Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX Ns 881/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupsku z 2016-04-19

Sygn. akt IX Ns 881/12

POSTANOWIENIE

S., dnia 19 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział IX Cywilny

Przewodnicząca: SSR Ewa Reginia-Jurkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku I. K.

z udziałem M. A.

o zniesienie współwłasności

postanawia: postanawia: ustalić i przyznać biegłej A. D. wynagrodzenie za wydanie opinii w sprawie w kwocie 3.067,20 zł (trzy tysiące sześćdziesiąt siedem 20/100 złotych) oraz zwrot wydatków w kwocie 167 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych).

UZASADNIENIE

W niniejszej sprawie Sąd zlecił biegłej sądowej A. D. sporządzenie opinii pisemnej.

Biegła prawidłowo wywiązała się ze zlecenia, wykonując żądaną opinię oraz wniosła w terminie o przyznanie wynagrodzenia i przedłożyła fakturę VAT nr (...) z dnia 1.07.2015r. na kwotę 3.234,20 zł.

Zgodnie z art. 288 k.p.c. i 89 ust. 1-3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 j.t.; dalej u.k.s.c.)2art y zarobek stawiennictwem do Sądu oraz wynagrodzenia za uty, biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii, zaś wysokość wynagrodzenia ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków- na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za każdą godzinę rozpoczętej pracy albo (dla niektórych specjalności) według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami (ust. 3 art. 89 u.k.s.c.). Na podstawie art. 89 ust. 5 u.k.s.c. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518; dalej rozporządzenie). Powiela ono regulację ustawową - wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy (§2-§6) albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami (§7). Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa w roku 2015 wynosi 1.766,46 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy budżetowej na rok 2015; Dz. U. z 2015 r., poz. 153).

Według przepisów rozporządzenia (§2), stawka godzinowa za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej, czyli maksymalnie 31,97 zł za godzinę pracy.

Z mocy art. 92 ust. 1 i 2 u.k.s.c. zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka, biegłego lub tłumacza złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy biegłego postanowiono jak w sentencji na podstawie art. 288 KPC, art. 89 ust. 1, art. 90 ustawy z 28. VII. 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia z dnia 24.IV.2013r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 518).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Kozela
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupsk
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Reginia-Jurkiewicz
Data wytworzenia informacji: