnego oraz zapewnień spadkowych I. C. i E. S., złożonych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zapewnienia spadkowe I. C. i E. S. były wiarygodne i potwierdzały je złożone dokumenty urzędowe w postaci aktów stanu cywilnego.

Sąd zważył:

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Na zasadzie przepisu art. 931 § 1 kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Skoro zatem w niniejszej sprawie spadkodawczyni K. S. nie pozostawiła testamentów, o czym zeznali zainteresowani składając zapewnienia spadkowe, to spadek po K. S. był dziedziczony według ustawowego porządku.

W pierwszej linii dziedziczą dzieci i małżonek w częściach równych, a małżonek musi mieć co najmniej jedną czwartą całości spadku. Dlatego po K. S. dziedziczyła jej córka I. C. i jej mąż E. S. każdy po połowie, bo każdy z nich musiał mieć równą część spadku, po myśli przepisu art. 931§ 1 kodeksu cywilnego, a E. S. miał mieć w każdym przypadku co najmniej jedną czwartą spadku i ten warunek został spełniony, bo dziedziczył aż połowę spadku. Oznacza to, że każdy spadkobierca dziedziczy po połowie wszystkie prawa wchodzące w skład spadku, w tym na przykład prawo własności lub udział w prawie własności, jeśli spadkodawczyni przysługiwał tylko udział w prawie własności. Spadkobiercy będą dziedziczyć w częściach równych taki udział.

Spadkobiercy dziedziczą zgodnie z przepisem art.1015§2 kodeksu cywilnego bez ograniczeń także długi spadkowe ponieważ nie złożyli w ustawowym terminie żadnych oświadczeń spadkowych o odrzuceniu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a spadkodawczyni zmarła 22 października 2013roku przed wejściem w życie nowelizacji tego przepisu. Spadkobiercy mieli pełną zdolność do czynności prawnych w chwili otwarcia spadku.

Dlatego stwierdzono, że spadek po K. S., córce J. i W., zmarłej 22 października 2013roku w R., ostatnio stale zamieszkałej w S. przy ul. (...) nabyli z mocy ustawy jej mąż E. S., syn M. i P. oraz jej córka I. C., córka E. po połowie.

Każdy zainteresowany ponosił koszty postępowania związane z jego udziałem w sprawie na zasadzie przepisu art. 520 §1 kpc i dlatego nie zasadzono kosztów na rzecz żadnego zainteresowanego od innego uczestnika postępowania. Wnioskodawczyni poniosła opłatę sądową, a uczestnik nie wykazał innych kosztów postępowania.

R., 9 grudnia 2015roku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Alicja Gzocha
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Rybniku
Osoba, która wytworzyła informację:  Patrycja Paloc
Data wytworzenia informacji: