Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV Cz 300/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Słupsku z 2013-05-23

Sygn. akt IV Cz 300/13

POSTANOWIENIE

Dnia 23 maja 2013r.

Sąd Okręgowy w Słupsku IV Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Jolanta Denziuk

Sędziowie SO: Wanda Dumanowska, Mariola Watemborska (spr.)

po rozpoznaniu w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2013r.

sprawy egzekucyjnej z wniosku Banku Spółdzielczego w K.

z udziałem dłużniczki I. M.

ze skargi dłużniczki na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Marii Krauze

na skutek zażalenia dłużniczki na postanowienie Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 25 lutego 2013 roku, sygn. akt I Co 97/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Chojnicach odrzucił na podstawie art. 767 3 kpc skargę dłużniczki I. M.na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Marii Krauze, stwierdzając, że dłużniczka nie wypełniła prawidłowo nałożonego na nią obowiązku uzupełnienia braków formalnych skargi, tj. nie przedłożyła odpisu skargi.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiodła dłużniczka, podnosząc, że złożyła w Sądzie Rejonowym zarówno pismo uzupełniające, jak i uiściła opłatę, nadto osobne pismo skargę na czynności komornika złożyła w tym samym dniu w kancelarii komornika sądowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne.

Stosownie do brzmienia art. 767 3 zd. 1 Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do podjęcia czynności na podstawie art. 759 § 2.

Bezspornie w niniejszej sprawie dłużniczka nie uzupełniła wszystkich żądanych od niej braków formalnych wywiedzionej skargi na czynności komornika sądowego. Wprawdzie uiściła opłatę od skargi oraz złożyła w dniu 22.02.2013r. pismo, w którym wskazała adres wierzyciela oraz tłumaczyła zaskarżane przez siebie czynności komornika, niemniej jednak nie przedłożyła odpisu skargi na czynności komornika sądowego. Tymczasem obowiązek taki wynika z treści art. 128 § 1 kpc w zw. z art. 767 § 3 kpc. Art. 128 kpc stanowi, że do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Wskazanie przez dłużniczkę, iż złożyła osobne pismo – skargę na czynności komornika w kancelarii komornika jest bezskuteczne prawnie. Z powyżej przytoczonych przepisów nie wynika przeniesienie obowiązku doręczenia odpisu skargi na czynności komornika z Sądu na dłużnika. Także dołączenie odpisu skargi do zażalenia uznać należy za spóźnione, a w konsekwencji również za bezskuteczne.

Nadto wskazać należy na brak podstaw do podjęcia w niniejszej sprawie czynności w trybie art. 759 § 2 kpc.

Z powyższych względów Sąd Okręgowy oddalił zażalenie na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Janeczek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Słupsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Denziuk,  Wanda Dumanowska
Data wytworzenia informacji: