Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 1768/19 - wyrok Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2020-10-21

Sygn. akt II K 1768/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2020 roku

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sebastian Graban

Protokolant: Gabriela Kulikowska

przy udziale asesora Prokuratury Rejonowej G.-W. w G. O. M.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2020 r. sprawy

P. B., syna E. i K., PESEL (...),

skazanego prawomocnym wyrokami:

1. wyrokiem skazującym Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt II K 543/17 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione 20 lutego 2017 r. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione 7 marca 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym orzeczono karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby i karę 80 stawek grzywny po 10 zł każda na podstawie art. 71 § 1 k.k., a postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. zarządzono wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności, którą wprowadzono do wykonania od 6 lipca 2021 r. do 3 marca 2022 r., natomiast kara grzywny nie podlega wykonaniu,

2. wyrokiem skazującym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt XI K 646/17 za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zb. z art. 278 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione 9 czerwca 2017 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę 180 stawek dziennych grzywny po 15 zł każda, przy czym kara pozbawienia wolności została wykonana z dniem 10 lipca 2019 r., a kara grzywny postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 r. została zamieniona na zastępczą karę 90 dni pozbawienia wolności, którą wprowadzono do wykonania od 5 marca 2022 r. do 3 czerwca 2022 r.,

3. wyrokiem skazującym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. akt XI K 719/16 za przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. popełnione 30 stycznia 2016 r. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymierzę 30 godzin w stosunku miesięcznym, przy czym kara podlega wykonaniu,

4. wyrokiem skazującym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r., sygn. akt II K 87/19 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione 11 lutego 2018 r. na karę 2 lat pozbawienia wolności, która została wprowadzona do wykonania w okresie od 10 lipca 2019 r. do 6 lipca 2021 r., z zaliczeniem na jej poczet okresu rzeczywistego pozbawienia wolności od 19 do 22 lutego 2018 r.,

rozstrzyga następująco:

I. stosując na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086 z 2020 r.) przepisy Kodeksu karnego w brzmieniu z dnia 23 czerwca 2020 r., na podstawie art. 85 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i § 4 k.k. łączy karę łączną 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem z punktu 1 części wstępnej wyroku i karę 2 lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem z punktu 4 części wstępnej wyroku oraz wymierza skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

III. na podstawie art. 577 k.p.k. określa, że na poczet kary łącznej orzeczonej w punkcie I części rozstrzygającej wyroku podlega zaliczeniu okres rzeczywistego pozbawienia wolności skazanego od 19 do 22 lutego 2018 r.;

IV. na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem zł sześćdziesiąt gr) tytułem kosztów nieopłaconej obrony z urzędu;

V. na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego od kosztów sądowych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kamila Wiśniewska-Mach
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sebastian Graban
Data wytworzenia informacji: