Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1023/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2018-05-11

Sygn. akt I 1 C 1023/16 upr.

POSTANOWIENIE

Dnia 11 maja 2018 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: (...) P. S.

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) (Luxembourg) Spółki Akcyjnej z (...) w Luxembourg

przeciwko J. M.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanego o sprostowanie wyroku

postanawia

sprostować omyłkę pisarską w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w ten sposób, że w punkcie II (drugim) sentencji w miejsce słowa „pozwanego” wpisać słowo „powoda”, zaś w miejsce słowa „powoda” wpisać słowo „pozwanego”.

UZASADNIENIE

W wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I 1 C 1023/16 upr., wskutek omyłki pisarskiej w treści wyroku, Sąd zamienił oznaczenie stron, określając J. M. powodem, zaś powodową spółkę (...) pozwanym. W związku z wyraźnym określeniem stron w sentencji nie budzi wątpliwości, iż powyższe określenie było oczywistą omyłką pisarską.

Zgodnie z art. 350 § 1 k.p.c., Sąd może w wyroku sprostować niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z uwagi na powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Franków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Osoba, która wytworzyła informację:  APiotr Szutenberg
Data wytworzenia informacji: