Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 245/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Tczewie z 2017-04-28

Sygn. akt I C 245/17

ZARZĄDZENIE

Dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro

w Sądzie Rejonowym w Tczewie Wydział I Cywilny

na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie z powództwa J. J.

przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Elblągu, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Sądowi Najwyższemu

o zapłatę

zarządza

zwrot pozwu z dnia 23 lutego 2016 r.

UZASADNIENIE

Powód J. J. wniósł pozew przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Elblągu, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Sądowi Najwyższemu o zapłatę.

Zarządzeniem Przewodniczącego, doręczonym powodowi w dniu 05 kwietnia 2016 r., został on zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez przedłożenie odpisów pozwu i odpisów załączników do pozwu w liczbie odpowiadającej liczbie pozwanych oraz wskazanie dokładnych adresów siedzib podmiotów pozwanych - w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu.

W zakreślonym terminie powód nadesłał pismo procesowe, w którym wskazał, że złożył tyle odpisów, ile jest stron postępowania, natomiast adresy pozwanych zostały wskazane w pozwie. Braków formalnych złożonego pozwu, o uzupełnienie których powód był wezwany - nie uzupełnił.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd uznał, że powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu, przez co nie jest możliwe nadanie sprawie dalszego biegu.

Wskazać należy, że nadesłanie odpisów pozwu dla podmiotów pozwanych jest niezbędne, aby podmioty te mogły zapoznać się z żądaniem pozwu i podjąć obronę w sprawie. Co do siedzib pozwanych wskazać należy, że adresy pozwanych są konieczne o tyle, że każdy z pozwanych podmiotów reprezentuje Prezes danego Sądu jako przedstawiciel statio fisci Skarbu Państwa, i jako takiemu należy każdemu z pozwanych pozew doręczyć. Nadto z uwagi na wskazaną podstawę żądania - tj. zadośćuczynienie za delikt wyrządzony przez jednostkę Skarbu Państwa, właściwym do prowadzenia postępowania będzie Sąd miejsca popełnienia deliktu. Tak zatem wskazanie adresów podmiotów pozwanych jest konieczne do podjęcia dalszych czynności w sprawie, choćby w kwestii rozważenia przekazania sprawy sądowi właściwemu.

Zgodnie z art. 130 § 1 K.p.c., jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Paragraf 2 cytowanego artykułu stanowi, że po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

Ponieważ powód w terminie nie uzupełnił wyżej wskazanych braków formalnych pozwu, na mocy art. 130 § 1 K.p.c. Przewodniczący zarządził jak na wstępie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Solińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Tczewie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Anna Ściepuro
Data wytworzenia informacji: