Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 279/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z 2016-03-02

Sygn. akt I C 279/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Sroczyński

Protokolant: st. sekr. sąd. Joanna Operacz - Nizioł

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 roku w Inowrocławiu

na rozprawie
sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w M.

przeciwko M. A., K. A., E. A., I. A., R. A. i A. S.

o zapłatę

1. zasądza solidarnie od pozwanych M. A. i K. A. na rzecz powoda kwotę 17.397,42zł (siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 42/100) wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 530, 46 zł ( pięćset trzydzieści złotych 46/100) od dnia 11 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-525, 84 zł ( pięćset dwadzieścia pięć złotych 84/100) od dnia 11 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł (pięćset trzydzieści złotych 46/100) od dnia 11 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł (pięćset trzydzieści złotych 46/100) od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł ( pięćset trzydzieści złotych 46/100) od dnia 11 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł ( pięćset trzydzieści złotych 46/100) od dnia 11 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-537,81zł ( pięćset trzydzieści siedem złotych 81/100) od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 77 zł (pięćset trzydzieści siedem złotych 77/100) od dnia 11 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 966,87 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 87/100) od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 81 zł ( pięćset trzydzieści siedem złotych 81/100) od dnia 11 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 81 (pięćset trzydzieści siedem złotych 81/100) zł od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty

- 517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 stycznia 2012 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517,81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

517,81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

517,81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 czerwca 2012 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517,81zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 532,86 zł ( pięćset trzydzieści dwa złote 86/100) od dnia 11 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 521,94 zł ( pięćset dwadzieścia jeden złotych 94/100) od dnia 11 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 583,57 zł ( pięćset osiemdziesiąt trzy złote 57/100) od dnia 11 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 stycznia 2013 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517, 81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517,81 zł ( pięćset siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-417,81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417, 81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417,81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-417,81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417, 81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417,81 zł ( czterysta siedemnaście złotych 81/100) od dnia 11 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 374,41 zł ( trzysta siedemdziesiąt cztery złote 41/100) od dnia 11 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 367,81 zł ( trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 81/100) od dnia 11 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

2. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4. zasądza solidarnie od pozwanych M. A. i K. A. na rzecz powoda kwotę 874,08 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) tytułem zwrotu kosztów procesu,

5. zasądza od powoda na rzecz pozwanych E. A., I. A., R. A. i A. S. solidarnie kwotę 2.417 zł ( dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Marcin Sroczyński

Sygn. akt I C 279/15

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa (...) w M. wniosła o zasądzenie solidarnie od pozwanych M. A., K. A., E. A., I. A., R. A. i A. S. kwoty 24.274,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot 368,10 zł od dnia 11 grudnia 2009 roku do dnia zapłaty, 474,46 zł od dnia 11 stycznia 2010 roku do dnia zapłaty, 474,46 zł od dnia 11 lutego 2010 roku do dnia zapłaty, 474,46 zł od dnia 11 marca 2010 roku do dnia zapłaty, 474,46 zł od dnia 11 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty, 474,46 zł od dnia 11 maja 2010 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 czerwca 2010 roku do dnia zapłaty, 529,54 zł od dnia 11 lipca 2010 roku do dnia zapłaty, od dnia 530,46 zł od dnia 11 sierpnia 2010 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 września 2010 roku, 530,46 zł od dnia 11 października 2010 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 listopada 2010 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 grudnia 2010 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 stycznia 2011 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 lutego 2011 roku do dnia zapłaty, 525,84 zł od dnia 11 marca 2011 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 kwietnia 2011 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 maja 2011 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 czerwca 2011 roku do dnia zapłaty, 530,46 zł od dnia 11 lipca 2011 roku do dnia zapłaty, 537,81 zł od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia zapłaty, 537,77 zł od dnia 11 września 2011 roku do dnia zapłaty, 966,87 zł od dnia 11 października 2011 roku do dnia zapłaty, 537,81 zł od dnia 11 listopada 2011 roku do dnia zapłaty, 537,81 zł od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 stycznia 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 lutego 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 marca 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 maja 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 czerwca 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 lipca 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty, 532,86 zł od dnia 11 września 2012 roku do dnia zapłaty, 521,94 zł od dnia 11 października 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 listopada 2012 roku do dnia zapłaty, 583,57 zł od dnia 11 grudnia 2012 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 stycznia 2013 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 lutego 2013 roku do dnia zapłaty, 517,81 zł od dnia 11 marca 2013 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 kwietnia 2012 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 maja 2013 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty, 417,81 zł od dnia 11 września 2013 roku do dnia zapłaty, 374,41 zł od dnia 11 października 2013 roku do dnia zapłaty, 367,81 zł od dnia 11 listopada 2013 roku do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż M. A. i K. A. są właścicielami lokalu nr (...) położonego w M. 21A i członkami powodowej wspólnoty jednak uchylają się od zapłaty należnych na jej rzecz opłat tj. nie ponoszą kosztów utrzymania zarządu nieruchomością wspólną, zużycia wody w swoim mieszkaniu ani też nie dokonują wpłat na poczet funduszu remontowego. Powód wskazał, iż zaliczki na koszty zarządu naliczono w oparciu o podjęte przez właścicieli uchwały nr 2/2010, 2/2011 i 2/2013 w sprawie przyjęcia planu gospodarczego oraz ustalenia wysokości zaliczek na dany rok obrachunkowy. Uchwałami wspólnota mieszkaniowa określiła wysokość miesięcznych wpłat na poczet funduszu remontowego. Zarządca wielokrotnie zwracał się do pozwanych aby spłacili swoje zobowiązanie jednak bezskutecznie.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 września 2014 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w sprawie o sygn. akt I Nc 101/14 nakazał aby pozwani zapłacili na rzecz powoda kwotę objętą pozwem wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Od przedmiotowego nakazu zapłaty sprzeciw złożyli pozwani. W uzasadnieniu sprzeciwu podnieśli zarzut przedawnienia części roszczenia obejmującego okres dalszy niż trzy lata od dnia wniesienia pozwu, braku umocowania zarządcy do działania za powoda. Podnieśli również zarzut braku długu wobec wspólnoty w zakresie objętym pozwem z tytułu rzekomego nieopłacania kosztów utrzymania części wspólnej oraz nieogrzewania. Nadto podnieśli zarzut stanu sprawy w toku z uwagi na prowadzenie postępowania w sprawie I C 182/11 przed Sądem Rejonowym w Inowrocławiu. Wskazali, iż ich lokal mieszkalny posiada własne źródło ogrzewania, albowiem od dnia 28 października 2009 roku posiadają ostateczną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o legalności instalacji. Posiadają nadto uprzednie zgody właścicieli na wykonanie instalacji we własnym zakresie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Pozwani M. A. i K. A. są właścicielami lokalu mieszkalnego położonego M. (...)A/(...).

Dowód: bezsporne

Pozwani w 2008 roku odłączyli się od sieci centralnego ogrzewania powodowej wspólnoty i zainstalowali w swym mieszkaniu własne ogrzewanie, które użytkują.

Dowód: bezsporne, dokumentacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

k.167-226

Instalacja własnego centralnego ogrzewania odbyła się bez zgody powodowej wspólnoty mieszkaniowej.

Dowód: zeznania świadka J. S. k. 146

Na podstawie uchwał podejmowanych przez właścicieli lokali tworzących powodową wspólnotę w zakresie zatwierdzenia planów finansowo- gospodarczych określana była wysokość kosztów utrzymanie nieruchomości wspólnej. Pozwani M. A. i K. A. uiszczali tylko część należności.

Dowód: uchwały wspólnoty i zestawienie należności k. 6-13

Pozwani M. A. i K. A. byli wzywani do zapłaty kwoty objętej pozwem lecz wezwania okazały się bezskuteczne.

Dowód: wezwania do zapłaty wraz z dowodami doręczenia k. 14-15

Sąd zważył co następuje

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o przedłożone dokumenty, których wiarygodność nie była kwestionowana oraz zeznania świadka J. S. k.146.

Podstawą prawną żądania powoda była treść art.13 i 14 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Zgodnie z treścią art. 13 ust.1 wskazanej Ustawy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystanie przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Z kolei art. 14 Ustawy wskazuje, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności; wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządców.

W stanie faktycznym sprawy powodowa wspólnota mieszkaniowa dochodziła zapłaty od pozwanych kwoty 24.274,18 zł za brak opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej w tym opłat związanych z kosztami utrzymania zarządu nieruchomością wspólną, zużycia wody oraz nie dokonywania wpłat na poczet funduszu remontowego.

Pozwani wskazywali na szereg okoliczności, które w ich ocenie miału prowadzić do uznania bezzasadności roszczenia. Sąd poniżej będzie się do nich odnosił. Pozwani podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia w zakresie opłat dalszych niż trzy lata od daty wniesienia pozwu. Zgodnie z treścią art. 118 kodeksu cywilnego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- trzy lata. Roszczenie powoda obejmowało żądanie zapłaty za okres od grudnia 2009 roku do listopada 2013 roku z rozbiciem na poszczególne miesiące wraz z odsetkami ustawowymi od 11 dnia każdego miesiąca. Tak określone żądania znajduje oparcie w treści art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. W tym zakresie zasadny był zarzut przedawnienia roszczenia za okres od grudnia 2009 roku do stycznia 2011 roku, albowiem termin przedawnienia roszczenia jako okresowego wynosi w przedmiotowej sprawie trzy lata, a pozew został wniesiony do Sądy w dniu 15 stycznia 2014 roku. Również w judykaturze wskazuje się, iż świadczenie określone w art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku ma charakter okresowy ( tak wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014 roku wydany w sprawie o sygn. akt I ACa 1499/13 publik. (...))

Odnosząc się kolejnego zarzutu pozwanych zgody organów nadzoru budowlanego na użytkowanie we własnym zakresie instalacji centralnego ogrzewania to pozwani przedłożyli dokumentację Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I. k. 167-226. Nie mniej w przedmiotowym postępowaniu ta okoliczność nie miała istotnego znaczenia. Istotne znaczenia miała natomiast kwestia zgody wspólnoty mieszkaniowej na odłączenie się pozwanych od instalacji centralnego ogrzewania wspólnoty, co znajduje uzasadnienie w treści uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1997 roku wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 36/97 publik. OSNC 1998/1/4. W tym zakresie pozwani nie wykazali, aby taką zgodę uzyskali. Na powyższą okoliczność Sąd przesłuchał świadka J. S. k. 146, która była zarządcą nieruchomości powoda w latach 2000-2008. Świadek w swych zeznaniach wskazała, iż pozwani nie uzyskali zgody powoda na odłączenie się od sieci centralnego ogrzewania. Świadek P. F. nie posiadał wiedzy w zakresie uzyskania przez pozwanych zgody wspólnoty wystąpili k. 233. Pozwani M. A. k. 244-245 i K. A. k. 246 w tym przedmiocie twierdzili tylko, iż składali pismo do wspólnoty mieszkaniowej o wyrażenie zgody na odłączenie instalacji centralnego ogrzewania lecz nie przedłożyli kopii tego pisma jak również nie przedłożyli uchwały w tym zakresie. Natomiast pozostali pozwani nie posiadali w tym zakresie wiedzy. Sąd pominął dowód z przesłuchania za powoda członków zarządu wspólnoty albowiem, pełnomocnik wspólnoty nie przedłożył ich adresów. Nie mniej to na pozwanych w ocenie Sądu spoczywał ciężar wykazania posiadania zgody powoda na odłączenie się od wspólnej instancji centralnego ogrzewania. Natomiast w zakresie obciążania opłatami za wodę nie miała znaczenia okoliczność, iż pozwani z niej nie korzystają, gdyż zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku właściciele lokali obowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a elementem tych kosztów jest opłata za woda.

Kolejny zarzut pozwanych odnosił się do braku długu po ich stronie wobec powoda. Zarzut ten nie zasługiwał na uwzględnienie. Powód na zasadność wysokości roszczenia przedłożył uchwały podejmowane przez właścicieli lokali tworzących powodową wspólnotę w zakresie zatwierdzenia planów finansowo- gospodarczych. Na podstawie tych planów określana była wysokość kosztów utrzymanie nieruchomości wspólnej w tym obciążających pozwanych. Pozwani M. A. i K. A. mieli wiedzę o obowiązku uiszczenia tych należności, co sami potwierdzili w toku postępowania k.245-246 i je uiszczali tylko w zakresie przed siebie określonym co wynikało z przedłożonych przez nich dowodów wpłat k.68-101.

Pozwani I. A., R. A. i A. S. podnosili zarzut braku legitymacji biernej z uwagi na niezamieszkiwanie w okresie wskazanym w pozwie w przedmiotowym lokalu. Na powyższą okoliczność przedłożyli szereg dokumentów k. 102-109. Odnosząc się do tego zarzutu to Sąd uznał go za zasadny również stosunku do pozwanego E. A. z uwagi na charakter żądania i treść art. 202 k.p.c. Podstawą żądania był art. 13 i 14 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku własności lokali. Roszczenie dotyczyło braku opłat za zarządzenie nieruchomością wspólną. Obowiązek ten obciąża właścicieli lokali. W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną był fakt, iż lokal mieszkalny w M. (...)A/(...) jest własnością M. i K. A..

Natomiast bezzasadny był zarzut sprawy w toku oznaczonej sygn. akt I C 182/11 tutejszego Sądu podniesiony przez pozwanych. Sprawa ta toczyła się między stronami tego postępowania i obejmowała okres od września 2008 roku do listopada 2009. Natomiast przedmiotowa sprawa dotyczy okresu od grudnia 2009 roku. Nadto sprawa oznaczona sygn. akt I C 182/11 została zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II Ca 498/14. Również w tym zakresie niezasadny był zarzut powagi rzeczy osądzonej, albowiem sprawa I C 182/11 dotyczyła okresu od września 2008 roku do listopada 2009 roku.

Również zarządca nieruchomości reprezentujący w tym postępowaniu powoda wykazał swoje umocowanie poprzez przedłożenie pełnomocnictwa podpisanego przez członków zarządu powodowej wspólnoty k.21, umowy o zarządzanie k. 151-152 oraz uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty k. 31.

Mając powyższe ustalenia na uwadze Sąd zasądził solidarnie od pozwanych M. A. i K. A. na rzecz powoda kwotę 17.397,42 zł wraz z odsetkami ustawowymi od kwot:

- 530, 46 zł od dnia 11 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-525, 84 zł od dnia 11 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł od dnia 11 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł od dnia 11 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł od dnia 11 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 530, 46 zł od dnia 11 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-537,81zł od dnia 11 sierpnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 77 zł od dnia 11 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 966,87 zł od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 81 zł od dnia 11 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 537, 81 zł od dnia 11 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty

- 517, 81 zł od dnia 11 stycznia 2012 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517, 81 zł od dnia 11 lutego 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517,81 zł od dnia 11 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

517,81 zł od dnia 11 kwietnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł od dnia 11 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

517,81 zł od dnia 11 czerwca 2012 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517,81zł od dnia 11 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł od dnia 11 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 532,86 zł od dnia 11 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 521,94 zł od dnia 11 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł od dnia 11 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 583,57 zł od dnia 11 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517, 81 zł od dnia 11 stycznia 2013 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-517, 81 zł od dnia 11 lutego 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 517,81 zł od dnia 11 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-417,81 zł od dnia 11 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417, 81 zł od dnia 11 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417,81 zł od dnia 11 czerwca 2013 roku do dnia 31grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

-417,81 zł od dnia 11 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417, 81 zł od dnia 11 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 417,81 zł od dnia 11 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 374,41 zł od dnia 11 października 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 367,81 zł od dnia 11 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty ( punkt pierwszy wyroku).

Sąd oddalił powództwo w zakresie kwoty 6.876,76 zł obejmującej okres od grudnia 2009 roku do stycznia 2011 roku z uwagi podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia. Również z uwagi na treść żądania Sąd oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek ustawowych za okresy od lutego 2011 roku do listopada 2013 roku liczonych od dnia 11 każdego miesiąca do dnia zapłaty z uwagi na treści art. 56 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zgodnie z którym do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Z dniem 1 stycznia 2016 roku na podstawie wskazanej ustawy wprowadzono odsetki ustawowe za opóźnienie. Nadto Sąd uznał zarzut braku legitymacji procesowej biernej E. A., I. A., R. A. i A. S. i w stosunku do tych osób Sąd oddalił powództwo ( punkt drugi wyroku).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 § 1 k.c. i mając na uwadze wynik postępowania Sąd zasądził solidarnie od pozwanych M. A. i K. A. na rzecz powoda kwotę 874,08 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ( punkt trzeci wyroku). W punkcie trzecim wyroku pierwotnie była wskazana kwota 2.614,32 zł. Postanowieniem z dnia 17 marca 2016 roku Sąd sprostował oczywistą omyłkę rachunkową i w miejsce kwoty 2.614,32 zł wpisał kwotą 874,08 zł. W tym zakresie Sąd miał na uwadze wynik procesu, gdyż pozwani wygrali proces w 28%, a przegrali w 72%. Powód uiścił kwotę 1.214 zł tytułem opłaty od pozwu. Z kwoty 1.214 zł 72 % dało 874,08 zł i taką kwotę Sąd zasądził w punkcie trzecim wyroku. Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanych solidarnie E. A., I. A., R. A. i A. S. na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z związku z § 6 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu ( punkt czwarty wyroku).

SSR Marcin Sroczyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kotlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Sroczyński
Data wytworzenia informacji: