Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 Nc 13077/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku z 2017-01-23

Sygn. akt I 1 Nc 13077/16

NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

Dnia 23 stycznia 2017 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku
w I Wydziale Cywilnym w Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym: N. L.
na skutek pozwu wniesionego w dniu 26 października 2016 r.
przez powoda (...) Spółdzielnię Mieszkaniową (...) z siedzibą w G.
orzeka, że pozwani B. S. i A. S.
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu powinni zapłacić solidarnie powodowi kwotę 4453,56 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 26 października 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 917 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, albo wnieść w tymże terminie do tutejszego Sądu sprzeciw.

Na oryginale właściwy podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Franków
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
Data wytworzenia informacji: