Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 534/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Toruniu z 2016-12-29

Sygn. akt III RC 534/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w. T. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący SSR Lidia Lenartowicz

Protokolant st.sekr.sądowy Grażyna Łukasiak

Po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2016 r. w. T.

przy udziale -

sprawy z powództwa:

mał. N. D. działającej przez matkę A. D. (1)

przeciwko:

M. L. (1)

o:

podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa rentę alimentacyjną od pozwanego M. L. (1) na rzecz mał. powódki N. D., z kwoty po 300 zł miesięcznie, ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 20.11.2001r.. w sprawie (...), do kwoty po 500 zł (pięćset) miesięcznie, płatnych do rąk matki mał. powódki A. D. (1), poczynając od dnia 6.07.2016r., do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności każdej z rat,

II.  Oddala powództwo w pozostałej części,

III.  Nie obciąża mał. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa,

IV.  Nie obciąża pozwanego kosztami sądowymi w sprawie,

V.  Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 534/16

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2016r. A. D. (1) działająca w imieniu mał. powódki N. D. wniosła do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. L. (1). Domagała się podwyższenia alimentów z kwoty po 300 zł miesięcznie ustalonej ugodą zawartą w dniu 20.11.2001r. przed Sądem Rejonowym w. T. w sprawie o sygn. (...) – do kwoty po 850 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01.07.2016r. W punkcie 2 pozwu wnosiła o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej powódki kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu A. D. wyjaśniła, iż mał. N. D. jest jej dzieckiem ze związku nieformalnych z pozwanym. Ugodą zawartą w dniu 20.11.2001r. przed Sądem Rejonowym w. T. M. L. (1) zobowiązał się do płacenia alimentów na córkę N. w kwocie po 300 zł miesięcznie. W ocenie strony powodowej od 2001r. znacznie wzrosły uzasadnione koszty utrzymanie i usprawiedliwione potrzeby N.. Małoletnia jest obecnie (...) dziewczyną i ma liczne problemy zdrowotne : kłopoty z sercem, nogami, skórą, azotopowe zapalenie skóry, zespół złego wchłaniania i musi być na diecie bezglutenowej. Matka małoletniej ma raka, anemię, zwyrodnienie stawu skokowego, torbiel B., żylaki, łuszczycę i łysienie androgenowe. W dniu 30.06.2016r. A. D. straciła po 6 latach pracę w wyniku zwolnienia grupowego, gdzie otrzymywała wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Pozwany oprócz alimentów w żaden inny sposób nie partycypuje w kosztach utrzymania N., nie interesuje się córką i nie ma z nią żadnego kontaktu. W 2015r. dochód matki małoletniej powódki wynosił 350 zł na osobę, a w 2015r. – 450 zł na osobę. Natomiast pozwany ma sady w N., dom w N., wiele lat pracował w I. Zdecydował się na trzecie dziecko, gdy jego córka N. cierpi niedostatek i ma kłopoty zdrowotne, a pomimo tego bardzo dobrze się uczy. Małoletnia powódka ma zwiększone potrzeby z uwagi na konieczną rehabilitację ortopedyczną, konieczność zakupu żywności bezglutenowo-bezlaktozowej, rekonwalescencję po wstrząsie mózgu, leczenie kardiologiczne, konieczność zakupu sprzętu do rehabilitacji, odzieży i obuwia, książek i przyborów szkolnych, książek rozszerzających wiedze medyczną, korzystanie z korepetycji, wydatki związane z zajęciami dodatkowymi i wycieczkami szkolnymi, koszty nauki w liceum w G., koszty wyjazdu wakacyjnego, koszty kursu prawa jazdy, koszty kursu przygotowawczego na studia medyczne i koszty studiów. Od 01.09.2016r. mał. N. D. będzie uczęszczała do (...) klasy liceum ogólnokształcącego w G. – do klasy biologiczno-chemicznej, dwujęzycznej. Szkoła ta współpracuje z Uniwersytetem G.. Nauka w tej szkole umożliwi N. dostanie się na medycynę i zostanie lekarzem. Do tej pory małoletnia osiągała bardzo dobre wyniki w nauce : w gimnazjum miała średnią ocen 5,6, a w I klasie liceum 4,75. Jest laureatką i finalistką konkursów z języka francuskiego. Do tej pory N. była uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego nr (...) w T., ale była to szkoła o słabym poziomie. W ocenie (...) D. nauka w tej szkole była gehenną dla jej córki : została ona upokorzona przez dyrektora i wychowawczynię przed całą klasą za wandalizm, którego była ofiarą, była wyśmiewana, oszukana przez nauczyciela biologii co w konsekwencji doprowadziło do drugiego pobytu małoletniej w szpitalu w (...) semestrze. Małoletnia bała się uczęszczać do szkoły i musiała być odprowadzana do szkoły przez matkę. N. nie chce dalej uczyć się w szkole, przez którą straciła nerwy, zdrowie i czas. W ocenie A. D. miesięczny koszt nauki małoletniej w liceum w G. stanowi kwota (...)zł. Na kwotą tą składają się : koszty internatu 140 zł miesięcznie, zakupu biletu miesięcznego 45 zł miesięcznie, podróże z T. do G. i z powrotem 240 zł miesięcznie, wydatki na zakup żywności 400 zł miesięcznie, wydatki na zakup środków higieny 100 zł miesięcznie, koszty podręczników i przyborów szkolnych, zakupu odzieży i obuwia 575 zł miesięcznie. M.. N. od dzieciństwa cierpi na zespól złego wchłaniania i atopowe zapalenie skóry. Występują u niej alergie pokarmowe, skórne i musi być ona na diecie bezglutenowo-bezmlecznej. W maju 2015r. małoletnia doznała w szkole wstrząsu mózgu – nauczyciel otwierał okno, szarpnął je, a wypadające okno upadło na N.. Od tego czasu cierpi ona na bóle głowy, serca i kręgosłupa. W związku z wypadkiem córki A. D. poniosła znaczne koszty około 800 zł. Sama musiała ponieść wydatki związane z prywatną konsultacją neurologiczną, badaniem EEG, zakupem leków i transportem. W 2012r. małoletnia w trakcie meczu koszykówki doznała urazu kolana. W czerwcu 2015r. chirurg naczyniowy wykonał u niej blokadę nerwową, koszt zabiegu wyniósł 220 zł. N. nosiła aparat ortodontyczny, za który jej matka musiała zapłacić 3500 zł. W maju i czerwcu 2016r. małoletnia przebywała w szpitalu, z uwagi na silne bóle serca. Zalecono jej pływanie na basenie, jazdę na rowerze i zrezygnowanie ze sportów wysiłkowych. Pozwany od 8 lat nie interesuje się córką. Alimenty są przekazywane co miesiąc z konta bankowego jego matki. W 2013r. pozwany podpisał wniosek paszportowy córki, ale mimo obietnicy spotkania się z córką – tego nie zrobił. W 2015r. M. L. pojawił się w domu matki mał. powódki – obiecał pomoc w szkole, z lekcjami i w kontakcie z uprowadzoną siostrą. Po dwóch krótkich spotkaniach przestał spotykać się z N.. Ponadto pozwany odmówił reprezentowania N. w jednym z postępowań karnych – którego N. i jej siostra są ofiarami. Od 2007r. M. L. (1) nie spotyka się z córką, nie ma z nią kontaktu listowego czy mailowego. A. D. przez 6 ostatnich lat była zatrudniona na umowę zlecenia odnawianą co miesiąc, bez prawa do urlopu. Otrzymywała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Natomiast na opłaty za mieszkanie, ZUS, podatek VAT, ratę kredytu , opłacenie księgowej, korepetycje córki i bilety (...) wydała ona w marcu 2016r. - (...).14 zł, w kwietniu 2016r.- (...) zł, a w maju 2016r.- (...) zł.

Ze względu na powyższe matka mał. powódki wnosiła jak na wstępie.

W odpowiedzi na pozew pozwany M. L. wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Wyjaśnił. iż nie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego względem mał. N. D.. Dochody jakie uzyskuje pozwany po uiszczeniu ciążących na nim zobowiązań wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb jego i jego rodziny. Z tego względu nie jest on w stanie płacić alimentów na N. w kwocie po 850 zł miesięcznie. W ocenie pozwanego usprawiedliwione potrzeby małoletniej nie są tak duże jak wykazuje to jej matka. Pozwany jest rolnikiem - mieszka i pracuje we wsi J. gmina W.. Utrzymuje się z pracy na 2,4 ha gospodarstwie rolnym – uprawia owoce, warzywa i hoduje drób. Pozwany prowadzi gospodarstwo domowe z partnerką, z tego związku mają syna M.. Pozwany ze związku małżeńskiego ma córkę G., na która ma zasądzone alimenty w kwocie po 250 zł miesięcznie. Od (...) córka rozpocznie naukę w gimnazjum, dlatego koniecznym będzie podwyższenie wysokości dotychczasowych alimentów. Pozwany poza gospodarstwem rolnym nie ma żadnego innego majątku ani oszczędności, nie posiada też samochodu osobowego. W okresie od 2006r. do 2008r. M. L. pracował w I.ale nie ma z tego okresu pracy żadnych oszczędności. Pieniądze zarobione w I. (...) przeznaczył na bieżące utrzymanie rodziny. Sytuacja finansowa pozwanego uległa pogorszeniu 4 lata temu, z powodu choroby kręgosłupa. Ma on dyskopatię, która utrudnia mu prowadzenie gospodarstwa rolnego. Pozwany nie może dźwigać, ponosi koszty leczenia i rehabilitacji. Kilka razy był zmuszony skorzystać z odpłatnej pomocy przy ciężkich pracach w gospodarstwie. Pozwany od 2,5 roku pozostaje w związku nieformalnym i na jego utrzymaniu jest partnerka oraz 1.5 miesięczny syn M.. Partnerka w chwili zajścia w ciążę nie pracowała, gdyż wcześniej straciła pracę. W Powiatowym Urzędzie Pracy posiadała i posiada statut osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku. Z tych względów nie przysługiwały jej świadczenia z ZUS z tytułu niezdolności do pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Partnerce pozwanego wypłacone jedynie zasiłek z pomocy społecznej za okres od 01.01.2016r. do 15.04.2016r. W chwili obecnej nie ma ona możliwości podjęcia pracy, gdyż musi opiekować się 1,5 rocznym synem M.. W gminie W. ani w sąsiednich gminach nie ma żłobka, a pozwanego i jego partnerkę nie stać na wynajęcie opiekunki do dziecka. W takiej sytuacji musieliby oni dodatkowo ponosić koszty dojazdów partnerki do pracy w C., A., T. lub W.. Jest ona osobą młodą z małym doświadczeniem zawodowym : ma wykształcenie średnie i ukończony kurs obsługi kas fiskalnych. Partnerka pozwanego zamierza podjąć zatrudnienie jesienią 2018r., gdy mał. M. zacznie uczęszczać do przedszkola. W takiej sytuacji będzie otrzymywała wynagrodzenie w minimalnej wysokości.

W związku z utrzymywaniem gospodarstwa rolnego i domowego pozwany M. L. (1) ponosi następujące wydatki i opłaty :

- około 2500 zł rocznie na zakup 3-4 ton węgla po 700 zł za tonę

- 184 zł rocznie tytułem obowiązkowego ubezpieczenia budynku

- 865 zł rocznie tytułem ubezpieczenia i przeglądu technicznego samochodu

- 399,40 zł kwartalnie tytułem jego składu ubezpieczeniowej KRUS

- 108zł kwartalnie tytułem podatku gruntowego

- 150 zł miesięcznie – rachunek za energię elektryczną

- 50 zł miesięcznie – rachunek za wodę

- 60 zł miesięcznie – rachunek za Internet

- 60 zł miesięcznie - rachunek za telefon

- 27 zł miesięcznie – wywóz śmieci

- 40 zł miesięcznie – zakup butli gazowej

Pozwany średnio każdego miesiąca w roku na wydatki i opłaty musi przeznaczyć 850 zł. Ponadto ponosi też znaczne koszty dojazdu związane z zapewnieniem opieki lekarskiej swojej rodzinie. Lekarz rodzinny przyjmuje w sąsiedniej gminie, a do lekarza pediatry czy innego specjalisty trzeba jechać do C., A. K., W. czy T..

Pozwany stwierdził, iż znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej, która nie ulegnie poprawie w ciągu najbliższych dwóch lat. Z trudem udaje się mu wywiązywać z ciążących na nim zobowiązań wobec trójki dzieci i partnerki. Ze względu na powyższe pozwany wnosił o oddalenie powództwa i pozostawienie alimentów na rzecz mał. N. D. w dotychczasowej wysokości tj. po 300 zł miesięcznie.

W ocenie pozwanego przez pierwsze 10 lat życia N. pozostawała ona w znacznej mierze na jego utrzymaniu. W 2001r. alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie stanowiły połowę minimalnego wynagrodzenia. Poza alimentami pozwany przekazywał córce dodatkowe kwoty pieniężne : od 2003r. do 2012r. w łącznej kwocie (...) zł. Małoletnia otrzymywała też prezenty od jego rodziców i siostry. W ocenie pozwanego – po rozstaniu z mężem i utracie pracy A. D. próbuje na niego przerzucić w znacznej mierze koszty utrzymania N. i obciążyć go kosztami swoich błędnych decyzji podjętych w odnośnie wychowania i edukacji córki. Zaczęła ona utrudniać pozwanemu kontakt z córką po zawarciu związku małżeńskiego z R. D. – obywatelem R. i urodzeniu drugiej córki. Wspólne z mężem, bez wiedzy i zgody ojca mał. N. zmienili jej nazwisko na (...). Małoletnia zaczęła traktować ojczyma jak ojca, a pozwanego jak kolegę zwracając się do niego po imieniu. Pozwany ostatni raz widział się z N. w roku szkolnym 2008/2009. W 2009 r. pozwany nie został powiadomiony ani zaproszony na I Komunię Świętą córki. W tej sytuacji zrezygnował z prób nawiązania kontaktu z N. i przez 4 lata nie kontaktował się z małoletnią i jej matką. Za pośrednictwem internetu dowiadywał się jednak o postępach w nauce N., jej osiągnięciach w nauce języka francuskiego, o konkursach tematycznych i zawodach sportowych.

Latem 2013r. (...) D. listownie prosiła pozwanego o podpisanie wniosku o wydanie paszportu dla N., aby mogła ona wziąć udział w szkolnym wyjeździe do Francji. Pozwany skontaktował się z matką małoletniej i podpisał wniosek. Nie został jednak później w żaden sposób poinformowany czy wyjazd do Francji doszedł do skutku. W maju 2015r. pozwany został wezwany przez policję w celu złożenia zeznań w sprawie wniesionej przez A. D. (1) przeciwko mężowi R. D., w której osobą pokrzywdzoną była mał. N. D.. Funkcjonariuszka policji, która odbierała zeznania poinformowała pozwanego, że jego córka znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje jego pomocy. M. L. skontaktował się z A. D. i mał. N. oferując swoja pomoc. Matka małoletniej była zainteresowana wyłącznie uzyskaniem od pozwanego pieniędzy na przeprowadzenie u N. bardzo drogich i w ocenie pozwanego zbędnych badań diagnostycznych. Gdy pozwany odmówił, matka małoletniej domagała się, aby zaczął on przekazywać na N. alimenty w wyższej wysokości. Pozwany stwierdził, iż mając 3 dzieci nie jest w stanie płacić na N. wyższych alimentów. W tej sytuacji A. D. zażądała, aby pozwany przekazał N. kwotę pieniężną na wakacje w 2015r. M. L. (1) zgodził się na to, ale postawił jednak warunek, aby córka poinformowała go gdzie zamierza wyjechać na wakacje i jak spożytkować otrzymane od niego środki. Małoletnia nie skontaktowała się z pozwanym, dlatego pieniądze dla córki przeznaczył na potrzeby syna M.. Od tego czasu pozwany nie ma żadnego kontaktu z córką. Wielokrotnie próbował się do niej dodzwonić, ale N. zablokowała swój numer telefonu.

M. L. nie wyraził zgodny na pełnienie funkcji kuratora N. w postępowaniu przeciwko ojczymowi małoletniej R. D., gdyż w jego ocenie N. powinien reprezentować kurator wyznaczony przez sąd.

W ocenie pozwanego A. D. zaangażowała mał. N. w swoją sprawę rozwodową i pozostałe postępowania przeciwko R. D. – co spowodowało negatywny i nieodwracalny ślad w psychice N.. Małoletnia na pewno odczuła negatywne skutki rozstania matki i ojczyma oraz rozłąkę z młodszą siostrą P.. Podsumowując M. L. (1) stwierdził, iż wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego względem mał. N. D. oraz nie uchyla się od innych obowiązków wobec córki. W jego ocenie kilkuletni brak kontaktu z córką jest wynikiem działań matki małoletniej.

Pozwany zadeklarował, iż w każdej chwili jest gotowy udzielić N. wszelkiej pomocy – w ramach posiadanych środków i możliwości. Zdaniem pozwanego w chwili obecnej usprawiedliwione potrzeby N. są mniejsze, niż to wykazała w pozwie jej matka. W ocenie pozwanego A. D. podjęła bez konsultacji z nim błędną decyzję o przeniesieniu mal. N. do (...) Liceum Ogólnokształcącego w G.. W (...) liceach jest bardzo wysoki poziom nauczania, a absolwenci tych szkół z bardzo dobrymi wynikami dostają się na studia. Pozwany zakwestionował zaliczenie przez A. D. do usprawiedliwionych potrzeb N. : zakup książek poszerzających wiedzę medyczną na obecnym etapie jej edukacji, korzystanie przez małoletnią z korepetycji – pozwany zadeklarował, iż mógłby pomóc córce w przygotowaniu się do matury z biologii i chemii, kursu prawa jazda i zakupu używanego samochodu oraz kosztu studiów , które małoletnia podejmie po zdaniu matury.

Pozwany stwierdził ponadto, iż jego córka nie jest osobą niepełnosprawną – jak przedstawia to jej matka. N. od dzieciństwa cierpi na alergię pokarmową i wspólnie z matką potrafi przygotować posiłki bezmleczne i bezglutenowe. Pozostałe dolegliwości i kontuzje małoletniej nie są tak ciężkie jak przedstawia to jej matka. N. powinna więcej czasu poświęcać na rekreację ruchową oraz korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ. W ocenie pozwanego A. D. powinna podjąć pracę zarobkową, a poprzednią pracę straciła na skutek zaniedbywania swoich obowiązków. M. L. stwierdził, iż w dniu (...). mał. N. ukończy (...)lat i rozważa on złożeniu w dniu 03.02.2017r. pozwu o uchylenie ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Ze względu na powyższe pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości w przedmiotowej sprawie.

Na rozprawie w dniu 11.10.2016r. A. D. podtrzymała w całości złożony pozew tj. wnosiła o podwyższenie alimentów od pozwanego M. L. (1) na rzecz mał. N. D. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 850 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Na rozprawie w dniu 22.12.2016r. matka mał. powódki potrzymała w całości złożony pozew.

Pozwany M. L. zmienił stanowisko w sprawie uznając żądanie pozwu do kwoty po 350 zł miesięcznie i wnosił o oddalenie powództwa w pozostałej części.

Takie stanowiska w sprawie strony zajmowały do momentu zakończenia przedmiotowego postępowania.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Małoletnia N. F. obecnie D. jest dzieckiem ze związku nieformalnego A. D. (1) i M. L. (1). Pozwany M. L. (1) uznał małoletnią za swoja córkę w dniu 22.05.200r. składając oświadczenie przez Sądem Rejonowym w K., w sprawie o sygn. (...)

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w. T. w dniu 20 listopada 2001r. w sprawie o sygn. (...) pozwany M. L. (1) zobowiązał się do płacenia alimentów na rzecz mał. N. F. obecnie D. w kwocie po 300 zł miesięcznie.

W momencie ustalania po raz ostatni wysokości obowiązku alimentacyjnego małoletnia miała 2,5 roku. U N. stwierdzono zespół złego wchłaniania i musiała być ona na specjalnej diecie, która wiązała się z wyższymi kosztami. Matka małoletniej otrzymywała zasiłek pielęgnacyjny na córkę w kwocie po 135 zł miesięcznie oraz zasiłek rodzinny w kwocie po 85 zł miesięcznie. W 2001r. A. D. była studentką (...)roku (...) (...) w T.. W dniu 07.07.2001r. zawarła związek małżeński z R. D., który był studentem (...) roku (...) (...) w T.. Małżonkowie zamieszkiwali w (...) (...) w T. – opłata za pokój wynosiła 430 zł miesięcznie. R. D. otrzymywał stypendium w wysokości(...) zł miesięcznie.

W 2001r. pozwany M. L. był studentem (...) roku Akademii (...) w P.. Nie otrzymywał stypendium czy zasiłku z uczelni. W tym czasie pozwany podejmował prace na umowę zlecenia. Z zeznania podatkowego pozwanego za 2000 r. wynikało, iż osiągnął on dochód w wysokości (...) zł. W 2001r. M. L. oprócz alimentów kupował córce prezenty.

Obecnie mał. N. D. ma (...)lat. A. D. (1) ze związku małżeńskiego z R. D. ma córkę P.. Między małżonkami D. toczy się sprawa rozwodowa przed Sądem Okręgowym (...)Zgodnie z postanowieniem tego sądu w przedmiocie zabezpieczenia powództwa – mał. P. przebywa z ojcem w K.. A. D. została zobowiązana do płacenia na jej rzecz alimentów w kwocie po 650 zł miesięcznie od dnia 15 sierpnia 2016 r. Złożyła zażalenie na powyższe postanowienie sądu. Nie zostało ono jeszcze rozpoznane przez Sąd Apelacyjny w (...) Matka małoletniej wniosła o zmianę postanowienia o zabezpieczeniu w ten sposób, aby P. mieszkała z nią w T. lub aby jej kontakty z córką odbywały się w T.. Od 1 września 2016 r. N. była uczennicą (...) klasy (...) L. O.w G.. Ze względu na trudną sytuację materialną matki przeniosła się do T. i od dnia 20 września 2016r. rozpoczęła naukę w (...) L. O.w T.. We wrześniu 2016r. N. przez miesiąc mieszkała w internacie w G.. Opłata za internat wynosiła 280 zł miesięcznie plus koszty wyżywienia i dojazdów łącznie około 600 zł miesięcznie.

Obecnie N. uczy się w klasie o profilu (...) Koszt zakupu podręczników do (...) klasy wyniósł (...) zł. Przybory szkolne stanowiły wydatek w kwocie 130 zł plus plecak 40 zł. W tym roku szkolnym N. ma korepetycje z chemii raz w tygodniu po dwie lub trzy godziny. Stanowi to wydatek w wysokości 90 zł za trzy godziny. Oprócz chemii uczęszcza na dodatkowe zajęcia z matematyki – koszt 30 zł za godzinę. Od grudnia będzie miała także korepetycje z biologii i francuskiego – opłata za zajęcia 30 zł za godzinę.

Korepetycje z powyższych przedmiotów mają rozszerzyć wiadomości N.. Małoletnia jest laureatką olimpiad : z chemii, j. francuskiego i angielskiego. W następnym roku zamierza uczestniczyć w olimpiadzie z biologii. Oprócz tego N. należy do reprezentacji szkoły w koszykówce. W dniu 12.05.2015r. N. doznała wypadku w szkole. Nauczyciel otwierał w biegu okno, które wypadło z futryny i upadło na małoletnią. Stwierdzono u N. wstrząśnienie mózgu i krwiaka, który się wchłonął w trakcie pobytu w szpitalu. Po wyjściu ze szpitala małoletnia miała zaleconą wizytę u neurologa. Zapisał on jej lek, który spowodował u niej utratę równowagi w domu. M. miejsce sytuacje, że przy zmianach ciśnienia N. ma bóle głowy. Ponadto lekarze stwierdzili u niej specyficzną budowę serca, co może powodować bóle głowy i bóle klatki piersiowej oraz kręgosłupa. N. ma również skoliozę - musi mieć specjalne wkładki do obuwia oraz obuwie, a także w ramach rehabilitacji uczęszczać na basen. Dziewczyna pozostaje też pod opieką dermatologa ze względu na atopowe zapalenia skóry i zespół złego wchłaniana. Ma alergię pokarmową i skórną. Z tego powodu pozostaje na diecie bezglutenowej i bezlaktozowej, co wiąże się z wyższymi kosztami zakupu żywności. N. pozostaje też pod opieką chirurga naczyniowego, z uwagi na uraz kolana, którego doznała w 2014 r.

Wydatek na basen to kwota 120 zł. miesięcznie.

A.D. oceniła całkowity miesięczny koszt utrzymania N. na kwotę 1700 zł miesięcznie. Zamieszkuje ona razem z córką w mieszkaniu swoich rodziców w T. przy ul. (...). A. D. w całości opłaca świadczenia za to mieszkanie, które wynoszą : czynsz 525 zł miesięcznie, woda 25 zł miesięcznie, prąd 150 zł miesięcznie, internet 109 zł miesięcznie, telefon komórkowy N. 120 zł miesięcznie. A. D. nie posiada własnego mieszkania ani innej nieruchomości. Była właścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego, położonego w K. przy ulicy (...). Było to mieszkanie (...) – pokojowe, o powierzchni 37 m2. W dniu 07.09. 2016r. A. D. (1) aktem notarialnym przekazała darowizną to mieszkanie mał. N. pod warunkiem, że gdy P. osiągnie (...)rok życia to N. podzieli się z siostrą tym mieszkaniem. Wartość darowizny określono na kwotę (...)zł. Od końca 2014r. do chwili obecnej mieszkanie, którego właścicielką jest mał. N. D. jest wynajmowane. Wynajmujący opłacają w całości świadczenia za to mieszkanie, a za wynajem płacą 500 zł miesięcznie. A. D. z wykształcenia jest (...) (...) w T.. Od 2008r. do lipca 2016r. prowadziła działalność gospodarczą polegającą na usługach negocjacji, tłumaczeń, pozycjonowaniu i przygotowywaniu stron internetowych. Działalność była zarejestrowana na nią. W lipcu 2016r. A. D. (1) zakończyła działalność gospodarczą, ponieważ mąż okradł ją ze sprzętu, gotówki i (...) W jej ocenie winien jest jej (...)zł.

A. D. miała z mężem wspólne konto w banku (...), wspólnie zaciągnęli pożyczkę i kredyt odnawialny, ale mąż odmówił spłaty tego kredytu. Bank (...) zamknął konto małżonków D.. A. D. (1) zobowiązano do spłaty kredytu.

Po zakończeniu działalności gospodarczej matka mał. powódki zarejestrowała się w dniu 23.08.2016r.jako bezrobotna w PUP w T., z prawem do zasiłku. Zasiłek otrzymywała przez pierwsze trzy miesiące w kwocie (...)zł netto miesięcznie, a następnie po 560 zł netto miesięcznie. A. D. (1) szuka pracy jako księgowa, kadrowa, nawet sprzedawca w sklepie. Gdy prowadziła działalność gospodarczą udzielała korepetycji z języka angielskiego i osiągała z tego tytułu dochód w wysokości (...)zł miesięcznie.

A.D. nie otrzymuje na mał. N. świadczenia 500 plus ani zasiłku rodzinnego. Maż R. D. nie przedłożył zaświadczenia o swoich dochodach, czym blokuje jej wypłacanie tych świadczeń. A. D. korzysta z pomocy opieki społecznej : wypłacono jej zasiłki celowe na zakup żywności 120 zł miesięcznie na 2 osoby oraz zasiłek celowy na zakup podręczników i obuwia dla N. – łącznie 200 zł. Matka mał. powódki oceniła swoją sytuację materialną jako bardzo trudną. Ostatnio brała udział w szkoleniu kadrowo-płacowym, które ukończyła i zdała egzamin.

Pod koniec 2015r. A. D. zaciągnęła kredyt w (...), w wysokości (...) zł na okres trzech lat, który spłaca w ratach po 158 zł miesięcznie. Został on przeznaczony na spłatę kredytu w banko (...), pozostałą brakującą kwotę do spłaty kredytu pożyczyli jej rodzice. Matka mał. powódki spłaca pożyczkę rodzicom w ratach po 200 zł miesięcznie.

N. nie ma żadnego kontaktu z pozwanym.

Pozwany M. L. (1) ma(...) lat i z wykształcenia

jest rolnikiem. Oprócz mał. N. ma jeszcze dwoje dzieci.

Ze związku małżeńskiego z M. K. ma (...) córkę G.

L.. Po orzeczeniu rozwodu zobowiązano pozwanego do płacenia alimentów na córkę w kwocie po 250 zł miesięcznie.

Od 5 lat M. L. pozostaje w związku nieformalnym z B. K. (1). Z tego związku mają syna M., który ma 20 miesięcy.

Partnerka pozwanego ma wykształcenie ogólne, ukończyła roczną szkołę przygotowującą do zawodu fryzjera i kurs obsługi kas fiskalnych. B. K. nigdy nie pracowała jako fryzjer, nie odbyła stażu w tym zawodzie. Przed urodzeniem dziecka straciła pracę. Pozwany z partnerką na mal. M. otrzymują zasiłek rodzinny w wysokości 150zł miesięcznie oraz świadczenie 500 plus.

B. K. (1) zamierza podjąć pracę, jak M. będzie miał 2,5 roku i zacznie uczęszczać do przedszkola. Pozwany z partnerką i synem zamieszkują w J..

M. L. jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,44 ha, na którym znajdują się uprawy sadownicze i warzywnicze. Pozwany zajmuje się produkcją żywności ekologicznej. Jest to jedyne źródło jego dochodu.

Największe dochody z produkcji rolnej osiąga w okresie od czerwca do sierpnia, bo wtedy sprzedaje owoce : czereśnie i śliwki.

W ocenie pozwanego jego dochody wynoszą(...) miesięcznie.

M. L. jest właścicielem samochodu marki V. (...) - samochód ma (...) lata i wykorzystuje do prowadzonej działalności.

Płody role : owoce i warzywa przywozi na giełdę towarową w T. przy ul. (...). Dochodzą do tego koszty wynajęcia placu na giełdzie. Pozwany otrzymuje dopłaty z Unii Europejskiej do swojego gospodarstwa rolnego w kwocie (...)rocznie, w zależności od kursu Euro. W ostatnim okresie pozwany ze swoją rodziną nie korzystali z pomocy społecznej.

Partnerka pozwanego otrzymała tylko częściowo zasiłek macierzyński za 3 miesiące : od stycznia do marca 2016r. w kwocie po 1000zł miesięcznie. M. L. opłaca ubezpieczenie KRUS w wysokości po 400zł na kwartał.

Na jego nieruchomości znajduje się dom ogrzewany węglem. Na sezon zimowy musiał kupić 3-4 tony węgla, koszt 1 tony węgla 700zł.

Pozwany opłaca też podatek gruntowy w wysokości 108zł kwartalnie.

Za prąd płaci około 300zł za 2 miesiące.

Za wodę płaci 40zł m-nie, za internet 60zł miesięcznie, za 2 telefony komórkowe 60zł miesięcznie, za butlę gazową 50zł miesięcznie.

Pozwany nie składa zeznania podatkowego. Nie ma pożyczek czy kredytów, bo nie miałby środków na ich spłacenie. W ostatnim czasie kupił kuchenkę na raty, którą spłaca w ratach po 70zł miesięcznie.

Pozwanego ani jego partnerkę nikt nie wspiera materialnie.

Ostatni raz widział się z mał. N. w maju 2015r.

Od tego czasu nie mam z nią żadnego kontaktu.

Cały czas usiłuje skontaktować się z córką telefonicznie, ale nie odbiera ona od niego telefonu.

Dowody : - zeznania matki mał. powódki A. D. k. 200 verte

-201

- zeznania pozwanego M. L. k. 232-233

- sygn. akt (...)

- odpis zupełny aktu urodzenia mał. N. D. k.6

- opinie i dyplomy ze szkół małoletniej k.7-14

- wniosek o przyznanie internatu dla małoletniej k. 15

- karty leczenia szpitalnego małoletniej, zaświadczenia

lekarskie i wyniki badań k. 16-26, 28-30, 34-35, 38

- orzeczenie o niepełnosprawności A. D. k.27

- paragony zakupu rzeczy dla mał. N. D. k.31,33,

83-113, 205-222

- wniosek do D.. (...) LO w T. o zapomogę i

odszkodowanie k. 32

- kserokopia protokołu powypadkowego k.36

- wypowiedzenie umowy kredytu odnawialnego k. 39-42

- harmonogram spłaty kredytu A. D. w M.

k.43- 59

- faktury za opłacanie świadczeń za mieszkanie położone w

T. przy ul. (...) k. 60-66

- karty leczenia szpitalnego i wyniki badań A. D.

k.71-77

- zeznanie podatkowe A. D. za 2014r. k.79-82

- kserokopia maili wysyłanych między stronami k.113-116

- potwierdzenia przelewów bankowych z(...) k.120

-122

- kserokopie z kart leczenia pozwanego k.141

- potwierdzenia przelewów bankowych alimentów na mał.

N. D. k.143-160

- paragony zakupów rzeczy dla mał. przez pozwanego

k.161-164

- zasady rekrutacji do liceum ogólnokształcącego k.166

-183

- decyzja Prezydenta Miasta T. z 23.08.2016r.k.185

- zaświadczenie z Gminy W. k.186

- kserokopia aktu notarialnego z 07.09.2016r. k.203-204

- dowód opłaty KRUS przez pozwanego k. 228

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przesłuchania matki małoletniej powódki – A. D. (1) oraz pozwanego M. L. (1).

Sąd przyznał walor wiarygodności twierdzeniom matki małoletniej powódki A. D. odnośnie ustalenia uzasadnionych potrzeb mał. N. D. oraz sytuacji materialnej i rodzinnej jej matki, gdyż były one logiczne i korespondowały z zebranym w sprawie materiale dowodowym. Sąd nie uwzględnił jednak w uzasadnionych kosztach utrzymania mał. N. konieczności zakupu książek poszerzających jej wiedzę medyczną, opłacenia kursu prawa jazdy, zakupu używanego samochodu czy kosztu studiów, które małoletnia zamierza w przyszłości podjąć. W ocenie sądu alimenty z natury rzeczy powinny być przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb mał, powódki na obecnym etapie jej edukacji.

Sąd co do zasady uznał za wiarygodne zeznania pozwanego M. L. (1) na okoliczność ustalenia jego aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz możliwości zarobkowych.

W myśl art. 133 kro, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie jego utrzymania i wychowania.

Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 135 §1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy do dwóch przesłanek:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” zostały szczegółowo omówione w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86, OSNP 1988, nr 4, poz. 42. W uchwale tej stwierdzono m.in., że: „Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb polegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione. W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawionego.

Stosownie do treści przepisów art. 133 §1 i art. 135 kro, kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a nie posiada majątku przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców, albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa w odpowiednich częściach na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnych możliwości finansowych. Oznacza to, że również pozwany powinien ponosić odpowiednią część wszystkich wydatków związanych z utrzymaniem małoletniej córki N. D. w postaci: zakupu wyżywienia, ubioru, zakupu leków oraz innych wydatków niezbędnych dla jej prawidłowego rozwoju i wychowania.

Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylać się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku, bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenia alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

Natomiast stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zwłaszcza zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się albo ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania poprzez stosowne zwiększenie lub zmniejszenie świadczeń alimentacyjnych. Nie każda jednak zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego uzasadnia zastosowanie art. 138 kro. Zastosowanie powyższego przepisu uzasadnia jedynie taka zmiana, która jest istotna. To czy określona zmiana jest istotna, może zależeć m. in. od tego, kiedy po raz ostatni nastąpiła konkretyzacja danego stosunku alimentacyjnego, jakie okoliczności faktyczne powodują zmianę w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny należy stwierdzić, iż obowiązek alimentacyjny M. L. (1) względem mał. N. D. został po raz ostatni ustalony ugodą zawartą w dniu 20.11.2001r. przed Sądem Rejonowym w. T. – w kwocie po 300 zł miesięcznie. Małoletnia N. miała wówczas 2,5 roku i już wtedy stwierdzono u niej zespół złego wchłaniania wymagający stosowania specyficznej kosztownej diety. A. D. (1) była studentką (...) roku wydziału ekonomii (...) T. i pozostawała w związku małżeńskim z R. D. – obywatelem (...) Małżonkowie wspólnie z N. zajmowali pokój w (...) Studenckim, za który opłata wynosiła 430 zł miesięcznie. A. D. otrzymywała na córkę zasiłek pielęgnacyjny i rodzinny w łącznej wysokości 220 zł miesięcznie. Jej mąż – student (...) roku matematyki (...) w T. miał przyznane stypendium w wysokości (...)zł miesięcznie. W 2001r. pozwany M. L. (1) był studentem (...) Akademii (...) w P. i dodatkowo podejmował prace dorywcze na umowę zlecenia. W tym czasie nie miał innych osób na utrzymaniu poza córką N.. Obecnie mał. N. D. ma (...)lat i alimenty od pozwanego w kwocie po 300 zł miesięcznie w żaden sposób nie zaspokajają jej uzasadnionych potrzeb. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, iż A. D. (1) wnosząc w dniu 06.07.2016r. do tutejszego sądu pozew o podwyższenie alimentów przeciwko M. L., domagała się podwyższenia alimentów z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 850 zł miesięcznie. Tak wysoką podwyższę alimentów uzasadniała wzrostem uzasadnionych kosztów utrzymania mał. N., która od 01.09.2016r. miała rozpocząć naukę w (...) klasie (...) Liceum Ogólnokształcącego w G.. Od 01.09 2016r. małoletnia rozpoczęła naukę w tej szkole. Zamieszkała w internacie, za który opłata wynosiła 280 zł miesięcznie, do tego dochodziły koszty zakupu żywności i biletów na pociąg z G. do T. i z T. do G. – co stanowiło łącznie kwotę 600 zł miesięcznie. Ze względu na trudną sytuację materialną matki mał. N. zrezygnowała z nauki w tej szkole i od 20.09.2016r. zaczęła uczęszczać do (...) klasy (...) LO w T.. Matka małoletniej nie musiała już ponosić kosztów internatu, zakupu żywności i dojazdów, ale nadal domagała się podwyższenia alimentów od pozwanego do kwoty po 850 zł miesięcznie, pomimo tego, że córka mieszkała z nią i uczęszczała do szkoły w T.. A. D. (1) oceniła miesięczny koszt utrzymania córki N. na kwotę (...)zł miesięcznie. W ocenie sądu matka mał. powódki znacznie zawyżyła koszty utrzymania małoletniej powódki. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności świadectw szkolnych i dyplomów N. wynika, iż jest ona osobą wybitnie uzdolnioną i bardzo dobrą uczennicą. W tej sytuacji sąd nie widzi uzasadnienia dla sytuacji, aby będąc w (...) klasie liceum ogólnokształcącego musiała mieć korepetycje z 4 przedmiotów : chemii, biologii, matematyki i języka francuskiego. Jak zeznała A. N. nie ma problemów z nauką, a korepetytorzy mieliby tylko rozszerzyć jej wiedzę z tych czterech przedmiotów. Pozwany już w odpowiedzi na pozew zaproponował, iż pomoże córce w przygotowaniu się do matury z biologii i chemii. Ustalając wysokość alimentów sąd uwzględnił problemy zdrowotne małoletniej, Od dzieciństwa cierpi ona zespół złego wchłaniania i atopowe zapalenie skóry, ma alergię pokarmową i skórną. Schorzenia te wymagają specjalnej diety bezmlecznej i bezglutenowej – co wiąże się z wyższymi kosztami zakupu specjalnej żywności. Małoletnia pozostaje pod opieką lekarza dermatologa, alergologa, neurologa i chirurga naczyniowego - systematycznie zgłasza się na wizyty kontrolne do tych lekarzy. Ustalając stan faktyczny w przedmiotowej sprawie sąd zwrócił również uwagę na fakt, iż aktem notarialnym z dnia 07.09.2016r. A. D. (1) dokonała darowizny swojego mieszkania spółdzielczego własnościowego położonego w K. przy ul. (...) na rzecz córki N. D. – wartość darowizny oszacowano na kwotę (...)zł. Mieszkanie to od 2014r. jest wynajmowane i wynajmujący oplacają wszystkie świadczenia za to mieszkanie. Obecnie przekazują A. D. 500 zł miesięcznie z tytułu najmu. W ocenie sądu mieszkanie położone w K. przy ul. (...) jest obecnie własnością mał. N. D., a więc opłata w kwocie 500 zł miesięcznie z tytułu jego wynajęcia powinna być przeznaczona na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb małoletniej. A. D. zamieszkuje z N. w T. przy ul. (...) – mieszkanie to jest własnością jej rodziców. Opłaca ona w całości świadczenia za to mieszkanie w wysokości około 1000 zł miesięcznie. Matka małoletniej powódki z wykształcenia jest magistrem ekonomii i w okresie od 2008r. do 2016r. prowadziła działalność gospodarczą we współpracy z mężem polegająca na usługach negocjacji, tłumaczeń, pozycjonowaniu i przygotowywaniu stron internetowych. Zakończyła działalność gospodarczą z uwagi na to, że mąż R. D. dokonał kradzieży gotówki, sprzętu i (...) A. D. zeznała, iż z pracy na umowę zlecenia odnawianej przez 6 lat co miesiąc miała dochód w wysokości (...) zł netto miesięcznie. Od dnia 22.08.2016r. zarejestrowała się jako bezrobotna w PUP w T.. Przez pierwsze 3 miesiące od rejestracji otrzymywała zasiłek w wysokości (...) zł netto miesięcznie, a następnie w kwocie 560 zł netto miesięcznie. W okresie ostatnich 6 miesięcy A. D. nie udało się podjąć stałej pracy. Prowadząc działalność gospodarczą matka mał. powódki udzielała korepetycji z języka angielskiego, z których osiągała dochód w wysokości 500 zł miesięcznie. W chwili obecnej A. D. (1) jest zobowiązana do płacenia alimentów tytułem zabezpieczenia powództwa na młodsza córkę P. - w kwocie po 650 zł miesięcznie. Składając zeznania twierdziła, iż nie otrzymuje zasiłku 500 plus i zasiłki rodzinnego na N., gdyż maż R. D. nie przesłał jej zaświadczenia o swoich zarobkach.

W przedmiotowej sprawie sąd w szczegółowy sposób zanalizował także sytuację materialną i rodzinną pozwanego M. L. (1). W chwili obecnej jest on ojcem trójki dzieci : N. lat (...), G. lat (...)i M. (...) miesięcy. Pozwany nie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego względem dzieci i systematycznie przekazuje alimenty na N. w wysokości 300 zł miesięcznie i na G. w kwocie po 250 zł miesięcznie. Na jego utrzymaniu pozostaje mał. M. oraz partnerka B. K. (1). Nie pracuje ona zawodowo, gdyż opiekuje się synem M.. Partnerka pozwanego otrzymuje jedynie świadczenie 500 plus i zasiłek rodzinny w łącznej wysokości 650 zł miesięcznie. B. K. jest osoba młodą, ma wykształcenie średnie i ukończyła kurs obsługi kas fiskalnych i fryzjerski – nie ma praktyki i doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zawodu sprzedawcy czy fryzjera. Pozwany z rodzina zamieszkuje w J.. W tej miejscowości ani w sąsiedniej gminie nie ma żłobka. Partnerka pozwanego zamierza podjąć pracę, gdy mał. M. jesienią 2018r. zacznie uczęszczać do przedszkola. Pozwany M. L. (1) jest właściciele, gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,44 ha, na którym znajdują się sady i uprawy warzywnicze – zajmuje się produkcją żywności ekologicznej. Produkcja ta ma charakter sezonowym, pozwany najwyższe dochody osiąga w miesiącach od czerwca do sierpnia. Pozwany zeznał, iż jego dochody miesięczne to kwota (...) zł netto miesięcznie, po odliczeniu kosztów zawiezienia owoców i warzyw na giełdę warzywną w T.. Nie istniała możliwość zweryfikowania dochodów pozwanego, gdyż nie składa on rocznego zeznania podatkowego. Pozwany otrzymuje dopłaty z Unii Europejskiej w kwocie (...) zł rocznie. Jako rolnik płaci obowiązkowe ubezpieczenie KRUS w wysokości 400 zł co kwartał oraz podatek gruntowy 106 zł co kwartał. Pozwany zamieszkuje z rodziną w domu, który jest ogrzewany węglem – na sezon zimowy musiał kupić 4 tony węgla za kwotę 2800 zł. Opłaty za dom wynoszą około 360 zł miesięcznie.

Mając powyższe okoliczności na względzie w punkcie 1 wyroku podwyższono wysokość alimentów od pozwanego M. L. (1) na rzecz mał. powódki N. D. z kwoty po 300 zł miesięcznie do kwoty po 500 zł miesięcznie, poczynając od dnia 06.07.2016r. Ustalając wysokość obowiązku alimentacyjnego sąd uwzględnił uzasadnione potrzeby mał. N. oraz fakt, iż ma ona dodatkowe dochody z tytułu wynajmu swojego mieszkania położonego w K. przy ul. (...). Natomiast pozwany M. L. (1) ma na utrzymaniu trójkę małoletnich dzieci i partnerkę. Jedynym źródłem jego dochodu jest produkcja żywności ekologicznej, która ma charakter sezonowy oraz dopłaty z Unii Europejskiej. W ocenie sądu alimenty na najstarszą córkę N. w kwocie po 500 zł miesięcznie pozostają jednak w jego możliwościach finansowych.

W punkcie 2 wyroku oddalono powództwo w pozostałej części i ze względu na charakter sprawy nie obciążono mał. powódki kosztami sądowymi w części oddalonego powództwa.

W punkcie 4 wyroku o kosztach sądowych orzeczono na mocy art. 102 kpc.

W punkcie 5 wyroku – wyrokowi w pkt. 1 nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Teresa Dąbrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Toruniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Lenartowicz
Data wytworzenia informacji: