Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 305/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2015-05-28

Sygn.akt II Cz 305/15

POSTANOWIENIE

Dnia 28 maja 2015 r.

S ąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Barbara Jankowska -Kocon

Sędzia SO Piotr Starosta

Sędzia SO Maria Leszczyńska ( spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Funduszu (...) z siedzibą w W.

z udziałem dłużniczki M. J.
o egzekucję świadczenia pieniężnego
na skutek zażalenia dłużniczki
na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu
z dnia 5 marca 2015 r. sygn. akt. I Co 226/15

postanawia:

oddali ć zażalenie.

II Cz 305/15

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Świeciu postanowieniem z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie egzekucyjnej z wniosku wierzyciela (...) Fundusz (...)z siedzibą w W. z udziałem dłużniczki M. J. prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich sygn, akt Km 5000/13 odrzucił skargę dłużniczki.

Wskazał Sąd, że dłużniczka M. J. wystąpiła ze skargą na czynność komornika sądowego - zajęcia jej emerytury dokonanego w dniu 19 września 2014 r. Jak wynika z informacji komornika dłużniczka już w październiku 2014 r. wysłała pismo do komornika, w którym zwróciła się o wyjaśnienie, a na które odpowiedziano jej w dniu 13 października 2014 r. Nie może być więc wątpliwości, że w październiku 2014 r. dłużniczka wiedziała o zaskarżanym zajęciu. Mimo to pismo potraktowane jako skarga na czynności komornika wniosła dopiero 19 grudnia 2014 r. i to jeszcze nie do Sądu, który jest jedynym organem uprawnionym do rozpoznania skargi. Do Sądu skarga dłużniczki została przesłana dopiero w styczniu 2015 r. Zgodnie zaś z art. 767 § 4 k.p.C. skargę na czynność komornika wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności. Nawet jeżeliby traktować jako skuteczne wniesienie skargi przesłanie pisma do Ministerstwa Sprawiedliwości, to nastąpiło to ponad 2 miesiące od daty dowiedzenia się przez dłużniczkę o dokonaniu podważanej czynności. Wobec powyższego skarga dłużniczki jest spóźniona i Sąd działając na podstawie art. 767 3 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła dłużniczka. Wskazywała na swoje trudności materialne i kłopoty ze zdrowiem. Z treści zażalenia wynikało, że domagała się zmiany zaskarżonego postanowienia i uwzględnienia skargi.

S ąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużniczki nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił, że dłużniczka złożyła przedmiotową skargę zbyt późno. Zasadą jest w postępowaniu egzekucyjnym, że skargę na czynność komornika wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności.

W przedmiotowej sprawie skarga dłużniczki dotyczyła czynności komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich z dnia 19 września 2014 r. W tym dniu komornik skierował zajęcie do ZUS celem wyegzekwowania kosztów egzekucji w kwocie 184,15 zł. Taka kwota została na rzecz komornika wypłacona.

Dłużniczka M. J. o zaistniałej sytuacji wiedziała już we wrześniu 2014 r. Pisała w tej sprawie do ZUS i w piśmie z dnia 27 października 2014 r. otrzymała od komornika wyjaśnienie, jaka była przyczyna wyegzekwowania kwoty 184,15 zł.

Do Sądu Rejonowego M. J. ze swoją skargą zwróciła się dopiero w grudniu 2014 r., przekroczyła zatem termin do wniesienia skargi, który wynosił 7 dni od dokonania zajęcia.

W tej sytuacji słusznie postąpił Sąd I instancji odrzucając skargę jako spóźnioną.

Oznacza to, że zarówno Sąd I instancji, jak i rozpoznający przedmiotowe zażalenie Sąd II instancji nie mogły rozpoznać skargi merytorycznie i wypowiedzieć się w przedmiocie dokonanej przez komornika zaskarżonej czynności.

Mając na względzie powyższe Sąd Okręgowy oddalił bezzasadne zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Sondaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Jankowska-Kocon,  Piotr Starosta
Data wytworzenia informacji: