Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 439/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2015-12-15

Sygn. akt: I Ns 439/14

POSTANOWIENIE

Dnia 15 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński

Protokolant: sekr. sądowy Joanna Operacz-Nizioł

po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Inowrocławiu

na rozprawie

sprawy z wniosku W. M.

z udziałem G. M.

o stwierdzenie nabycia spadku po H. M.

postanawia:

1.  stwierdzić, iż spadek po H. M., zmarłym dnia 12 marca 2014 r. w I., posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w I., na podstawie ustawy nabyły:

- żona W. M., c. J. i Z.,

- siostra G. M., c. J. i M.,

każda z nich po 1/2 części spadku,

2.  kosztami postępowania obciążyć wnioskodawczynię i uznać je za uiszczone.

SSR Marcin Sroczyński

Sygn. akt I Ns 439/14

UZASADNIENIE

W. M. w dniu 28 marca 2014 roku złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku swym mężu H. M. zmarłym w dniu 12 marca 2014 roku w I..

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 12 marca 2014 roku zmarł w I. H. M., który w dacie zgonu pozostawał w związku małżeńskim z W. M..

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu H. M. k. 5, odpis skrócony aktu

małżeństwa H. M. i wnioskodawczyni k. 4

Zmarły nie posiadał dzieci, a jego rodzice zmarli w latach 70- tych ubiegłego wieku. Miał on rodzeństwa w osobie siostry G. M..

Dowód: zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni k. 11-12, odpis skrócony aktu

małżeństwa G. M. k. 40

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone dokumenty stanu cywilnego oraz zapewnienie spadkowe wnioskodawczyni. W niniejszej sprawie Sąd dokonał również otwarcia i ogłoszenia testamentu H. M. k.50 przedłożonego na rozprawie w dniu 24 czerwca 2014 roku k. 12 przez wnioskodawczynię. Nie mniej testament ten nie spełniał warunków określonych w art. 949 § 1 k.c.. Zgodnie z tą regulacją spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Natomiast wnioskodawczyni wskazała, iż jej mąż dyktował jej testament, który ona pisała. Te okoliczności podważały ważność testamentu zmarłego. Na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 roku pełnomocnik wnioskodawczyni wniósł stwierdzenie nabycia spadku po H. M. na podstawie ustawy k.49.

Ja wynikało z treści zapewnienia spadkowego H. M. w chwili śmierci był żonaty z wnioskodawczynią. Nie posiadał dzieci. Rodzice jego zmarli w latach 70-tych ubiegłego wieku. Posiadał natomiast siostrę lecz wnioskodawczyni nie znała jej bliższych danych. Sąd ustalił dane siostry spadkodawcy. Postanowieniem z dnia 16 listopada 2015 roku Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze uczestnika G. M.- siostrę zmarłego. W tej sytuacji w myśl art. 933 § 1 k.c. udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. Zgodnie z tą regulacją w przypadku braku rodziców połowę spadku po zmarłym otrzymuje małżonek, a druga połowa spadku przypada rodzeństwu. Tym samym mając na uwadze powyższe regulacje Sąd stwierdził nabycie spadku po zmarłym w dniu 12 marca 2014 roku w I. H. M. na podstawie ustawy przez jego żonę W. M. i siostrę G. M. po ½ części spadku. O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 520 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zgodnie z którym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

SSR Marcin Sroczyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Sroczyński
Data wytworzenia informacji: