Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 121/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Łomży z 2018-10-25

Sygn. akt I Ns 121/18

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Łomży Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący Eugeniusz Dąbrowski

Protokolant Monika Zuzga

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2018 r. w Łomży

sprawy z wniosku S. J. (1)

z udziałem uczestnika A. M.

o nakazanie sprostowania i zakazanie

postanawia

I. nakazać uczestnikowi A. M. sprostowanie nieprawdziwej informacji o tym, że S. J. (1) jako wójt gminy K., w przepisanym terminie, nie udzielił A. M. odpowiedzi na jego wniosek z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej i zobowiązać uczestnika A. M. do umieszczenia płatnego artykułu (analogicznego jak zatytułowany „czego boi się wójt J.” autorstwa uczestnika) na portalu (...) org. następującej treści: „Ja, niżej podpisany A. M. oświadczam, że na portalu (...) org, w artykule mojego autorstwa „czego boi się wójt J.?”, rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje jakoby wójt gminy K. S. J. (1) nie udzielił mi odpowiedzi na mój wniosek, z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej. Również celowo wprowadzałem opinię publiczną w błąd wskazując, że mój wniosek wpłynął dnia 5 września, a odpowiedź wójta powinna być wystosowana do mnie dnia 19 września, w sytuacji gdy mój wniosek rzeczywiście był złożony miesiąc później, to jest dnia 5 października 2018 roku, a wobec czego odpowiedź powinna zostać mi udzielona do dnia 19 października 2018 roku, a nie jak nieprawdziwie wskazałem do dnia 19 września 2018 roku. W związku z tym oświadczam, że S. J. (1) jako wójt gminy K. postąpił zgodnie z prawem”;

II. zakazać uczestnikowi A. M. dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie działalności S. J. (1) jakoby w przepisanym terminie jako wójt gminy K. nie udzielił A. M. odpowiedzi na jego wniosek z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej;

III. oddalić wniosek w pozostałej części;

IV. koszty postępowania pomiędzy uczestnikami wzajemnie znieść.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca S. J. (1) na podstawie art 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.754 ze zm.) wniósł:

1) o zakazanie uczestnikowi A. M. dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie działalności S. J. (1) jako wójta gminy K. jakoby w przepisanym terminie, jako wójt gminy K. nie udzielił A. M. odpowiedzi na jego wniosek, z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej;

2) o nakazanie uczestnikowi A. M. sprostowania informacji, że S. J. (1) jako wójt gminy K., w przepisanym terminie, nie udzielił A. M. odpowiedzi na jego wniosek, z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej, w formie umieszczenia płatnego artykułu (analogicznego jak zatytułowany „(...) J.” autorstwa uczestnika) na portalu (...) org.: „Ja, niżej podpisany, A. M. oświadczam, że na portalu (...) org, w artykule mojego autorstwa „(...) J.?” rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje jakoby wójt gminy K. S. J. (1) nie udzielił mi odpowiedzi na mój wniosek, z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej. Również celowo wprowadzałem opinię publiczną w błąd wskazując, że mój wniosek wpłynął dnia 5 września, a odpowiedź wójta powinna być wystosowana do mnie dnia 19 września, w sytuacji gdy mój wniosek rzeczywiście był złożony miesiąc później, to jest dnia 5 października 2018, a wobec czego odpowiedź powinna zostać mi udzielona do dnia 19 października 2018 roku, a nie jak nieprawdziwie wskazałem do dnia 19 września 2018 roku. W związku z czym oświadczam, że S. J. (1) jako wójt gminy K. postąpił zgodnie z prawem”;

3) o nakazanie uczestnikowi A. M. przeproszenia S. J. (1) poprzez opublikowanie na portalu (...) org. płatnego artykułu (analogicznego jak zatytułowany „(...) J.” autorstwa uczestnika) oświadczenia o następującej treści: „Ja niżej podpisany A. M., przepraszam Pana S. J. (2), za to, iż na łamach portalu zambrów.org, w artykule, który opublikowany został w dniu 19 października 2018 roku, podałem szereg bezpodstawnych informacji oraz nieuzasadnionych przypuszczeń co do działalności wójta gminy K.. W szczególności przepraszam, że podałem nieprawdziwe informacje jakoby S. J. (1), jako wójt Gminy K., nie udzielił mi w przepisanym terminie odpowiedzi na wniosek z dnia 5 października 2018 roku, w trybie dostępu do informacji publicznej. Szczególnie przepraszam S. J. (1) oraz opinię publiczną, za wprowadzenie jej celowo w błąd co do daty złożonego wniosku i do terminu udzielenia odpowiedzi, wskazując, że w artykule podawałem nieprawdę, że wniosek złożyłem dnia 5 września, w sytuacji gdy faktycznie wniosek ten złożyłem miesiąc później, a więc 5 października. Również przepraszam, że podałem nieprawdę jakoby odpowiedź S. J. (1), działającego jako wójta gminy K., powinna być udzielona 19 września 2018 roku, w sytuacji gdy rzeczywiście powinna zostać udzielona miesiąc później, tj. dnia 19 października 2018 roku. Wskazuje, że S. J. (1) działał zgodnie z prawem w tym zakresie”;

4) o nakazanie uczestnikowi A. M. wpłacenia kwoty 10 000 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego: Fundacja (...) im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum (...): 0000 288 520 NIP: 542-305-57-55 oraz zasądzenia kosztów postępowania.

Uzasadniając powyższe żądanie wnioskodawca wyjaśnił, że wybory samorządowe zostały zarządzone na dzień 21 października 2018 roku, natomiast kampania wyborcza trwała od dnia 14 sierpnia 2018 roku, do dnia 19 października 2018 roku. Zarówno wnioskodawca, jak i uczestnik w wyborach samorządowych 2018 r., kandydowali na urząd wójta Gminy K.. Uczestnik A. M., był jednym z kandydatów na wójta Gminy K.. Podczas kampanii wyborczej, dnia 19 października 2018 roku, na łamach portalu informacyjnego dla Gminy K. - „zambrów.org”, został opublikowany artykuł autorstwa A. M., skierowany przeciwko S. J. (2) pod tytułem: „Czego boi się wójt J. ?” (wydruk artykułu (https: //(...)/czego-boi-sie- (...)).

W tym artykule kandydat na wójta Gminy K. - A. M., wskazuje, że 5 września 2018 roku, wystąpił do Urzędu Gminy w K. o udzielenie informacji na temat różnych kosztów jakie ponosi Gmina i zaznaczył, że pomimo 14 dniowego upływu terminu nadal nie uzyskał informacji, a termin do jej przesłania minął 19 września 2018 roku. Uczestnik A. M. celowo dopuścił się kłamstwa, aby wywołać wśród opinii publicznej przekonanie, że S. J. (1) jako wójt gminy K. nie przestrzega przepisów prawa. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że A. M. swój wniosek, na który się powołuje, złożył nie dnia 5 września a 5 października, tak więc miesiąc później, aniżeli sam wskazuje w treści artykułu. Ponadto, A. M. celowo wprowadził opinię publiczną w błąd, że termin na udzielenie odpowiedzi minął dnia 19 września, w sytuacji gdy doskonale zdawał sobie sprawę, że termin ten mijał dopiero 19 października, a więc na datę opublikowania artykułu, a nie jak w nim twierdzi miesiąc wcześniej (wydruk pisma A. M. wraz z prezentatą na dzień 5 października 2018 roku).

Według wnioskodawcy A. M. kłamał wskazując na znacznie dłuższy, niż faktycznie czas oczekiwania na udzielenie informacji publicznej w drodze złożonego wniosku. Wskazanie przez niego daty 5 września, jako daty złożenia wniosku, a nie jak zgodnie z prawdą daty 5 października miało wywołać u odbiorcy przekonanie, że S. J. (1) łamie prawo i że celowo nie udziela informacji przez miesiąc, w sytuacji gdy organ ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na taki wniosek. Tą samą, złośliwą intencją kierował się uczestnik wskazując, że termin udzielenia odpowiedzi minął 19 września, a nie jak zgodnie z prawdą - 19 października. Te działania miały na celu zdyskredytowanie S. J. (1) w oczach wyborców i narażenie go na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia funkcji wójta gminy K.. Mając na uwadze, że artykuł ten został opublikowany tuż przed samą ciszą wyborczą, szkoda jaką poniósł wnioskodawca, jest tym większa, albowiem nie mógł on bronić swych praw ani na drodze sądowej, ani w przestrzeni publicznej, zwłaszcza, że obecnie S. J. (1) jako jeden z dwóch kandydatów ubiegać się będzie, w drugiej turze o mandat wójta gminy K.. Skutki publikacji kłamliwych informacji obrazują komentarze umieszczone pod artykułem. Są to treści obraźliwe, uwłaczające godności i godzące w dobre imię wnioskodawcy na które pracował przez wiele lat.

Pełnomocnik uczestnik wniosła o oddalenie wniosku i zasądzenie kosztów postępowania ewentualnie zmniejszenia kwoty której zasądzenia domaga się wnioskodawca w pkt 4) wniosku.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje.

Nie jest spornym pomiędzy zainteresowanymi, że wnioskodawca S. J. (1) jako obecnie urzędujący wójt Gminy K. i uczestnik A. M. kandydowali w wyborach na wójta Gminy K. ale po pierwszym głosowaniu wnioskodawca przeszedł do drugiej tury wyborów natomiast uczestnik otrzymał mniej ważnych głosów i nie jest uprawniony do udziału w ponownym głosowaniu jako kandydat.

Na podstawie kopii pisma uczestnika oznaczonego jako prośba „o wyszczególnienie wydatków” skierowanego do wnioskodawcy ustalono, że pismo to wpłynęło do Urzędu Gminy K. w dniu 5.10.2018 r. (k.10) natomiast na podstawie złożonych na rozprawie przez pełnomocnika uczestnika - kopii pisma wnioskodawcy z dnia 18.10.2018 r., potwierdzenia odbioru i wydruku śledzenia przesyłek ustalono, że niniejsze pismo wnioskodawcy stanowiące odpowiedź na wcześniejsze pismo uczestnika zostało złożone w Urzędzie Pocztowym w W. Mazowieckiem w dniu 19.10.2018 r. o godz. 16:22, które zostało odebrane przez uczestnika w dniu 22.10.2018 r. przy czym w piśmie tym nie udzielono uczestnikowi odpowiedzi merytorycznej informując go, że z uwagi na dużą ilość żądanych informacji i znaczny nakład pracy żądane informacje zostaną udostępnione do dnia 8 listopada 2018 r.

Na podstawie wydruku artykułu zamieszczonego dnia 19 października 2018 roku na stronie (...) ((...). (...)/czego-boi-sie- (...)) Sąd ustalił, że dnia 19 października 2018 roku, na łamach portalu informacyjnego dla Gminy K. - „(...)”, został opublikowany artykuł autorstwa A. M., pod tytułem: „(...) J. ?” w którym uczestnik wskazał, że 5 września 2018 roku, wystąpił do Urzędu Gminy w K. o udzielenie informacji na temat kosztów obsługi prawnej jakie ponosi Gmina i pomimo upływu 14 dniowego terminu nadal nie uzyskał tych informacji dlatego 19 września 2018 roku sam zwrócił się do urzędu o odpowiedź i dowiedział się,że odpowiedź zostanie przesłana pocztą (wydruk artykułu wraz z komentarzami, k.6-k.9).

Na podstawie złożonego na rozprawie przez pełnomocnika uczestnika wydruku z tego samego artykułu uczestnika Sąd ustalił, że w dniu 24.10.2018 r. pod tym artykułem zostało zamieszczone oświadczenie uczestnika o sprostowaniu pomyłki przez błędne wskazanie daty 5 i 19 września zamiast 5 i 19 października w niniejszym artykule (czeski błąd) ze stwierdzeniem uczestnika „za co bardzo przepraszam”.

Zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy „Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100.000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W ocenie Sądu w wymienionym wyżej artykule A. M., pod tytułem: „Czego boi się wójt J. ?” zamieszczonym dnia 19 października 2018 roku na stronie (...) (https: //(...)/czego-boi-sie- (...)), uczestnik celowo dopuścił się kłamstwa, aby wywołać wśród opinii publicznej przekonanie, że S. J. (1) jako wójt gminy K. nie przestrzega przepisów prawa. Nie ulega wątpliwości, iż informacje zawarte w tym artykule uczestnika o tym, że 5 września 2018 roku, wystąpił do Urzędu Gminy w K. o udzielenie informacji na temat różnych kosztów jakie ponosi Gmina i zaznaczył, że pomimo 14 dniowego upływu terminu nadal nie uzyskał informacji, a termin do jej przesłania minął 19 września 2018 roku były nieprawdziwe. Wskazywanie na te daty nie mogły być wynikiem pomyłki ponieważ pismo uczestnika oznaczone jako prośba „o wyszczególnienie wydatków” skierowane do wnioskodawcy wpłynęło do Urzędu gminy w dniu 5 października 2018 r. Opublikowanie inkryminowanego artykułu w dniu 19 października b.r. i to na dwie godziny przed ciszą wyborczą było prze uczestnika zamierzone i mogło spowodować brak zaufania wyborców do osoby wnioskodawcy przez wprowadzenie ich w błąd co do niezgodnego z prawem postępowania wnioskodawcy o czym świadczy treść komentarzy pod artykułem (k.6-k.9).

Wobec powyższego należało uwzględnić żądania wnioskodawcy zgłoszone w pkt1) i 2) wniosku jako uzasadnione.

W sytuacji gdy uczestnik aktualnie nie kandyduje już w wyborach na urząd wójta w ocenie Sądu pozostałe żądania zgłoszone we wniosku nie mają bezpośredniego wpływu na dalszą kampanią wyborczą dlatego nie zostały one uwzględnione w trybie wyborczym natomiast wnioskodawca może ich dochodzić w postępowaniu cywilnoprawnym o ochronę dóbr osobistych.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 111 § 1 powołanej wyżej ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia rozstrzygając o kosztach postępowania z uwagi na wynik sprawy na podstawie art.520 § 1 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Jastrzębska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  Eugeniusz Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: